Docenten Straf(proces)recht (2,8 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die samenwerkt met gerenommeerde buitenlandse universiteiten, zoals Uppsala, Göttingen en Gent. De RUG kent ongeveer 36.000 studenten en 7.500 medewerkers uit binnen- en buitenland. De RUG werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert zich met de thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society.

Faculteit Rechtsgeleerdheid
De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde organisatie die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4000 studenten en ongeveer 350 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

De vakgroep Strafrecht en Criminologie verzorgt bachelor- en masteronderwijs en verricht onderzoek op de diverse deelterreinen van het straf(proces)recht.

Functiebeschrijving

Bent u een (bijna) afgestudeerd jurist en wilt u uw kennis en belangstelling voor het strafrecht delen met onze studenten? De faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen zoekt op zeer korte termijn docenten Strafrecht.

Tot de taken kunnen, naar gelang de onderwijservaring, een aantal onderdelen behoren:

- het enthousiast verzorgen van werkgroeponderwijs in strafrechtelijke bachelorvakken (het eerstejaarsvak Strafrecht 1 en het derdejaarsvak Strafrecht 3). Daartoe behoort tevens het - onder leiding van senior stafleden - concipiëren en nakijken van tentamens, evenals het bijwonen van de hoorcolleges van de betreffende vakken en het leveren van een actieve bijdrage aan de voorbespreking van de werkcolleges; en/of
- het enthousiast verzorgen van onderwijs in de bachelorvakken Juridische vaardigheden 1, Juridische vaardigheden 2 en de Studentenrechtbank. Bij deze vakken begeleidt u de studenten in het ontwikkelen van hun vaardigheden in strafrechtelijk onderzoek en bij het schrijven van strafrechtelijke teksten; en/of
- het begeleiden van masterscripties.

De omvang van de functie is in beginsel 0,7 fte. Onder omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer mensen werkzaam zijn in de praktijk (zoals advocaten, leden van de rechterlijke macht en juridisch medewerkers), behoort een aanstelling van kleinere omvang tot de mogelijkheden.

Functie-eisen

Voor deze functies zoeken we afgestudeerde juristen, dan wel studenten die zeer ver gevorderd zijn in een juridische master (waaronder een onderzoeksmaster).

Overige vereisten:

- goede didactische en contactuele vaardigheden
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- brede inzetbaarheid gedurende het dienstverband en flexibele inzet tijdens de tentamenperiodes
- werkhouding gericht op teamwork, flexibiliteit en communicatie.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 08 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.836,- tot maximaal € 4.474,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd afhankelijk van opleiding en ervaring
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 0,7 fte (70%) gedurende zeven of acht maanden. Onder omstandigheden is een aanstelling van kleinere omvang ook mogelijk.
- goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: bij voorkeur per 1 januari 2022 en niet later dan 1 februari 2022

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, te sturen vóór 2 november 2022 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden zo snel mogelijk plaats na deze sluitingsdatum.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.mr. H.D. Wolswijk, 050-3638343/050-3635630
h.d.wolswijk@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221614-17

Digitaal sollicitatieformulier