Projectleider voortgezet onderwijs gamma Scholierenacademie (0,4 fte)

Afdeling

Bureau van de Universiteit

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft twee taken. Aan de ene kant maken we leermiddelen op het terrein van wetenschappelijke aspiratie en onderzoeksvaardigheden voor basisscholen en middelbare scholen. Aan de andere kant organiseren we de uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen het PO en VO en de RUG. We werken intensief samen met RUG-wetenschappers, leraren en leerkrachten in Noord-Nederland. Zo creëren we draagvlak voor wetenschap(pelijk onderzoek), werken we aan wetenschapswijsheid bij leraren en leerlingen en laten we kinderen nadenken over de vraag ‘wat is wetenschap’? En, is het wat voor mij?

Functiebeschrijving

De projectleider VO-Gamma werkt nauw samen met de projectleiders VO-Alfa, VO-Bèta en PO. Jullie leiden elk een projectgroep waarin leraren, studentassistenten en wetenschappers samenwerken om de ‘w’ van vwo duidelijker voor het voetlicht te brengen op scholen in Noord-Nederland. Jullie onderzoeken de leerwensen en -behoeften van leerlingen en leraren en maken vervolgens innovatieve leermiddelen. Daarnaast werk je mee aan het uitbreiden van ons netwerk onder leraren en schoolleiders om het draagvlak voor ‘wetenschap in de klas’ te vergroten. Zo slaan we de brug tussen het primair en voortgezet onderwijs enerzijds en het wetenschappelijk onderwijs anderzijds. Ben jij de leraar die ons team komt versterken?

Functie-eisen

Naast enkele basiscompetenties, zoals uitstekende organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, oplossingsgerichtheid en resultaatgerichtheid, zijn wij op zoek naar een kandidaat met:

- een afgeronde hbo of universitaire opleiding, in de gammawetenschappen
- een eerste- of tweedegraadsbevoegdheid en enige ervaring voor de klas als leraar Geschiedenis, Economie, Aardrijkskunde, Godsdienst of Maatschappijleer/-wetenschappen
- een netwerk binnen het voortgezet onderwijs in Noord-Nederland
- initiatiefrijk, accuraat en samenwerkingsgerichte werkhouding
- stressbestendig, gewend om onder druk het hoofd koel te houden
- een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.846,- en maximaal € 4.490,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een tijdelijke aanstelling van één jaar, met uitzicht op een vaste betrekking. De functie is ingedeeld in het UFO-profiel Projectleider 1.

Datum van indiensttreding: 1 augustus 2022 of zo snel mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 24 mei 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 2 juni 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mevrouw G.H. Warmelink, hoofd Scholierenacademie
g.h.warmelink@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222266

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Scholierenacademie Jaarverslag Scholierenacademie

Digitaal sollicitatieformulier