Belastingdienst

Fiscaal specialist invordering

Functie omschrijving

“Op de hoogte zijn en blijven van de actuele ontwikkelingen helpt mij bij het meedenken over procesverbeteringen en het aanleveren van verbetervoorstellen. Daarnaast is het behandelen van onder meer complexe dossiers of bezwaar- en of beroepschriften wat mij verbindt met de burger.” Juliët Gergin, invorderingsspecialist bij de Belastingdienst.

Binnen de Belastingdienst richt de directie Centrale Administratieve Processen (CAP) zich op soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven. Deze directie is ook verantwoordelijk voor de innings- en betalingsprocessen, de sturing van de massale productieprocessen en de beheersing hiervan. Het cluster Inning, onderdeel van de directie CAP, zorgt voor geld in de schatkist en voor uitbetaling van toeslagen.

Als fiscaal specialist ben je de spil tussen de inningsprocessen en de wet- en regelgeving. Jij hebt dus impact! Dankzij jou is de eenheid van beleid en uitvoering gewaarborgd. Je denkt proactief mee over operationele en tactische vraagstukken en vertaalt deze naar concrete verander- en verbetervoorstellen. Ook zorg je dat de managementleden goed op de hoogte zijn; je adviseert en informeert hen vakinhoudelijk en procesmatig over de impact van veranderingen en verbeteringen op het inningsproces. Dit zijn je belangrijkste taken als fiscaal specialist. Om binding te houden met de werkprocessen behandel je daarnaast ook civiele procedures, schrijf je verweerschriften en treed je daarmee op als vertegenwoordiger van de Belastingdienst.

Daarnaast speel je binnen het cluster Inning als krachtige professional een essentiële rol in de ontwikkeling en de implementatie van beleid. Komende jaren worden er door onze ICT-organisatie verschillende producten en diensten ontwikkeld en in beheer genomen die hieraan bijdragen. Jij toetst de ontwikkelde diensten aan beleid en regelgeving, zodat de kwaliteit van de inningsprocessen goed blijft.

Op basis van jouw kennis van de Invorderingswet, de Leidraad Invordering, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering adviseer je inhoudelijk over juridische en invorderingszaken die spelen binnen het cluster. Hiervoor zorg je dat je op hoogte blijft en aansluit bij overleggen op je vakgebied. Zo ben je nu en in de toekomst een partner in business voor je collega’s, het management en externe partijen. En je draagt bij aan een correcte inning van belastinggelden en dus aan een gezonde bv Nederland!

Word jij de nieuwe collega van Juliët? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Marjan Sprang.

De functie kan uitgeoefend worden vanuit Amsterdam, Groningen of Enschede

Functie-eisen

  • Je hebt hbo-niveau bij voorkeur op fiscale of juridische gebied;
  • Je hebt bij voorkeur een hbo-bachelordiploma;
  • Je hebt ruime kennis van en minimaal drie jaar ervaring met de productieprocessen rondom inning, en bij voorkeur met de bijbehorende wet- en regelgeving, met name de Invorderingswet, de Leidraad Invordering, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
  • Je hebt ervaring met het behandelen van beleidsmatige vraagstukken, bijvoorbeeld rondom het omzetten van vraagstukken naar verbetervoorstellen, het verbeteren en optimaliseren van (bestaande) processen en procedures, en het beschikken over kennis van organisatieveranderings-, inrichtings-, en procesprincipes, bij voorkeur binnen complexe processen.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk.

Jouw competenties?

  • analyseren
  • netwerken
  • omgevingsbewustzijn
  • oplossingsgericht
  • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?

In een snel veranderende omgeving voel jij je als een vis in het water. Je bent sterk in luisteren, vragen stellen, analyseren en verbanden leggen. Met deze kwaliteiten vertaal je informatie zonder moeite naar concrete adviezen, heldere risico-inventarisaties en procesvoorstellen. Steeds weer stel je je flexibel, klantgericht en pragmatisch op. Je vindt het belangrijk om een goed eindproduct op te leveren en bent flexibel als hiervoor extra inzet nodig is. Jezelf blijven ontwikkelen; dat wil jij. Zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3279,- tot €5039,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Voor interne sollicitanten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 28 september vinden de selectiegesprekken plaats.
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

Gezien de huidige maatregelen zullen de gesprekken via video-bellen plaatsvinden.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op:https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.


Reageer op deze vacature