Senior beleidsadviseur Cultuurhistorie

‘’Wil jij een rol spelen in de ontwikkeling in het culturele veld voor de Provincie Drenthe? Het team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie is op zoek naar jou!’’

Wat doe je als senior beleidsadviseur Cultuurhistorie

Cultuurhistorie vormt samen met monumenten, archeologie en de Koloniën van Weldadigheid ons ruimtelijk erfgoed. Ons doel en beleid is om dit erfgoed op een verantwoorde, verbindende en inspirerende manier in te zetten in de grote opgaven van deze tijd, bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie en gebiedsopgaven. Hoe we dat doen is vastgelegd in onze Cultuurnota 2021-2024: Cultuur om te delen. We ondersteunen gebiedsvisies die zich baseren op cultuurhistorie, pakken kennisverwerving thematisch en toepassingsgericht aan - vaak samen met de gemeenten - en stimuleren herbestemming van karakteristieke en monumentale gebouwen en complexen. Daarnaast is de omgang met cultuurhistorie beschreven in Het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe, en als kernkwaliteit verankerd in de Provinciale Omgevingsvisie en de Provinciale Omgevingsverordening

Van jou wordt een proactieve inbreng en stevige houding verwacht bij de (door)ontwikkeling en uitvoering van het Drentse cultuurbeleid en in het bijzonder het cultuurlandschap en de provinciale monumenten. Je adviseert vanuit de genoemde beleidskaders en wettelijke taken bij ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen, zowel intern als extern. Daarbij breng je je inhoudelijke kennis op een inspirerende en stevige manier in. Je doet dit in goede  samenwerking met je collega’s van erfgoed en de andere kernkwaliteiten.

Je legt verbinding vanuit het beleidsthema cultuurhistorie naar andere beleidsterreinen en maatschappelijke opgaven of vraagstukken, zoals energietransitie, de koloniën van weldadigheid, vrijetijdseconomie, infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en natuur- en landschap. Je ziet en ontwikkelt op dat snijvlak concrete ideeën en projecten.  

Wie zoeken wij

 • Relevante cultuurhistorische wo-opleiding, bijvoorbeeld landschapsgeschiedenis, architectuur- en stedenbouwgeschiedenis)
 • Minimaal 7-10 jaar werkervaring op het terrein van cultuurhistorie, bij voorkeur binnen de overheid
 • Analytisch en theoretisch sterk en in staat om (soms) complexe integrale opgaven hanteerbaar te maken; je bent een enthousiaste ‘bouwer en haalt er plezier uit om dit thema verder op te bouwen en vorm te geven
 • Ervaring met advisering in een politiek-bestuurlijke organisatie, waarbij je uitstekend in staat bent om heldere beleidsnotities en bestuurlijke adviezen op te stellen
 • Je inspireert anderen op inhoud en aanpak; gericht op samenwerking en leggen van verbindingen, zowel op inhoud als in de relatie
 • Ondernemend, je hebt vanzelfsprekend goede communicatieve eigenschappen, je gaat voor kwaliteit en werkt graag samen aan integrale opgaven met en in een team

Wat krijg je ervoor terug 

Werken bij de Provincie Drenthe betekent werken voor de Drentse samenleving. Een open en transparante werkomgeving midden in de natuur en toch op fiets- en loopafstand van het centrum en station. Met de kans om een groot netwerk op te bouwen door het werken met verschillende partners en collega's. Je werk is afwisselend, uitdagend en je krijgt de ruimte voor creativiteit. We besteden veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast bieden wij:

 • Een werkweek van 32 – 36 uur per week (0,8 – 1,0 fte)
 • Salaris dat afhankelijk van je kennis en ervaring maximaal € 5.350,54 bruto per maand bedraagt (functieschaal 11) bij een 36-urige werkweek
 • Individueel Keuze Budget van ruim 22% boven op je salaris die je naar eigen behoefte mag inzetten, bijvoorbeeld voor een opleiding, het aanschaffen van een fiets of verlof;
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget;
 • De mogelijkheid tot thuiswerken met daarbij horende faciliteiten. 

Ben je enthousiast?

Vertel het ons! Solliciteren kan via het digitale sollicitatieformulier tot en met woensdag 7 december 2022. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 13 december 2022. Heb je inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op met Alma Burema, manager Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Geertje Woldring, medewerker P&O via 0592 – 36 55 55.

Solliciteer