Medewerker Onderwijsroostering en -administratie Campus Fryslân (1,0 fte)

Afdeling

Campus Fryslân

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

Functiebeschrijving

Werken bij RUG/Campus Fryslân betekent werken voor de ambitieuze elfde en jongste faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. De faculteit is gevestigd op loopafstand van het station in Leeuwarden in de Beurs aan de Wirdumerdijk 34. Campus Fryslân is een interdisciplinaire faculteit, die nauw samenwerkt met regionale en (inter)nationale partners aan wereldwijde (duurzaamheids)vraagstukken en lokale oplossingen. Onze kernfilosofie is: wereldwijde uitdagingen verbinden met regionale thema’s en oplossingen. De duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals) vormen hiervoor een belangrijke leidraad.

Campus Fryslân biedt zowel bachelor- als masteronderwijs aan in Leeuwarden, waaronder de bachelor Global Responsibility & Leadership van het University College Fryslân en de masteropleidingen Sustainable Entrepreneurship, Voice Technology en Global Adaptation Governance. Het aantal opleidingen wordt de komende jaren verder uitgebreid. Op dit moment werken er circa 60 medewerkers en 35 promovendi bij Campus Fryslân.

Functieomschrijving
Vanwege het vertrek van één van onze collega’s en de groei van de studentenpopulatie is het team Education Support and Development van Campus Fryslân op zoek naar een nieuwe medewerker Onderwijsroostering en -administratie.

De medewerker Onderwijsroostering en -administratie is verantwoordelijk voor de roostering van alle onderwijsactiviteiten van Campus Fryslân en is aanspreekpunt voor de toepassing van verschillende onderwijsapplicaties zoals Nestor, Ocasys, Progress (.Net en WWW), Bambix en Blue Evaluations. Daarnaast ondersteunt de medewerker bij de onderwijsadministratie en Student Service Desk. Vanwege de omvang en complexiteit van het programma zal bij alle taken specifieke aandacht uitgaan naar de bachelor Global Responsibility & Leadership..

De medewerker wordt onderdeel van het team Educational Support and Development, dat bestaat uit 7 betrokken en enthousiaste medewerkers.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer de volgende taken.

● het roosteren van de onderwijsactiviteiten van de faculteit, op basis van de programmaplanning en de beschikbaarheid van docenten, middels het roosterprogramma Syllabus plus
● het aansturen van één of twee student-assistenten die ondersteunen in het roosterproces;
● het inspelen op ad-hoc vragen over en gewenste aanpassingen aan het rooster en hierover afstemmen met de betrokken personen (o.a. docenten, programmadirecteur, facilitaire dienst)
● het vertegenwoordigen van Campus Fryslân bij het RUG-brede roosteroverleg;
● het ondersteunen van de opleidingen, en specifiek docenten, bij het gebruik van de elektronische leeromgeving (Nestor);
● vanaf 2022: Aansturen van de implementatie van de nieuwe Future Learning Environment (vervanging Nestor) binnen Campus Fryslân
● het ondersteunen van opleidingen en de onderwijsadministratie bij het gebruik van diverse onderwijsapplicaties, zoals Nestor, Ocasys, Progress (.Net en WWW), Bambix en Blue Evaluations. Je vertegenwoordigt hiervoor Campus Fryslân bij de RUG-brede overleggen over deze applicaties (indien van toepassing)
● het mede verzorgen van de onderwijsadministratie van de opleidingen en meedraaien in de baliediensten van de Student Service Desk, naast de twee andere medewerkers Onderwijsadministratie.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een betrokken en enthousiaste collega die:

• een hbo-opleiding heeft afgerond
• bij voorkeur heeft gewerkt in een vergelijkbare functie binnen de RUG of een andere universitaire/(hoger) onderwijs omgeving
• aantoonbare kennis en ervaring heeft met Syllabus Plus of een vergelijkbaar (rooster)programma
• bij voorkeur kennis van en ervaring heeft met Nestor, Ocasys, Progress of vergelijkbare systemen
• communicatief vaardig is en goede mondelinge en schriftelijke taalbeheersing heeft in het Nederlands én het Engels
• analytisch is
• nauwkeurig en zelfstandig kan werken
• goed functioneert in een dynamische omgeving en een pro-actieve opstelling heeft
• in staat is om zowel de grote lijnen uit te zetten als problemen op detailniveau op te lossen.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, een salaris tot maximaal € 3.606,- bruto per maand bij volledige werktijd (schaal 8) volgens CAO Nederlandse Universiteiten
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto- inkomen
- een contract voor de periode van in eerste instantie een jaar. Daarna behoort een verlenging tot de mogelijkheden. Dit is enerzijds afhankelijk van ontwikkelingen in de organisatie/faculteit en anderzijds van de wijze van functioneren.

Datum van indiensttreding: 1 november 2021

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 21 september 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Chantal Vrijhof, team manager Education Support and Development
06-41149590
c.t.vrijhof@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221515

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Campus Fryslân

Digitaal sollicitatieformulier