Facultair coördinator AVG, domein onderzoek (0,5 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continue vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4.900 studenten en bijna 400 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid heeft de Faculteit Rechtsgeleerdheid een Commissie Wetenschapsbeoordeling en Ethiek (CWB). Deze commissie adviseert het faculteitsbestuur over algemene onderzoekszaken.
De subcommissie van de CWB, de Commissie Ethische Toetsing Onderzoek Rechtsgeleerdheid (CETOR), is verantwoordelijk voor advies over en toetsing van onderzoek met personen, datamanagement en naleving van privacyregels voor onderzoek.
De CETOR baseert zich op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de Nederlandse Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit.

Functiebeschrijving

De afdeling onderzoek van de Groningse juridische faculteit heeft een vacature voor een facultair coördinator AVG, domein onderzoek, tevens secretaris ethische toetsingscommissie onderzoek (CETOR) (0,5 fte).

Secretaris CETOR (16 uur):
• adviseert en ondersteunt de CETOR bij het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur en de Directeur onderzoek op het terrein van advies over en ethische toetsing van onderzoek
• neemt aanvragen voor ethische toetsing van onderzoeksprojecten in behandeling en overlegt daarover met voorzitter en leden van de CETOR
• werkt zelfstandig maar in nauw overleg met de voorzitter van de CETOR
• adviseert onderzoekers over (her)indienen van aanvragen voor ethische toetsing
• adviseert t.a.v. datamanagement bij onderzoeksprojecten
• bereidt vergaderingen voor en verzorgt de verslaglegging
• onderhoudt contacten met vakgroepen, verzorgt voorlichting in de faculteit, organiseert workshops
• stelt informatiemateriaal op en verbetert zo nodig formulieren, de RDMP webtool en de website
• neemt deel aan voor de functie relevante in- en externe overleggen.

Facultair coördinator AVG, domein onderzoek (4 uur):
• fungeert als vraagbaak voor vakgroepen en onderzoeksgroepen op het gebied van ethische vragen, datamanagement, AVG bij onderzoek, informed consent
• maakt deel uit van de facultaire AVG-commissie, werkt mee aan het jaarlijks werkplan, beschrijft processen, werkt mee aan facultaire AVG-acties
• woont centrale RUG-bijeenkomsten voor AVG in onderzoek bij, neemt deel aan RUG-werkgroepen, houdt ontwikkelingen van nieuwe tools bij
• neemt deel aan landelijk overleg AVG-coördinatoren onderzoek van de juridische faculteiten.

Functie-eisen

Secretaris CETOR/facultair coördinator AVG, domein onderzoek beschikt over:

• een afgeronde academische juridische opleiding dan wel een andere voor de functie relevante mastergraad
• kennis en ervaring op het gebied van AVG, datamanagement en ethische advisering en beoordeling van wetenschappelijk onderzoek
• goede sociale en communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, stressbestendigheid en zelfstandigheid
• goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
• klant en verbetergericht werkwijze
• vermogen om systematisch, nauwkeurig en gestructureerd werken
• analytisch vermogen, overtuigingskracht, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en resultaatgerichtheid
• een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de CAO voor Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.790,- tot maximaal € 4402,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- In eerste instantie een contract voor een periode van één jaar. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat-en ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of het contract kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd afhankelijk van het functioneren en de bedrijfseconomische situatie van de faculteit.

Onze universiteit heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door ons een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en referentie(s) te sturen vóór 4 januari 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. F.A. Nelissen, directeur Onderzoek, 050-3635685 (secretariaat Onderzoeksbureau)
f.a.nelissen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220379

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Bureau Onderzoek

Digitaal sollicitatieformulier