Grant Officer (0,8 fte)

Afdeling

Campus Fryslân

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Werken bij Campus Fryslân betekent werken bij de ambitieuze en jongste faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, gelegen in het centrum van Leeuwarden. De faculteit richt zich op interdisciplinair en transdisciplinair onderwijs en onderzoek en is sterk verbonden met regionale en (inter)nationale partners. Onze filosofie is: lokale oplossingen vinden voor mondiale uitdagingen. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties geven richting aan onze activiteiten.

Campus Fryslân biedt in Leeuwarden zowel een Bachelor als vijf Masteropleidingen aan. De grootste opleiding is de Bachelor Global Responsibility & Leadership van het University College Fryslân. Nieuwe programma's zijn in ontwikkeling.

Ons onderzoeksinstituut bestrijkt vijf onderzoeksdomeinen ('flagships'): Governance, Sustainable Economy, Language, Technology & Culture, Sustainable Health en Knowledge Infrastructures. Er is een levendige en groeiende PhD community bij de Graduate School van Campus Fryslân, verdeeld over de verschillende flagships.

Wetenschappelijke en professionele staf (45 fte) werken, ieder met hun individuele expertise en toewijding, nauw samen binnen onze hechte academische gemeenschap en dragen zo bij aan de missie van Campus Fryslân.
us Fryslân’s mission based on everyone’s individual expertise and dedication.

Functiebeschrijving

Als Grant Officer ondersteun je het faculteitsbestuur, de leiding van de Graduate School en het Research Institute bij de uitvoering van taken op het gebied van onderzoek, met name in het werven van onderzoeksgelden en de talentontwikkeling van promovendi. Dit doe je in afstemming met experts op centraal niveau op het gebied van zowel financiering als talentontwikkeling.

Naast deze taak vervul je de rol van Privacy & Security Coördinator. Je zorgt ervoor dat de processen voldoen aan de privacynormen en coördineert het beleid van de faculteit binnen de RUG-brede kaders. Je bent het eerste aanspreekpunt voor privacy- en security gerelateerde vragen van medewerkers werkzaam op de gebieden administratie, marketing, onderwijs of onderzoek.

Tot slot bied je enige bestuurlijke ondersteuning aan de directeur en coördinator van de Graduate School met betrekking tot de registratie en monitoring van promotieprojecten.

Meer concreet maken de volgende taken deel uit van de functie:
- opzetten en implementeren van de facultaire strategie voor projectfinanciering
- ondersteunen van senior wetenschappelijke staf bij onder andere het voorbereiden, redigeren en indienen van voorstellen voor onderzoek en het verwerven van projectfinanciering.
- optreden als eerste aanspreekpunt met betrekking tot privacy- en security binnen de faculteit
- het bijwonen van het Privacy & Security coördinatorenoverleg namens Campus Fryslân
- het opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse P&S werkplan, in afstemming met senior staf in de gebieden administratie, onderzoek, onderwijs en marketing
- het ondersteunen van de leiding van de Graduate School bij registratie en monitoring van PhD-projecten.

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste collega met enige ervaring op het gebied van universitair onderzoeksbeleid, het werven van fondsen en/of privacy- en securityvraagstukken.

De ideale kandidaat heeft:
- een relevante universitaire opleiding
- bij voorkeur gewerkt in een vergelijkbare functie bij de Rijksuniversiteit Groningen of een andere onderzoeksinstelling
- ervaring met fondsenwerving en acquisitie van projecten
- affiniteit met privacy- en securitybeleid of het vermogen om de kennis en vaardigheden hiervoor op te doen
- goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Engels, bij voorkeur ook in het Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten:

- Een salaris afhankelijk van kwalificaties en werkervaring van maximaal € 4.474,- bruto per maand (schaal 10) bij een fulltime functie
- Exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering en deelname aan een pensioenregeling voor werknemers
- Een tijdelijk contract voor de duur van één jaar.

Gewenste startdatum: 1 november of 1 december 2021

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 25 oktober uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Piet Bouma, Managing Director Campus Fryslân, +31 58 2055001 (secretary)
058 2055001
p.bouma@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer T060221

Digitaal sollicitatieformulier