Belastingdienst

Senior kennismodelleur

Functie omschrijving

“Wat moet een toekomstig senior modelleur in huis hebben? Toch wel een aantal essentiële eigenschappen zoals nieuwsgierig zijn, in staat zijn te denken in een bepaalde vorm van abstractie, secuur zijn, goed kunnen luisteren en die informatie kunnen analyseren. Je moet kunnen samenwerken of samenwerking kunnen bewerkstelligen, daar valt of staat het mee!” Aldus Rob Arntz, werkzaam als expert datamodelleur IV Generieke Voorzieningen i.o. bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst is één van de grootste gegevensverwerkers van Nederland. Centrale Administratieve Processen (CAP) is de productie-eenheid van de Belastingdienst en voert de administratie en is verantwoordelijk voor de procesketens gegevens, inning en auto. CAP cluster Gegevens richt zich op het verkrijgen, bewaren en het beschikbaar stellen van gegevens aan de processen van de Belastingdienst. Een belangrijke verantwoordelijkheid; gegevens vormen de spil van alle processen en ketens, de grondstof voor al ons werk.

Aan de kwaliteit van deze gegevens worden zeer hoge eisen gesteld. Om aan deze eisen invulling te geven is een vernieuwingsprogramma gestart waaraan de afdeling IBG een belangrijke bijdrage levert. Een van de onderdelen van dit programma is de zogenoemde verticale data-architectuur. Ten behoeve van dit onderdeel zoeken wij ervaren kennismodelleurs, die naast het “hands-on” modelleren ook een bijdrage kunnen leveren aan de opzet en bestaan van deze werkwijze.

Als senior kennismodelleur is jouw belangrijkste taak om kennis en begrippen uit wet- en regelgeving te modelleren zodat deze altijd op een eenduidige wijze geïnterpreteerd worden. De vastlegging doe je in een zgn. kennismodel. Daarin werk je nauw samen met deskundigen, zoals juristen, fiscalisten en beleidsmedewerkers van een afgebakend wetsdomein. En jij toetst de koppeling tussen het kennismodel op de formeel linguïstische laag en de logische modellen. Jij bent de verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams. Wat je hier mee wilt realiseren is het mogelijk maken dat de Belastingdienst daadwerkelijk wendbaar wordt op het gebied van gegevens en regels.

Wij zoeken voor deze rol als senior modelleur bij voorkeur een ervaren expert. Jij hebt een duidelijke visie en expertise op feiten-gebaseerd modelleren (ORM, FCO-IM, e.d.), logisch modelleren en technisch datamodelleren. Binnen jouw team ben jij naast techneut ook verbinder, je bent het eerste aanspreekpunt voor jouw collega modelleurs. Met jouw aansturende en coachende ervaring trek jij initiatieven vlot, je versterkt de samenwerking en jij verrijkt de kennis en kunde van jouw collega's.

Maar jouw visie en rol beperkt zich niet alleen daartoe. Je hebt goed inzicht in operationele consequenties van datamodellen en je denkt ook aan de ‘separation of concerns’; de scheiding (in data) van semantische, linguïstische, logische, implementatie en technische lagen. Deze aanpak is nog redelijk nieuw en het is jouw uitdaging in deze rol om jouw collega’s te overtuigen van het nut of noodzaak van jouw werkzaamheden.

Jouw werkzaamheden als senior kennismodelleur zijn gericht op de interactie met domeindeskundigen. Jij vormt een koppel met een fiscaal jurist (die annoteert in het wetboek), bijvoorbeeld in geval van een wetswijziging of veranderingen in het uitvoeringsbeleid. Met geduld en met goede en gerichte interviewtechnieken met de domeindeskundige expliciteer jij deze wetteksten in een bepaald format (feitengebaseerd modelleren). Jij vindt het een uitdaging om wet- en regelgeving teksten logisch om te zetten in een taal waarmee een aanzet gemaakt kan worden met de implementatie. Dit werk jij uit in detail en context expliciteren is een belangrijk onderdeel hierin.

In de dagelijkse praktijk heb jij als senior modelleur een breed takenpakket en werk je in multidisciplinaire teams. Jouw werkzaamheden bestaan naast het expliciteren en modelleren uit het houden van interviews, overleg, presenteren, inhoudelijk aansturen en coachen van en eerste aanspreekpunt zijn voor collega modelleurs, betrokken bij scrums en het lezen van (domein-gerelateerde) documenten. Kennis modelelleren voor een domein is als een project. De omvang van een project varieert en soms heb je meerdere kleine projecten en werk je samen met meerdere domeindeskundigen of vorm je langere tijd met 1 project en 1 domeindeskundige een koppel voor een omvangrijk project.

Heb jij relevante werkervaring met het modelleren van gegevens en het inrichten van omvangrijke geautomatiseerde / digitale administraties etc. en ben jij toe aan een volgende stap? Zullen we zakendoen of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem gerust telefonisch contact op of WhatsApp met Lammert Broekhuis, teamleider Inwinnen en Beschikbaarstellen gegevens, via 06 - 11 46 04 19 en Joyce Tousalwa-Hukom, teamleider via 06 - 46 13 75 73!

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een WO masterdiploma, in de richting van IT, (technische) informatiekunde, of een vergelijkbare relevante opleiding.

Je hebt kennis van, ervaring en affiniteit met:

 • wetsanalyse en bij voorkeur heb je begrip/kennis van juridisch analyse schema’s.
 • redeneren en toepassen van modeltransformaties om de kennis beschikbaar te stellen in alle gewenste vormen.
 • het operationaliseren van feiten- en logische modellen.
 • metadatamodelleren, modelleren van masterdata, ruime en aantoonbare kennis van en ervaring met Fact Based modeling en regelspraak.
 • inhoudelijk aansturen/coachen van- en eerste aanspreekpunt zijn voor collega modelleurs

Competenties:

 • Analytische vaardigheden
 • Motiveren
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4281,- tot €6419,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Wij moedigen jou aan om telefonisch contact op te nemen met de vermelde contactpersoon als de vacature opengesteld is. Het geeft jou de gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud van de functie, en bijvoorbeeld over de sfeer en cultuur op de afdeling. Op deze wijze vorm je een completer beeld van de functie en de organisatie(cultuur). Wij staan jou graag te woord. Bovendien, als je snel reageert is de kans groot dat de vacature nog openstaat!!

Wekelijks (bij genoeg aanbod) worden sollicitanten beoordeeld en in geval van een positieve beoordeling nodigen wij de sollicitant(en) direct uit voor het sollicitatiegesprek. De interne sollicitant beschikt niet over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s en wekelijks verwerken wij de sollicitaties, en in geval van een positieve beoordeling nodigen wij de sollicitant(en) direct uit voor het sollicitatiegesprek. Dat wordt op kortst mogelijk termijn gepland en een eventueel arbeidsvoorwaarden / plaatsingsgesprek volgt op korte termijn.

Gezien de huidige (COVID-19) maatregelen worden deze gesprekken gevoerd via video-bellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op:https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.


Reageer op deze vacature