Beleidsmedewerker Wetenschappelijk Onderzoek (0,4 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met meer dan 4.900 studenten en bijna 400 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Als onderdeel van het kwaliteitsbeleid heeft de Faculteit Rechtsgeleerdheid een Commissie Wetenschapsbeoordeling en Ethiek (CWB). Deze commissie adviseert het faculteitsbestuur over algemene onderzoekszaken.

Functiebeschrijving

De afdeling Onderzoek van de Groningse juridische faculteit heeft twee vacatures voor parttime posities: een vacature voor beleidsmedewerker onderzoek (0,4 fte) en een vacature voor secretaris CETOR tevens facultair coördinator Privacy en Security domein onderzoek (0,5 fte) voor meer informatie zie vacaturenummer 220379, en is daarnaast op zoek naar een nieuwe Secretaris van de Commissie Wetenschapsbeoordeling en Ethiek (CWB) (0,2 fte) in combinatie met één van beide functies.


De beleidsmedewerker wetenschappelijk onderzoek:

• adviseert en ondersteunt de Directeur Onderzoek bij beleidsvorming en beleidsimplementatie op het gebied van onderzoek
• formuleert in nauwe samenspraak met de Directeur Onderzoek strategische beleidsvoorstellen
• monitort en evalueert onderzoeksbeleid en doet werkbare voorstellen voor de doorontwikkeling van staand onderzoeksbeleid en strategie binnen de beleidskaders van de universiteit en de faculteit
• draagt zorg voor de bewaking van beleidsinitiatieven en bereidt de verantwoording over het gevoerde beleid voor
• adviseert de Directeur Onderzoek en voert algemene ondersteunende werkzaamheden uit m.b.t. de kwaliteitszorg onderzoek
• coördineert de facultaire informatiesystemen betreffende onderzoeksinput en –output
• coördineert de PDCA-cyclus op het gebied van onderzoek en ondersteunt bij het opstellen van het jaarplan en jaarverslag en rapportages
• draagt zorg voor de organisatie en monitoring van facultaire rapportages in het kader van in- en externe onderzoeksevaluaties/-visitaties en adviseert de Directeur Onderzoek
• monitort de implementatie van verbetermaatregelen voortkomend uit onderzoeksvisitaties
• neemt deel aan in- en externe voor de functie relevante overleggen.

De secretaris van de Commissie Wetenschapsbeoordeling en Ethiek (0,2 fte)

• adviseert en ondersteunt de Commissie Wetenschapsbeoordeling en Ethiek (CWB) bij het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het faculteitsbestuur en de Directeur Onderzoek
• neemt PhD voorstellen en subsidieaanvragen in behandeling en overlegt daarover met voorzitter en leden van de CWB
• werkt zelfstandig maar in nauw overleg met de voorzitter van de CWB
• adviseert onderzoekers over (her)indienen van voorstellen
• bereidt vergaderingen voor en verzorgt de verslaglegging
• onderhoudt contacten met vakgroepen, verzorgt voorlichting in de faculteit, organiseert workshops
• stelt informatiemateriaal op en verbetert zo nodig formulieren
• neemt deel aan voor de functie relevante in- en externe overleggen.

Functie-eisen

Zowel de beleidsmedewerker wetenschappelijk onderzoek als de secretaris CWB beschikt over:

• een afgeronde academische juridische opleiding dan wel een andere voor de functie relevante mastergraad
• ruime meerjarige ervaring met beleidsondersteuning ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
• goede sociale en communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en stressbestendigheid
• de competenties conceptueel vermogen, overtuigingskracht, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en resultaatgerichtheid
• een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels in woord en geschrift
• gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
• het vermogen om systematisch, nauwkeurig en gestructureerd te werken.

Kennis van en ervaring op het terrein van beleidsadvies met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek strekt daarnaast tot aanbeveling.

Voor de secretaris CWB is daarnaast kennis en ervaring op het terrein van beoordeling van wetenschappelijk onderzoek ook van belang.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.790,- tot maximaal € 4.402,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd afhankelijk van opleiding en ervaring
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- in eerste instantie een contract voor de periode van één jaar. Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat & ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of de aanstelling kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Onze universiteit heeft goede aanvullende arbeidsvoorwaarden op het gebied van verlofdagen en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Sollicitatie

U kunt solliciteren door ons een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en referentie(s) te sturen vóór 2 december 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof. F.A. Nelissen, directeur Onderzoek, 050-3635685 (secretariaat Onderzoeksbureau)
f.a.nelissen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 220378

Extra informatie kan worden verkregen via een van de volgende links:

Bureau Onderzoek

Digitaal sollicitatieformulier