Adviseur/beoordelaar Integrale Kosten Systematiek (IKS)

Functie omschrijving

Als adviseur en beoordelaar Integrale Kosten Systematiek (IKS) kan je aan de slag in een zelfstandige functie. Jij beoordeelt aanvragen en hebt contact met de klant. Een functie waarbij jij inzicht krijgt in verschillende maatschappelijke vraagstukken die met subsidie worden aangepakt.
Interessant? Kom dan ons leuke team versterken!

Het team
Team Advies Nationaal (TAN) van de afdeling Uitvoeringsbeleid heeft veel kennis van en ervaring met (subsidie)regelingen die RVO uitvoert voor verschillende opdrachtgevers. Denk hierbij aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). TAN adviseert over ontwikkeling, uitvoering en handhaving van nationale (subsidie)regelingen en verzorgt trainingen op dat gebied. Het team bestaat uit adviseurs, inspecteurs en trainers/opleiders.

Binnen TAN houden enkele adviseurs zich bezig met de advisering over en de beoordeling van de Integrale Kosten Systematiek (IKS). Wat is nou precies IKS?

De IKS is één van de drie standaardmethoden voor het berekenen van subsidiabele (loon)kosten uit het Uniform Subsidiekader (USK). De andere twee methoden zijn: loonkosten plus vaste opslag en vast uurtarief.
De IKS is in het subsidiekader geïntroduceerd om het financieel beheer van subsidies te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor een aanvrager van subsidie te verminderen. De IKS kan o.a. worden gebruikt als rekenmethode in aanvragen voor nationale en Europese EZK- en LNV-subsidies.
Voor het gebruik van de IKS in een subsidieaanvraag, heeft een ondernemer een goedkeuring IKS van RVO nodig en vanwege de complexiteit en het gebruik bij meerdere regelingen is de beoordeling en het beheer centraal georganiseerd bij TAN.

Wat ga je precies doen?
Als beoordelaar/adviseur IKS toets je of het kostenmodel dat een onderneming hanteert, geschikt is om te gebruiken in een aanvraag voor subsidie. Beoordeling van een IKS gebeurt op verzoek van een aanvrager door middel van de zgn. ‘Eigen Verklaring’ en aanvullende informatie die nodig is om het kostenmodel te kunnen beoordelen (meer informatie op rvo.nl - https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidiespelregels/ezk/iks).

Jouw taken zijn onder andere:

 • Adviseren over het gebruik van IKS, van aanvraag tot accountantsverklaring.
 • Het beoordelen van IKS aanvragen van bedrijven en instellingen, schriftelijk of via bedrijfsbezoeken.
 • Het adviseren van de klant over de IKS aanvraag.
 • Het beheren van de goedgekeurde aanvragen.
 • Monitoren van de ontwikkeling van IKS-tarieven.
 • Advies geven aan subsidiebeoordelaars over het gebruik van de IKS bij subsidieverlening.
 • Interne en externe communicatie over IKS en deelnemen aan in- en externe overleggen rondom IKS. Waar nodig coördineer je de diverse werkzaamheden.
 • Onderhouden netwerk met ministeries, provincies, subsidieverstrekkers en subsidiebegunstigden.
 • Je kijkt in opdracht van het ministerie van EZK naar welke kostensystematiek de klant hanteert en bent deskundig en duidelijk in de beoordeling.

Het is een uitdagende functie, waarin jij gevraagd en ongevraagd adviseert over de werkwijze en uitvoering van de IKS bij allerlei soorten subsidieregelingen binnen zowel het nationale als Europees domein.

Ben jij een adviseur die vooruit denkt en graag drie stappen vooruit loopt op de ontwikkelingen? Dan is dit de plek waar je jezelf op basis van jouw talenten volop verder kunt ontwikkelen!

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt kennis van financiële systemen van bedrijven en kennisinstellingen.
 • Je hebt ervaring of affiniteit met het inrichten van financiële instrumenten of regelingen.
 • Je bent communicatief vaardig; je drukt je vlot en begrijpelijk uit, en je vindt het leuk en uitdagend om ingewikkelde materie aan bedrijven uit te leggen.

Competenties:

 • Je kunt op basis van solide argumenten je gesprekspartners overtuigen en weet goed om te gaan met belangentegenstellingen.
 • Je kunt uitstekend plannen en organiseren.
 • Met jouw overzicht over het werkterrein ben je in staat collega's inhoudelijk te ondersteunen en onderwerpen aan elkaar te verbinden.
 • Je bent in staat om een relevant netwerk te onderhouden rond de inhoudelijke ontwerpen waaraan je werkt, zowel binnen als buiten RVO.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3608,- tot €5503,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in met name Utrecht of Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 1 dag per week.

Wij kunnen je in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd bieden. Afhankelijk van functioneren én ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Het betreft een: arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar, met mogelijkheid tot vast.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou!

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KPEU/Uitvoeringsbeleid/Advies Nationaal

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. De slogan van UB is: “UB laat beleid werken”. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces. UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Dier, Agro en Subsidies, Advies Mest, Milieu en Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies & LSS en Analyse en Rapportage.


Reageer op deze vacature