Coördinerend/Specialistisch Adviseur Adviescollege Veiligheid Groningen

Functie omschrijving

Heb jij een technische achtergrond en spreekt het jou aan om in een klein en hecht team mee te werken aan een veilig Groningen? Wij zijn op zoek naar een coördinerend/specialistisch adviseur voor het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). Lees verder en neem gerust contact op als je vragen hebt!

Door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning is de veiligheid van de Groningers in geding gekomen. Het ACVG geeft adviezen aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de veiligheid van mensen en gebouwen in de aardbevingsgemeenten in Groningen en de te hanteren kaders en normen daarvoor. Zo krijgen de inwoners zo snel mogelijk waar zij recht op hebben: een veilig 'thuis'.

De adviezen van het ACVG richten zich op de constructieve veiligheid van de bebouwing als gevolg van de ondergrondse bodembeweging door de winning van aardgas. Je hebt dan ook academische kennis van constructieve veiligheid. Daarnaast zien we voor wat betreft de ondergrond voor jou een rol in het op peil houden van de relevante kennis en onderhouden van het netwerk.

Werken bij het ACVG is werken in een dynamische omgeving. Het onafhankelijke adviescollege bestaat uit vijf leden: hoogleraren en bestuurders. Zij werken parttime voor het ACVG en vergaderen regelmatig. Aan jou de uitdaging om samen met je collega’s hun advieswerk voor te bereiden en invulling te geven aan de aanwijzingen die zij geven. Als coördinerend adviseur sta je voor technisch-inhoudelijke vraagstukken, de uitvoering ervan in de praktijk maar sla je ook de brug naar beleidsmatige advisering. Wat je moet doen, spreek je af met je opdrachtgever. Hoe je dat doet, is aan jou.

Wat ga je als coördinerend/specialistisch adviseur doen?

 • Voorbereiden en uitvoeren/aansturen van adviestrajecten, intern en richting externen.
 • Analyseren van diverse informatie om de kern daaruit terug te leggen bij het Adviescollege.
 • Draagvlak creëren voor, (zorgdragen voor) implementatie, toepassing en uitvoering van adviesproducten en adviesprocessen.
 • Rekening houden met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid/uitvoerbaarheid bij adviezen.
 • Investeren in relaties met betrokken partijen zoals de Nationaal Coördinator Groningen, TNO, KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van EZK.
 • Toetsen van beleidsontwikkelingen op aanpalende terreinen op consequenties voor het aandachtgebied van het College.

Samen met een andere collega-adviseur coördineer jij de ontwikkeling en realisatie van de adviestrajecten: de dossiers verdeel je onderling en je zorgt voor opvang van elkaars werkzaamheden bij afwezigheid. Je doet je werk op de eerste plaats met begrip van (constructie)techniek en uitvoering daarvan in de praktijk. Je laat goede organisatieskills zien, en een goede samenwerking met Collegeleden, je bureaucollega’s en te betrekken experts. Daarbij heb je gevoel voor beleidsontwikkelingen bij de overheid en de positie van een Adviescollege. Je weet in te spelen op verschuivingen als gevolg van nieuwe (technische) inzichten of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Maar je gebruikt ook je netwerk en breidt dat uit. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan universiteiten (zoals TU Delft, Universiteit van Utrecht), kennisinstellingen (zoals TNO, Deltares en KNMI), het Staatstoezicht op de Mijnen, organisaties actief in Groningen (zoals de NCG en het IMG) en ministeries (vooral EZK). Je weet wat je ophaalt terug te brengen tot de kern; voor het College en uiteindelijk ook voor de bewindspersoon. Je bent namens het ACVG het directe aanspreekpunt, en de spil tussen de verschillende betrokken spelers, op jouw dossiers.

Je werkt in een hecht team van een of twee collega-adviseurs en in totaal 8-10 collega's, die ook bijdragen leveren un jouw trajecten. In ons kleine team helpen we elkaar en maken we gebruik van elkaars talenten. Het kan dus voorkomen dat jij soms ook taken oppakt die niet helemaal bij je functieomschrijving horen. Samen zorgen we ervoor dat het ACVG optimaal kan werken.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding in een technische discipline (bijvoorbeeld bouwkundige, civieltechnische, technisch bestuurskundige, natuurkundige, werktuigbouwkundige) en het is voor ons een pre als je affiniteit en kennis hebt met vraagstukken op het terrein van de Nederlandse ondergrond.
 • Je bent bestuurlijk-sensitief en in staat te werken op bestuursniveau. Je kunt inschatten wat werken voor een onafhankelijk adviescollege in een politiek gevoelig dossier betekent.
 • Je weet op hoofdlijnen wat in het Groningse dossier speelt of je bent bereid om daar meer over te leren.
 • Je bent in staat om een brug te slaan tussen de technische inhoud en beleidsmatige advisering hierover.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en organisatorische kwaliteiten.
 • Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en bent goed in staat om draagvlak te creëren en te bevorderen.
 • Je bent een prettige samenwerkingspartner en kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4688,- tot €6989,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Deze functie is onderdeel van een indelingsonderzoek wat binnenkort wordt opgestart. Dit betekent dat indeling van het functieprofiel met bijbehorend schaalniveau nog formeel moet worden vastgesteld.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Voor vergaderingen van het College en teambijeenkomsten vragen we je om ongeveer één dag in de week naar Den Haag of Utrecht te reizen. Reizen naar Groningen zal soms ook aan de orde zijn.

Het betreft een: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met proeftijd).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.
En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Bureau Adviescollege Veiligheid Groningen

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) is onafhankelijk en geeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd advies over de veiligheid van gebouwen en bouwwerken in de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt.

In onze adviezen besteden we aandacht aan de laatste bouwkundige en seismische inzichten, de laatste inzichten over gaswinning uit het Groningenveld en de uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van de regels in de praktijk. Voor onze adviezen gebruiken wij de kennis van deskundigen en consulteren we betrokken partijen, waaronder de Regio en het Staatstoezicht op de Mijnen. De missie van het ACVG is om op deze manier de Groningers veilig te laten wonen.

Het ACVG bestaat uit vijf leden en wordt ondersteund door een secretaris-manager en een bureau met adviseurs en een managementassistente. Het bureau is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor een indruk van onze organisatie en adviezen: www.adviescollegeveiligheidgroningen.nl


Reageer op deze vacature