Dienst Justitiële Inrichtingen

Plaatsvervangend vestigingsdirecteur

Functie omschrijving

Wij zoeken een bevlogen en accurate plaatsvervangend vestigingsdirecteur voor de PI Zwolle. Je geeft samen met het managementteam leiding aan de organisatie. In algemene zin werkt je aan een optimaal leef, - en zorgklimaat voor de gedetineerden en een goed en veilig werkklimaat voor alle medewerkers. Je zorgt voor een optimale benutting van de beschikbare detentiecapaciteit, voor diensten en producten die in lijn zijn met gemaakte resultaatafspraken en voor detentieprogramma’s die voldoen aan de doelstellingen van de PI Zwolle.


Een veilige en persoonsgerichte aanpak van het verblijf en de terugkeer van de justitiabele staat centraal. Dat vraagt veel van de organisatie van de inrichting, van managers en medewerkers en daarmee van de vestigingsdirectie. Binnen de inrichting ben je verantwoordelijk voor meerdere aandachtsgebieden, bedrijfsprocessen en onderdelen van de bedrijfsvoering en geeft u hiërarchisch leiding aan een aantal middenkaderleden.

De plaatsvervangend vestigingsdirecteur die wij zoeken heeft uitstekende managementkwaliteiten en is in staat om met lef, humor en verstand van zaken een goede verbinding te leggen tussen mensen en doelen. Hij/zij is bereid om zich met enthousiasme in te zetten voor de ontwikkeling van zowel medewerkers als gedetineerden, is koersvast en volhardend in zijn/ haar bijdrage en levert een bijdrage aan een gezonde en veilige werkcultuur.

Bij calamiteiten fungeer je als boegbeeld: je bewaart te allen tijde je eigen rust, houdt het overzicht en treedt handelend op. Je legt en onderhoudt contacten, zowel in operationele en bestuurlijke netwerken als met particuliere instanties, andere instellingen en ketenpartners. Verder ben je flexibel en beschik je over inlevingsvermogen en zelfreflectie.

Wij streven naar een directieteam met stevige en collegiale persoonlijkheden die abstract kunnen denken, vernieuwende ideeën hebben, mogelijkheden zien om processen continu te verbeteren, analyses en afwegingen kunnen maken en de discussie in het team (daarover) aangaan.

Als plaatsvervangend vestigingsdirecteur draai je om toerbeurt consignatiedienst.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding.
 • Je hebt affiniteit met de politiek-maatschappelijke context waarin DJI opereert.
 • Je hebt uitstekende managementkwaliteiten.


Dit is jouw kracht


 • Je bent koersvast, hebt een sterk veiligheidsbewustzijn en gaat resultaatgericht en besluitvaardig te werk.
 • Je bent goed in het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden.
 • Je weet mensen te stimuleren, inspireren en motiveren.
 • Je vindt vertrouwen een belangrijke basis voor je handelen en legt daarom ook bewust bepaalde verantwoordelijkheden bij anderen neer.
 • Je weet mensen te coachen en vindt teamwork belangrijk.
 • Je bewaakt de zorgvuldigheid en integriteit en durft collega’s hierop aan te spreken.
 • Je weet tegenstellingen met kennis en humor te overbruggen.


Gevraagde competenties:

 • Verbindend en stimulerend, sterk communicatief vermogen, politiek bestuurlijke sensitiviteit, (organisatie) sensitiviteit, sturen op resultaat, delegeren en professionele integriteit, heeft reflectief vermogen en kan netwerken.
 • + zie ook Profiel Manager FGR

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4688,- tot €6989,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris mag je rekenen op:

 • een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • een pensioenregeling
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • de mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment op basis van competenties maakt deel uit van de selectieprocedure
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl.
 • Het betreft een functie die valt onder management development. Een mentaliteit van permanente ontwikkeling en mobiliteit is vanzelfsprekend.
 • Wij zoeken nog 1 fte voor deze vacature. 
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Organisatieomschrijving
Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle

De Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle is een moderne inrichting die plaats biedt aan ongeveer 350 gedetineerden. De PI kent verschillende regimes, voor zowel mannen als vrouwen: een Huis van Bewaring, gevangenis (voor lang- en kortgestraften), ISD-afdeling (Inrichting voor Stelselmatige Daders), TA (terroristen afdeling) voor vrouwen en Extra Zorgvoorziening (EZV). Daarnaast heeft de PI Zwolle een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) waar voor mannen en vrouwen tweedelijns psychiatrische zorg en behandeling geboden wordt. De inrichting is ontwikkelgericht en innovatief, zowel voor gedetineerden als personeel. De focus ligt daarbij voor gedetineerden op een veilige en humane insluiting enerzijds en een succesvolle terugkeer in de maatschappij anderzijds en voor personeel op een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.


Reageer op deze vacature