Teamleider Beheertechnici + (1,0 fte)

Afdeling

Facilitair Bedrijf

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Het Facilitair Bedrijf (FB) van de Rijksuniversiteit Groningen is een klantgerichte organisatie, waarin ruim 260 mensen zich elke dag sterk maken voor het leveren van een breed palet aan facilitaire producten en diensten. Door samenwerking met andere ondersteunende afdelingen op het gebied van facility management, vastgoed- en investeringsprojecten, arbo- en milieu en informatietechnologie streven we naar een optimale ondersteuning van medewerkers en studenten.

Enkele van onze kernwaarden zijn klantfocus, eigenaarschap, openheid van zaken, vakmanschap, transparantie en voor elkaar staan.

Functiebeschrijving

Voor onze afdeling Beheer en Onderhoud (B&O) van de Vastgoedorganisatie i.o. zoeken wij een teamleider voor ons team van beheerstechnici. De beheerstechnici zijn onderdeel van het team beheer en onderhoud waarin circa 35 medewerkers werkzaam zijn die vanuit de eigen teams en/ of disciplines samenwerken en verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het vastgoed van de RUG. Dit alles zodat onderzoek en onderwijs optimaal kan worden vormgegeven en er op een hoog niveau kan worden gepresteerd.

Als teamleider beheertechnici ben je het aanspreekpunt voor de organisatie en de beheertechnici. Je bouwt verder aan de professionalisering en positionering van het team. Dit doe je op verschillende gebieden. Op individueel niveau door te sturen op het uitvoeren van de rol zoals deze omschreven staat in het handboek. Op teamniveau door het team te sturen op een eenduidige werkwijze. Je maakt hierbij gebruik van je motiverend vermogen en algemene technische kennis. Het is hierbij van belang dat je aansluit bij de bestaande processen en werkwijzen die binnen B&O, Vastgoed en de overige stakeholders van de RUG gehanteerd worden.

Beheertechnici zijn de vooruitgeschoven post vanuit beheer en onderhoud binnen de faculteiten en gebouwen. In je rol als teamleider draag je daarom ook bij aan het managen van de verwachtingen. Hiervoor heb je veelvuldig contact met de gebiedsmanagers backoffice en frontoffice. Als spin in het web probeer je je collega’s te helpen met het vinden van de juiste route binnen de Vastgoed organisatie i.o.

De ‘plus’ in de titel ‘teamleider +’ zit in een beleidsmatige component. Zo draag je in deze rol bij aan de ontwikkeling van het beheer en onderhoud binnen de RUG conform jaarplan B&O. Dit doe je door het adviseren op en het schrijven van beleid voor de afdeling. Ook het optimaliseren van processen en de kar trekken voor projecten die te maken hebben met de ontwikkeling van de afdeling behoren tot jouw functie.

Je voert je werk uit in nauwe samenwerking met de teamleider assetowners, het hoofd B&O, technisch specialisten en overige beleidsmedewerkers.

Verantwoordelijkheden:

• hiërarchische aansturing van de beheertechnici
• het voeren van functionerings- en voortgangsgesprekken
• het voeren van tactische overleggen met o.a. gebiedsmanagers en contactpersonen vanuit faculteiten
• het binnen faculteiten uitdragen van verwachtingen ten aanzien van de geleverde dienstverlening, onder meer door RUG-breed eenduidig werken verder te implementeren
• je ontwikkelt visie ten aanzien van de ontwikkeling van je team binnen de kaders van de afdeling
• samen met je team zet je ontwikkelingen om naar teamdoelen en hier stuur je vervolgens op
• het opstellen en beoordelen van verbeterplannen
• het deelnemen aan verbeterprojecten voor het team, de afdeling B&O of Vastgoedorganisatie
• het opstellen van memo’s en overige beleidsstukken
• je bent projectleider voor projecten ten behoeve van ontwikkeling van de afdeling B&O.

Functie-eisen

• je hebt ten minste hbo denk- en werkniveau
• je hebt een aantoonbare technische achtergrond en affiniteit met techniek
• je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van beleidstukken
• je hebt een hands on mentaliteit
• je bent besluitvaardig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden
• je bent organisatiesensitief en je ziet de samenhang tussen processen en mensen
• je weet operationeel en tactisch niveau te verbinden en kunt op strategisch niveau meedenken
• je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden
• je hebt aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling van je afdeling
• ervaring met Planon/AFAS is een pre.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.960,- (schaal 10) en maximaal € 5.439,- (schaal 11 ) bruto per maand bij een fulltime aanstelling
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen. De cao NU kent een uitstekend secundair arbeidsvoorwaardenpakket met onder meer ruime verlofmogelijkheden en een goede scholingsregeling
- een aanstelling voor een jaar. Na een jaar volgt bij goed functioneren een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 4 juli 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Tiny Kooistra, hoofd Beheer&Onderhoud
06-81336191.

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222377

Digitaal sollicitatieformulier