Dienst Justitiële Inrichtingen

Plaatsvervangend Hoofd Arbeid

Functie omschrijving

Ben jij de leidinggevende met lef? En wil jij werken in het boeiende en dynamische werkveld van een penitentiaire inrichting (PI)? Als plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeid bij de PI Veenhuizen heb je een brede functie in dienst van het arbeidsbedrijf. Mét impact op de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij.

Samen met het hoofd Arbeid geef je leiding aan de medewerkers van het arbeidsbedrijf. Daarbij maak je taakstellende afspraken en zorg je voor de opleidings- en ontwikkelplannen. Om dit te bewerkstelligen werkt de afdeling Arbeid samen met andere disciplines binnen de PI Veenhuizen. Je adviseert het hoofd Arbeid bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten en signaleert mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen hierin.

Daarnaast bewaak je de uitvoering van de opdrachten, de voortgang en de kwaliteit. Zo nodig stuur je bij. Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van de productiegegevens bij het regionale bedrijfsbureau en voor de inzet van gedetineerden bij het arbeidsbedrijf. Hiertoe ben je administratief onderlegd. Ook sta je aan de lat voor de werk-/instructiemethoden en veiligheidsinstructies én onderhoud je contacten met in- en externe partners.

Snel en daadkrachtig neem je maatregelen om problemen op te lossen, indien deze zich voordoen. Daarnaast is het jouw taak om voor het team een zo werkbaar en veilig mogelijk klimaat te creëren, waarbij wederzijds vertrouwen en het stimuleren van gedetineerden belangrijk is. Deze functie maakt dat je naast overtuigingskracht, een no-nonsense-mentaliteit en uitstekende samenwerkingsvaardigheden, ook een grote dosis stressbestendigheid, een commerciële inslag en zelfvertrouwen hebt. Je houdt rekening met de verschillende posities, belangen en emoties die leven bij de organisatie en de medewerkers.

Je komt terecht in een zeer dynamische omgeving waar iedere dag wel iets onverwachts gebeurt. Hierbinnen schakel je makkelijk van operationele naar tactische werkzaamheden, waarbij je het resultaat niet uit het oog verliest.

Functie-eisen

Dit neem je mee

 • Je bent in het bezit van een hbo-diploma, bij voorkeur in hbo-management en/of bedrijfseconomie.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring en bij voorkeur technische kennis.
 • Je hebt ervaring in het effectief leidinggeven door een efficiënte inzet van mensen, middelen en een nauwgezette (voortgangs)bewaking.
 • Je hebt ervaring in het creëren van draagvlak onder medewerkers bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Je hebt ervaring in het bevorderen van autonomie van zowel medewerkers als gedetineerden.
 • Je hebt kennis van en vaardigheid in het toepassen van personeelsinstrumenten. 

  Dit is jouw kracht 
 • Je bent stressbestendig, flexibel en zelfverzekerd en straalt dit ook uit.
 • Je hebt overtuigingskracht en kunt leidinggeven aan een groep.
 • Je bent sensitief en integer.
 • Je werkt graag samen om mooie resultaten te boeken.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2824,- tot €3990,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 • De gesprekken vinden 9 of 15 november 2021 plaats. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Penitentiaire Inrichting (PI)Veenhuizen

Penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen
De penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen bestaat uit de locaties Norgerhaven, Esserheem en Klein Bankenbosch en biedt plaats aan ruim zeshonderd mannelijke gedetineerden. PI Veenhuizen heeft een landelijke en regionale bestemming. We kennen verschillende regimes: een huis van bewaring, een gevangenis, een inrichting voor stelselmatige daders en een zeer beperkt beveiligde inrichting.

Binnen de PI werken meer dan zeshonderd medewerkers. We staan voor een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen, en dragen bij aan het voorkomen van detentieschade en het bevorderen van een verantwoorde terugkeer naar de maatschappij. Daarnaast bieden we een positief en stimulerend detentie-/leefklimaat met een individuele aanpak, passend bij de levensloop van de gedetineerde, waarin zelfredzaamheid, autonomie, flexibiliteit en veiligheid centraal staan. Wij dragen hiermee actief bij aan de veiligheid van de samenleving en terugdringing van de recidive. Het in de PI werkzame personeel is hierin een belangrijke schakel. We investeren daarom in een goede werksfeer en ontwikkeling, bieden doorgroeimogelijkheden en hebben personele zorg hoog in het vaandel staan.

De komende jaren staan wij voor een grote uitdaging; beide locaties worden grondig verbouwd en gemoderniseerd. Dit is een hele operatie met veel veranderingen op allerlei gebieden waarbij veel van het management en de medewerkers wordt verwacht.

Arbeidsbedrijf
Arbeid, werken in detentie, is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma van gedetineerden in de gevangenis. Gedurende minimaal 20 uur per week verrichten gedetineerden productiewerk. Deels gaat het daarbij om hoogwaardig specialistisch werk of facilitaire werkzaamheden. Landelijk doet de Dienst Justitiële Inrichtingen dat onder de naam In-Made: https://www.in-made.nl/.

Werken in detentie zorgt voor structuur en ritme in het leven van gedetineerden. Daarom lijkt werken in de gevangenis ook op echt werken buiten. In een realistische productiesetting kunnen gedetineerde medewerkers bovendien werknemersvaardigheden ontwikkelen. Via de In-Made Praktijkschool kunnen deze vaardigheden branche-erkend worden gecertificeerd en zelfs tot volledige mbo-diploma’s leiden. Dat maakt het krijgen van een betaalde baan na detentie eenvoudiger. Zo draagt werken in detentie bij aan succesvolle re-integraties en een veilige samenleving.

Om een bedrijfsmatige werk- en leeromgeving te realiseren geven arbeidsbegeleiders (medewerker arbeid) leiding aan gedetineerde medewerkers. De werkopdrachten komen veelal van commerciële opdrachtgevers. De arbeidsbegeleider organiseert de opzet en uitvoering van de werkzaamheden samen met de gedetineerde medewerkers conform wensen/eisen van de opdrachtgever waarbij marktconforme productie- en kwaliteitsnormen leidend zijn. Lean werken is daarbij een continue streven. Als leermeester is de arbeidsbegeleider tevens de talentscout en praktijkbegeleider voor diverse opleidingen.

Binnen het arbeidsbedrijf van de PI Veenhuizen hebben we verschillende locaties waaronder handmatige producties, facilitaire arbeid, machinale producties op gebied van metaal en hout, een las–en-poedercoat-afdeling, een wasserij, een agrarisch bedrijf en meerdere magazijnen.

De vacature is voor de locatie Esserheem. Het arbeidsbedrijf van de PI Esserheem kent een (machinaal) houtbedrijf, een metaalbewerkingsbedrijf, een lasafdeling en poedercoatbedrijf en magazijnen.


Reageer op deze vacature