Onderzoeker in Opleiding Fries Theater (0,7 fte)

Afdeling

Faculteit der Letteren

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Faculteit der Letteren kent een lange traditie van onderzoek en onderwijs, die meer dan vierhonderd jaar teruggaat. Het is onze missie om zowel excellent onderwijs aan te bieden als toponderzoek uit te voeren. We zijn sterk internationaal georiënteerd, maar ook stevig geworteld in Noord-Nederland. Wij bouwen kennis op en delen die met de samenleving. We werken binnen een moderne, breed-georiënteerde en internationale organisatie. Wij leiden meer dan 5.000 Nederlandse en internationale studenten op tot toekomstgerichte, communicatief vaardige en onafhankelijke academici. Wij vormen een divers team dat bestaat uit 700 enthousiaste,- hardwerkende medewerkers.

Functiebeschrijving

Project: Re-voicing cultural landscapes: narratives, perspectives, and performances of marginalised intangible cultural heritage.

Projectbeschrijving
Re-voicing cultural landscapes: narratives, perspectives, and performances of marginalised intangible cultural heritage
In samenwerking met universiteiten in Cornwall, Letland en Estland voert de Rijksuniversiteit Groningen (Leerstoel Friese Taal- en Letterkunde) een Europees onderzoek uit naar wederzijdse percepties door in- en outgroups van lokaal immaterieel erfgoed. Daarbij staan performatieve culturele praktijken centraal.

De natiestaten die aan het hedendaagse Europa ten grondslag liggen, worden vaak voorgesteld als cultureel homogeen. De realiteit is echter veel complexer. In het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen worden zo’n 200 nationale minderheden erkend, terwijl UNESCO nog eens 640 Europese talen aanmerkt als zijnde zeer ernstig bedreigd.

Immaterieel cultureel erfgoed is in het culturele landschap van landen en regio’s een belangrijk element. Vooral (talige) minderheden drukken hun specifieke culturele identiteit ermee uit. Het bepaalt in sterke mate de complexe dynamiek tussen minderheids- en meerderheidsculturen en de daarmee samenhangende sociale spanningen en demografische veranderingen. Deze dynamiek laat in vele gevallen zien dat de grenzen tussen minderheid en meerderheid niet scherp zijn, en dat identiteiten vaak vloeibaarder zijn dan zo’n simpele dichotomie suggereert.

Deze nieuwe dynamiek speelt zich terwijl bestaande machtsverhoudingen intact blijven. De manier waarop de ‘meerderheid’ over minderheidsculturen spreekt – in bijvoorbeeld literatuur, televisie en marketing voor toeristen – laat zien hoe een minderheid doorgaans van buiten bekeken wordt en hoe daardoor een minderheidscultuur een verbeelde geografie impliceert. Dit leidt vaak tot een situatie waarin een minderheidscultuur niet werkelijk recht wordt gedaan, ontkracht wordt, gefragmentariseerd raakt, en daarmee wordt gemarginaliseerd.

In het voorgestelde onderzoek wordt nu op grond van deze gedachten en aan de hand van bronnenonderzoek, dataverzameling en creatief, praktijkgericht onderzoek, een vergelijking gemaakt tussen minderheidsculturen in Cornwall (GB), Fryslân (Nederland) en Lijfland (Letland en Estland). Het doel is om tot een beter begrip te komen van de manieren waarop minderheden en meerderheden hetzelfde lokale immaterieel cultureel erfgoed gebruiken. Welke narratieven en perspectieven spelen daarbij een rol?

Het onderzoek richt zich daarbij met name op de volgende twee vragen:
1) Hoe komt het dat onder groepen mensen verschillende indrukken van en perspectieven op (immaterieel) erfgoed bestaan en hoe kunnen we deze verschillen met elkaar in overeenstemming brengen?
2) Welke verbindingen bestaan er tussen (immaterieel) erfgoed en identiteit bij individuen, gemeenschappen - ook geografisch gezien?

Door ons onderzoek willen we zo nieuwe kennis opdoen over de sociaal-ruimtelijke verschillen in de omgang met (immaterieel) cultureel erfgoed. Onze insteek is het daarbij dat lokale stakeholders (als bijvoorbeeld beleidsmakers, culturele instellingen en theatergezelschappen) deze kennis gaan benutten om door het maken en uitvoeren van beleid en gedrag lokaal (immaterieel) cultureel erfgoed beter zichtbaar en duurzamer te maken. Voor de langere termijn hopen we dat het onderzoek ertoe zal leiden dat gemarginaliseerd immaterieel cultureel erfgoed een nieuwe, luidere stem zal krijgen. Vandaar de titel van het onderzoek: Re-voicing cultural landscapes.

Het Nederlandse deel van het onderzoek behelst Friestalige theatercultuur in Friesland, één van de meest prominente talige uitingsvormingen van Friese identiteit en als zodanig ook van Fries immaterieel erfgoed. Onderwerp van onderzoek is een vergelijkende analyse van het verschil in waardetoekenning door Friestalige en niet-Friestalige deelnemers/publiek aan respectievelijk professioneel, semi-professioneel en amateurtoneel.

Taakstelling:
• in overleg met de projectleiding: uitvoering van een onderzoeksproject over theatercultuur in Fryslân (Wij verkennen graag met jou de mogelijkheden om van dit OIO-schap het eerste deel van een PhD-traject te maken)
• in overleg met de projectleiding: Voorbereiding en publicatie van tenminste twee peer-reviewed artikelen
• organisatie van conferenties en bijeenkomsten in het kader van het project
• bezoek aan conferenties en bijeenkomsten in het kader van het project
• deelname aan overleg binnen de projectgroep Groningen.

Functie-eisen

• een afgeronde MA in Letteren of Sociale Wetenschappen, bij voorkeur een Research Master
• bij voorkeur Friestalig, maar in ieder geval in staat om in een Friestalige context volwaardig te kunnen functioneren
• teamworker, organisatorisch talent, prettig in de omgang
• woonachtig in het Noorden van Nederland of bereid daarheen te verhuizen
• een uitstekend CV, liefst inclusief wetenschappelijke publicaties
• actief zijn geweest in het amateurtheater of andere podiumkunsten wordt gezien als een voordeel.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 24 months.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.656,- tot maximaal € 3.548,- (schaal 8) bruto per maand bij volledige werktijd
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
• de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband). Minimaal 29 vakantiedagen met in het geval van een fulltime dienstverband 12 vakantiedagen extra
• deelname aan het pensioenfonds voor medewerkers
• voor niet-Nederlandse sollicitanten gelden mogelijk aanvullende gunstige belastingvoorwaarden
• een contract voor de periode van 2 jaar.

De datum van indiensttreding is 1 september

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 25 juni 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Je kunt het sollicitatieformulier invullen en de volgende drie documenten (PDF-formaat) uploaden:

1. een motivatiebrief, waarin je ingaat op jouw ideeën over de thematiek van dit onderzoek, op jouw verhouding daartoe, als ook op de praktische bijdrage die je aan het onderzoek denkt te kunnen gaan leveren
2. een CV, inclusief een lijst van twee door jouzelf gekozen “beste artikelen”, een volledige lijst van publicaties, en de namen en contactgegevens van drie referenten
4. een representatieve wetenschappelijke tekst (bijvoorbeeld een paper geschreven tijdens de studie of een publicatie) van jouw hand (eveneens te uploaden onder “extra document” op de website).

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Sjoerd-Jeroen Moenandar
s.j.moenandar@rug.nl

Antine Zijlstra
azijlstra@xs4all.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221380

Digitaal sollicitatieformulier