Voorzitter voor de Provinciale Adviescommissie Cultuur

Drenthe geeft je de ruimte!

Vol ambitie om de Drentse cultuur te verrijken en de parels te vinden, zijn wij voor een periode van vier jaar op zoek naar een

Voorzitter voor de Provinciale Adviescommissie Cultuur 2017-2020

Heb jij ruime ervaring in een culturele discipline, maar ook een brede visie op kunst en cultuur? Ben jij de verbindende schakel tussen de commissieleden in een dynamisch krachtenveld? En zie jij het bezoeken van culturele activiteiten als een onmisbaar, maar bovenal geweldig onderdeel van het werk? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw functie

De Provinciale Adviescommissie Cultuur adviseert Gedeputeerde Staten van Drenthe over subsidieaanvragen in het kader van de subsidieregeling “De Verbeelding van Drenthe.” De nieuwe Cultuurnota 2017-2020 en de subsidievoorwaarden  zijn daarbij de leidraad.

Als voorzitter ben je het boegbeeld en de ambassadeur van de adviescommissie. Je vertegenwoordigt de adviescommissie in relevante gremia, geeft leiding aan de vergaderingen en bent formeel eindverantwoordelijk voor de advisering van het college van Gedeputeerde Staten.

Jouw profiel

-       Kennis en ervaring in een van de volgende disciplines:

  • Podiumkunsten: theater en muziek
  • Drentse cultuurhistorie en erfgoed
  • Drentse taal en literatuur
  • Beeldende kunst, Kunst en natuur
  • Festivals
  • Talentontwikkeling in uitvoerende kunsten
  • Cultuurparticipatie, doelgroepverbreding in de kunsten

-       Een brede algemene visie op kunst en cultuur. Die visie is gekoppeld aan pragmatisme en realiteitszin.

-       Ruime ervaring als voorzitter bij adviestrajecten en vergaderingen.

-       Bekend met het dynamische krachtenveld van politiek-bestuurlijke zaken en het functioneren van een onafhankelijk adviesorgaan daarbinnen.

-       Een onafhankelijke positie ten opzichte van Drentse cultuurinstellingen.

Je bent

-       Gewend om als boegbeeld te opereren, representatief.

-       In het bezit van een relevant netwerk.

-       In staat om boven partijen te staan, te verbinden, bruggen te bouwen en draagvlak te realiseren.

-       Analytisch en constructief kritisch. Je kunt helder en duidelijk een eigen mening formuleren in de discussies die worden gevoerd.

-       Ervaren met de relatie tussen cultuur en economische-toeristische mogelijkheden.

-       Financieel voldoende deskundig om begrotingen en projectplannen helder te kunnen interpreteren.

-       Niet werkzaam bij een organisatie die subsidie aanvraagt bij de provincie, waardoor sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Jouw werkterrein

In de Provinciale Adviescommissie werk je aan culturele initiatieven die iets betekenen voor de Drentse samenleving. De adviescommissie is onafhankelijk en multidisciplinair. De commissie vergadert ongeveer 8 keer per jaar en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De activiteiten en vergaderingen starten in oktober 2016.

Wij bieden

De mogelijkheid om mee te denken en te werken aan ontwikkeling van het culturele veld van Drenthe. Het lidmaatschap van de commissie is afwisselend en uitdagend en vergroot je netwerk. De commissieleden krijgen een vergoeding per vergadering en een reiskostenvergoeding. Commissieleden worden benoemd voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van 4 jaar.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen met Romy Ossel, ambtelijk secretaris van de Provinciale Adviescommissie, via (0592) 365 555. Of kijk op www.provincie.drenthe.nl/pac

Solliciteren

Jouw motivatiebrief met CV kun je sturen naar werkenbij@drenthe.nl, onder vermelding van vacature voorzitter PAC. De sollicitatie dient uiterlijk 11 september 2016 in ons bezit te zijn. Wij streven ernaar de selectiegesprekken in de week van 19 september te houden. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar een goede verhouding tussen commissieleden die binnen en buiten de provincie Drenthe wonen of werken.

We zijn benieuwd via welk medium je deze vacature hebt gevonden. Wil je dat aangeven in jouw reactie? Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.