Promovendus Interventie, pacificatie en wederopbouw op de Balkan 92-04 (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit der Letteren

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 31.000 studenten en 5.600 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.
Bij de Leerstoelgroep Eigentijdse Geschiedenis van de Faculteit der Letteren is per 1 oktober 2019 plaats voor een enthousiaste promovendus met aantoonbare belangstelling voor militaire en/of Midden- en Oost-Europese geschiedenis. De onderzoeker zal deel uitmaken van de Graduate School voor Humanities.

Functiebeschrijving

Het onderzoeksproject dient te leiden tot een promotie over Nederlandse vredesmissies en richt zich op de vraag hoe de Nederlandse krijgsmacht betrokken was bij de internationale interventies op de Balkan (specifiek in Kroatië en Bosnië) in het tijdvak 1992-2004. Belangrijke aandachtspunten betreffen daarbij vooral hoe deze inzet bijdroeg aan de doelstellingen van het Nederlandse buitenlands beleid, wat het karakter was van het Nederlandse militaire optreden, hoe de samenwerking verliep met andere bondgenoten, partners en actoren, hoe de internationale en Nederlandse inzet zich ontwikkelde, en in welke opzichten er kan worden gesproken van positieve en duurzame uitkomsten of niet.

Sinds het einde van de Koude Oorlog is er, mede op basis van het VN-rapport An Agenda For Peace (1992), geleidelijk meer internationale consensus gekomen over het vraagstuk van interventies in ‘falende’ staten of in landen die een bedreiging vormen voor de regionale of internationale stabiliteit en veiligheid. Een belangrijke katalysator daartoe was de casus van het gewelddadige uiteenvallen van Joegoslavië. Om allerlei redenen was Nederland vanaf 1991/1992 ambitieus betrokken bij de internationale pogingen tot bemiddeling, crisisbeheersing, humanitaire actie en post-conflict peacebuilding in dit crisisgebied in Zuidoost-Europa. Met name de complexe uitvoeringsproblematiek van de interventies was daarbij (en is nog steeds) een onderwerp van controverse en debat. Ondanks miljarden dollars aan hulp en de inspanningen van duizenden militairen, diplomaten en hulpverleners bleken de resultaten vaak tegen te vallen of waren die op zijn minst heel wisselend. Met andere woorden: de soms hoogdravende ideeën over ‘post-conflict peacebuilding’ (later 3D- of geïntegreerde aanpak genoemd) stuitten op een weerbarstige praktijk, ook in het geval van de Nederlandse bijdragen.

Kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd om op deze thematiek te reflecteren en met eigen interessante invalshoeken te komen voor het analyseren en verklaren van deze problematiek.

Functie-eisen

• MA Geschiedenis en/of een aanverwant vakgebied binnen het Letteren-domein
• aantoonbare belangstelling voor dan wel relevante werkervaring op het gebied van militaire en/of Midden- en Oost-Europese geschiedenis
• uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels
• ervaring in het doen van primair bronnenonderzoek
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• het deelnemen aan PhD-trainingen van de Graduate School for the Humanities
• het (tussentijds) publiceren van de onderzoeksresultaten in peer-reviewed academische tijdschriften
• het mede organiseren van workshops/conferenties en het presenteren van de onderzoeksresultaten aldaar.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 48 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:
- een salaris van € 2.325,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 2.972,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een fulltime aanstelling; een aanstelling van 0,8 fte behoort tot de mogelijkheden. De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van 1 jaar. Na 9 maanden volgt een evaluatie van de voortgang van het project en bij een positieve evaluatie volgt een verlenging van drie jaar (1,0 fte) of vier jaar (bij een aanstelling van 0,8 fte). De Faculteit der Letteren hecht belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag en de Faculteit der Letteren van de RUG. De promovendus wordt aangesteld bij de leerstoelgroep Eigentijdse Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Gronin-gen. Deels vindt het werk plaats bij het NIMH in Den Haag.

Solliciteren
U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 30 augustus 2018 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De volgende documenten moeten worden meegestuurd:
- een motivatiebrief
- een curriculum vitae
- ten minste 2 referenties, met kopieën van MA-diploma en -cijfers
- een onderzoeksvoorstel (maximaal 1500 woorden, excl. bibliografie en noten)
- voorbeelden van eventuele eigen relevante publicaties (maximaal 3).

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Arthur ten Cate, bijzonder hoogleraar Militaire Geschiedenis en programmamanager NIMH
070-3165243
a.t.cate@mindef.nl

Dr. Sipke de Hoop, hoofddocent afdeling geschiedenis
050-3636008
s.de.hoop@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219400

Digitaal sollicitatieformulier