Prolander

Prolander werkt aan het landschap van Drenthe en Groningen

Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied in de provincies Drenthe en Groningen. Wij werken aan een aantrekkelijk, waardevol en toekomstbestendig landelijk gebied. Met ruimte voor natuur, water(berging), recreatie en landbouw. Onze belangrijkste taak is realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Doel van dit netwerk is om natuurgebieden te versterken en verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Dit doen we in vele projecten en altijd samen met bewoners, gebiedspartners, overheden en andere belanghebbenden. Als uitvoeringsorganisatie van beide provincies zorgen we ervoor dat het gebeurt, van ontwerp tot realisatie.

Samen gaan we voor het beste plan

Onze mensen hebben hart voor het landelijk gebied. Dat zie je terug in hoe wij werken in vele projecten. Gebiedsontwikkelingsprojecten zijn vaak complex met vele spelers en belangen. Wij weten wat er speelt, wie we vanaf het begin erbij moeten betrekken en denken altijd in kansen. We hebben vele specialisaties in huis: variërend van landschapsontwerpers tot ecologen en van gronddeskundigen tot subsidieadviseurs. Samen gaan we voor het beste plan met het beste resultaat. Werk je bij Prolander? Dan zijn de volgende kernwaarden in je dna verankerd: bevlogen, ondernemend, verbindend en resultaatgericht. Daarnaast is bij Prolander volop ruimte voor jouw ontwikkeling, creativiteit en specifieke talenten.

Wij werken vanuit de provinciehuizen van Drenthe en Groningen. Maar liever nog zijn we te vinden in het veld van de gebieden waar we werken.