Lid Provinciale Adviescommissie Cultuur met specialisme Muziek

Wat doet de Provinciale Adviescommissie Cultuur?

De Provinciale Adviescommissie Cultuur is een onafhankelijke en multidisciplinaire commissie. Samen met de andere leden van de adviescommissie adviseer jij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe over subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van de subsidieregeling Incidentele Culturele Projecten Drenthe. De doelstellingen van de cultuurnota en de criteria in de subsidieregeling dienen als leidraad voor de beoordeling van subsidieaanvragen. De adviescommissie vergadert ongeveer 7 keer per jaar op locatie in Drenthe en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Bij samenstelling van de commissie wordt gekeken naar een goede verhouding tussen commissieleden afkomstig van en/of werkend binnen en buiten de provincie Drenthe. Commissieleden zijn niet zakelijk of bestuurlijk betrokken bij cultuur- instellingen/organisaties waarmee de provincie Drenthe een subsidierelatie heeft.

Wat neem je mee?

Je beschikt over een ruime kennis van en ervaring van (bij voorkeur klassieke) muziek. Je bent analytisch, constructief en kan helder en duidelijk een eigen mening formuleren. Verder herken je jezelf in de volgende punten:

  • Je kan objectief naar het culturele veld van Drenthe kijken.
  • Je hebt naast kennis van bovenstaande discipline ook een brede algemene visie op kunst en cultuur. Die visie is gekoppeld aan pragmatisme en realiteitszin.
  • Je hebt voldoende financiële deskundigheid om begrotingen en projectplannen helder te kunnen interpreteren en hierover te adviseren.
  • Kennis van de Code Diversiteit en Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance code Cultuur is een pré.

Wat krijg je ervoor terug?

  • De mogelijkheid om mee te denken over en te werken aan de ontwikkeling van het culturele veld van Drenthe;
  • Een afwisselende en uitdagende nevenfunctie die je netwerk vergroot;
  • Een vergoeding per vergadering en reiskostenvergoeding;
  • Een aanstelling in eerste instantie tot eind 2024, die bij wederzijdse tevredenheid met tweemaal twee jaar verlengd kan worden. 

Geïnteresseerd? Solliciteer dan uiterlijk 2 april 2023

Solliciteren kan via het digitale sollicitatieformulier t/m 2 april 2023. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 11 april ’s middags.
Heb je inhoudelijke vragen kijk dan op Subsidie Incidentele Culturele projecten Drenthe - Provincie Drenthe of neem contact op met mevrouw J. Wildeboer, ambtelijk secretaris via 0592-36 56 63.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Geertje Woldring. medewerker P&O via 0592-36 55 55. 

Solliciteer