Prolander

Als u in het landelijk gebied van Drenthe en Groningen loopt, fietst, vaart of rijdt, dan komt u al snel door één van de projecten waar Prolander bij betrokken is. In het landelijk gebied komen vele functies samen. Misschien geniet u vaak van een wandeling door een prachtig natuurgebied bij u in de buurt, heeft u als boer nu eindelijk al uw percelen dicht bij huis zodat u efficiënt kunt boeren, of houdt u ‘droge voeten’ omdat elders water wordt vastgehouden.

Om dit mogelijk te maken, moet er achter de schermen heel wat gebeuren. Denk aan zaken als grondverwerving, kavelruil, advies over subsidiemogelijkheden, ruimtelijk ontwerp en daadwerkelijke inrichting van een gebied. Prolander zorgt ervoor dat het gebeurt. Van ontwerp tot realisatie.