Dierexperimentencommissie (DEC-RUG)

Afdeling

Bureau van de Universiteit

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Dierexperimentencommissie van de RUG (DEC-RUG) verricht de ethische toets op dierproeven en adviseert hierover de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). Voor deze adviezen toetst de DEC-RUG de wetenschappelijke waarde van projectaanvragen en de ethische toelaatbaarheid van de daarvoor benodigde dierproeven.

Namens het College van Bestuur zoekt de DEC-RUG op korte termijn: een farmacoloog

De DEC-RUG
De DEC-RUG behandelt per jaar ongeveer 50 nieuwe projectaanvragen voor dier¬proe¬ven en komt maandelijks bijeen. De gemiddelde tijdsbelasting voor bijeenkomsten van de commissie is ruim een dag per maand, inclusief voorbereidingstijd.

De DEC-RUG beoordeelt of het belang van voorgestelde dierproeven opweegt tegen het ongerief dat de proefdieren daarbij onder¬vinden. Daarnaast stimuleert zij waar mogelijk de vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven. Verder kan zij het College, de onderzoekers en andere betrokkenen en de CCD adviseren over verschillende aspecten van dierexperi¬menteel onderzoek (zie ook www.rug.nl/umcg/dec).

De samenstelling van de DEC-RUG moet voldoen aan wettelijke eisen. De DEC-RUG zoekt een expert op het terrein van de farmacologie.

Functiebeschrijving

Uw taken zullen bestaan uit het mede beoordelen van projectaanvragen in het licht van de Wet op de dierproeven. Daarnaast wordt u gevraagd over een aantal projectaanvragen een pre-advies te concipiëren. Het pre-advies zal de DEC-RUG gebruiken bij de bespreking van de projectaanvraag.

Functie-eisen

• wetenschappelijke opleiding - inclusief promotie- relevant voor farmacologie. Ervaring met wetenschappelijke en ethische afwegingen blijkend uit lidmaatschappen van beleidsorganen en/of commissies op dit gebied
• actief wetenschapper met aandacht voor vermindering, verfijning en vervanging van dierproeven (de 3 V’s)
• niet werkzaam – of tenminste 5 jaar niet meer werkzaam – bij de Rijksuniversiteit Groningen en/of het UMCG.

Arbeidsvoorwaarden

Aan het lidmaatschap van de DEC-RUG is een financiële vergoeding verbonden.

Sollicitatie

U kunt uw belangstelling kenbaar maken in een brief, met voor het lidmaatschap van de DEC relevante informatie. Brieven inzenden vóór 5 december 2019 aan het secretariaat DEC-RUG: secretariaat DEC-RUG, A. Deusinglaan 1, Huispostcode FA 29, 9713 AV GRONINGEN of per e-mail: secrdec.umcg@umcg.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

dr. J.H. van der Kolk, voorzitter DEC-RUG
j.h.van.der.kolk@umcg.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 081119DEC-RUG