Belastingdienst

Procesmanager BTW e-Commerce

Functie omschrijving

Intro
Wegens sterke groei van de internationale elektronische handel is er binnen de Europese Unie een nieuwe btw-richtlijn voor grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten. Om die reden realiseren we een uitbreiding van de btw-heffing via het éénloket-systeem. Met jou als manager procesregie en functioneel beheer richten we een tijdelijke organisatie in om het uitvoeringsproces handmatig uit te voeren. Je komt te werken in de Tijdelijke Organisatie btw e-commerce (TOE). De TOE is ingericht zodat de Belastingdienst instaat was om snel en adequaat aan haar Europese verplichtingen te voldoen met tijdelijke IV-voorzieningen. Na afronding van de implementatie van de structurele voorzieningen zal bekeken worden in welke organisatievorm de werkzaamheden gecontinueerd gaan worden.  Met een diversiteit aan verantwoordelijkheden pak je vanaf je werkplekken in Apeldoorn en Venlo een prominente rol.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je begeleidt de implementatie van proceswijzigingen en je zorgt dat de procesbeschrijvingen en de interne controle worden uitgevoerd. Ook het opvolgen van de bevindingen behoort tot je verantwoordelijkheden. Je plant de werkzaamheden, en daarmee de productie, waarna de teamleiders zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment aanwezig zijn voor de opstart en de uitvoering. Je houdt overzicht en rapporteert de productiecijfers aan het MT. Indien nodig doe je verbetervoorstellen. Je werkt nauw samen met het afdelingshoofd en de teamleiders binnen MKB e-Commerce. Je zorgt met de teamleider fiscale sturing dat de kwaliteit van alle processen is geborgd.

 In verband met het programma EU btw e-Commerce voer je overleg met het afdelingshoofd over de beste productiestrategie. Je bent je bewust van de politieke aandacht voor je bijdrage en die van je medewerkers. Kwaliteit van de prestatie en een dienstverlenende relatie met de ondernemer zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. In een omgeving die voortdurend aan verandering(en) onderhevig is en waar processen en werkzaamheden als gevolg daarvan nooit hetzelfde blijven, breng jij overzicht. Jij zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van alle relevante ontwikkelingen.

 Een bijzondere baan, omdat …

 • Je mede vorm en inhoud geeft aan het opbouwen van de tijdelijke organisatie waarvoor naar verwachting een twintigtal interne medewerkers aan de slag gaan en een vijftigtal uitzendkrachten.
 • Je nadrukkelijk bijdraagt aan het stabiel krijgen van alle uitvoeringsprocessen, waarna in 2023 alle werkzaamheden worden overgedragen aan de verschillende uitvoerende directies.
 • Je direct leiding geeft aan functioneel beheerders, medewerkers die het overleg met lidstaten en Brussel voeren, de kwaliteitsmedewerker, productieregisseur en de medewerkers die de productie- en managementinformatie samenstellen.
 • Je de afstemming organiseert met ketenpartijen en de Europese Unie.
 • Je ketenbrede initiatieven onderneemt en projecten opzet om specifieke problemen in de uitvoering op te lossen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
"Ben jij op zoek naar een leuke uitdagende functie waarin jij je als manager gaat bezighouden met fiscaal-inhoudelijke procesverbeteringen voor één van de belangrijkste onderwerpen binnen de Belastingdienst? Dan verwelkom ik je graag als mijn collega. 
De omgeving van e-commerce doet een beroep op jouw communicatieve vaardigheden, creativiteit en flexibiliteit. Daarnaast ben je een teamspeler die graag met anderen samenwerkt om doelen te bereiken. Het harde werken wordt regelmatig afgewisseld met een gezonde dosis plezier. Dit maakt dat ik voldoening uit mijn werk haal." Smail, manager fiscale sturing EU btw e-commerce

Functie-eisen

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en denkniveau op het gebied van bestuurswetenschappen of fiscaal recht.
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met uitvoeringsprocessen met juridische aspecten.
 • Je hebt ervaring in het managen van functioneel beheer (aansturing geautomatiseerd proces).
 • Je hebt leidinggevende en coördinerende ervaring in een veranderende organisatie en je hebt ervaring in productiesturing in de zakelijke dienstverlening.
 • Je bent bekend met de begrippen productieregie (WFM) en kwaliteitsregie.

Jouw competenties

 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • initiatief
 • flexibiliteit
 • resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4551,- tot €6786,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Als wij na de beoordeling van jouw cv en motivatiebrief enthousiast zijn geworden zullen we je zo snel mogelijk benaderen voor een gesprek.

Mochten wij voor de sluitingsdatum van de vacature de geschikte kandidaat hebben gevonden kan het zijn dat we de vacature eerder sluiten.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.


Reageer op deze vacature