Belastingdienst

Invorderingsmedewerker Landelijk Incasso Centrum

Functie omschrijving

Belastingplichtigen en toeslaggerechtigden effectief stimuleren én ondersteunen bij het gebruik maken van hun rechten en het voldoen aan hun plichten. Dat is het streven van het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst in Groningen. Als invorderingsmedewerker ben jij onmisbaar bij het waarmaken van deze maatschappelijk relevante ambitie. 

Dit doe jij bij de Belastingdienst
Je houdt je dagelijks bezig met het innen van belasting en het terugvorderen van toeslagen van particulieren en kleine ondernemers. Omdat de teams van het Landelijk Incasso Centrum (LIC) uiteenlopende werkzaamheden oppakken, zijn jouw dagen afwisselend. Zo ben je onder meer betrokken bij verzoeken voor betalingsregelingen en kwijtschelding, bij het behandelen van diverse bezwaarschriften en van verzoeken rondom minnelijke schuldsanering, en bij toezichtwerkzaamheden als het geven van opdracht tot beslaglegging. In je werk heb je veel contact met curatoren, schuldhulpverleners, en burgers en ondernemers en hun adviseurs.

Je draagt ook bij aan de doorontwikkeling van het LIC. Zo breng je jouw kennis van de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied in en vestig je tijdens overleggen de aandacht op relevante casussen. Je bent een betrouwbare en integere sparringpartner en dé vraagbaak voor collega’s. Proactief deel je kennis met hen en je daagt hen op fiscaal-inhoudelijk vlak uit. Zo speel je een actieve rol in het naar een hoger niveau tillen van de LIC-teams en bereik je dat het invorderingsproces soepel, effectief en efficiënt verloopt. Mede dankzij jou is ‘de menselijke maat’ een vast gegeven in de uitvoering van ons werk, en is de behandeling van vragen en verzoeken van burgers en bedrijven in één keer goed. 

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je bijdraagt aan het bevorderen van de compliance van burgers en bedrijven, en dat in een sfeer waarin transparantie, samenwerking en werken vanuit vertrouwen centraal staan.
 • Je helpt het vertrouwen in een moderne Belastingdienst te versterken; zo maak je onze missie om bij te dragen aan een financieel gezond Nederland mede waar.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Ik werk in een van de teams van het Landelijk Incasso Centrum. Ik probeer zoveel mogelijk dienstverlenend te zijn waar het kan, en handhavend op te treden waar dat nodig is voor de burgers en bedrijven.” Marjolein, invorderingsmedewerker bij het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst.

Functie-eisen

 • Je hebt mbo-niveau.
 • Je bent bereid de interne invorderingsopleiding (fulltime gedurende negen maanden) te volgen bij de Belastingdienst Academie.
 • Je beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
 • Je bent in staat snel te schakelen tussen verschillende processen en werkzaamheden.
 • Je hebt bij voorkeur een mbo 4-diploma in een fiscale, juridische of bedrijfseconomische richting. 
 • Je hebt bij voorkeur minimaal twee jaar werkervaring in een voor deze rol relevante functie.

Jouw competenties

 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • oordeelsvorming
 • samenwerken
 • zelfontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2471,- tot €3220,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 februari vinden de selectiegesprekken plaats.  Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure. Gezien de huidige maatregelen vinden de gesprekken waarschijnlijk plaats via Webex (videobellen)

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.


Reageer op deze vacature