Agentschap Telecom

Integraal Beveiligingscoördinator (Adviseur Bedrijfsvoering)

Functie omschrijving

Als IB-Coördinator ben je op tactisch/operationeel niveau verantwoordelijk voor het vertalen van beveiligingskaders en IB-beleid naar Agentschap Telecom, waarbij praktische toepassing en uitvoerbaarheid in de dagelijkse praktijk een belangrijk thema is. Het brede werkterrein omvat de governance, compliance, kwaliteitsborging alsmede het portfoliomanagement binnen het voortbrengingsproces. Informatiebeveiliging wordt bij Agentschap Telecom integraal benaderd vanwege de raakvlakken en overlap met Privacy compliance (AVG en Wpg), Integriteit, Personeel, Fysieke Beveiliging, etc. Dit vertaalt zich ook in de wijze van inrichting van sturing en borging, verantwoording, risicomanagement, incident management, etc. Primair heeft de IB-coördinator een implementatie en technische focus met kennis van de relevante normenkaders.
Je borgt de implementatie van de noodzakelijke IB-maatregelen en toetst op de naleving daarvan (compliancy) met de Baseline Informatiebeveiliging (BIO) als vertrekpunt. Daarnaast is de IB-coördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van en het toezicht op de naleving van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst- Bijzondere Informatie (VIR-BI). De coördinatie van incidenten met betrekking tot staatsgeheime en departementaal vertrouwelijke informatie is een verantwoordelijkheid van de IB-coördinator. Je verantwoordt je naar zowel de directie als de lijnorganisatie en ondersteunt de afdelingen bij de verantwoording over informatiebeveiliging. Je vertaalt en toetst IB-principes als Security by Design in architectuur en ontwerpen en staat voor een omgeving waarbinnen Agentschap Telecom veilig kan werken.
Je stemt af met alle relevante stakeholders (zowel intern, als externe leverende partijen) en bent in staat om hun verschillende belangen en perspectieven te laten doorwerken in risicoafwegingen op basis van de gestelde kaders. In overleg met de CIO neem je deel aan departementale werkgroepen op het gebied van informatiebeveiliging.
- Taken:

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directie op gebied van informatiebeveiliging.
 • Ondersteunen van het organisatieonderdeel bij het bepalen van betrouwbaarheidseisen.
 • Adviseren bij de uitvoering van risicoafwegingen (Quick Scans, Risico Analyses, Risico Acceptaties etc.).
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van lijnmanagement, ondersteunende afdelingen en medewerkers over inrichting, implementatie en uitvoering van beveiligingsrichtlijnen.
 • Borgen van te implementeren maatregelen voor ketens/processen/systemen eventueel aanvullend op de EZK-baseline.
 • Het op-/bijstellen en herzien van het integrale beveiligingsplan en handboeken.
 • Het op-/bijstellen en actualiseren van vigerende maatregelen op gebied van informatiebeveiliging.
 • Hiertoe worden maatregelen en procedures geëvalueerd en op praktische bruikbaarheid getoetst.
 • Coördinatie van en toezicht op de implementatie van beveiligingseisen en voorschriften.
 • Beheer van het ISMS-proces en onderliggende documentatie.
 • Initiëren van periodieke inspecties van de informatiebeveiliging.
 • Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de informatiebeveiliging en het doen van aanbevelingen voor het gebruik van de informatievoorzieningen.
 • Het coördineren, opstellen, uitdragen en bevorderen van de bewustwording.
 • Gaat na in hoeverre de organisatie voldoet aan de BIO en AVG.
 • Rapporteert binnen de kaders van de werkplancyclus – en escaleert zo nodig – aan de DHI, de lijnorganisatie en de CIO over status en voortgang van de integrale beveiliging bij de dienst/kerndepartement.
 • Opstellen van onderbouwingen t.b.v. vertrouwensfuncties.
 • Coördineren registratie, behandeling en afhandeling van beveiligingsincidenten.
 • Zo nodig, geven van aanwijzingen – namens de DHI – aan medewerkers in verband met de uitvoering van het integrale beveiligingsbeleid en de naleving van de beveiligingsvoorschriften.

Functie-eisen

 • WO/HBO werk- en denkniveau
 • Aanvullende opleidingen en certificering in informatiebeveiliging (CISM, CISSP, CISA en/of CEH certificering, kennis van ISO27000-serie of vergelijkbaar)
 • kennis van IB-standaarden en tooling
 • kennis van de BIO of voorloper daarvan is een sterke pré
 • minimaal 5 jaar ervaring op tactisch/operationeel niveau in het werkveld informatiebeveiliging
 • Kennis en ervaring op aanpalende beveiligingsonderwerpen, met name fysieke beveiliging (NkBR) of integriteit, privacy (AVG) zijn een sterke pré.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Communicatief/sociaal vaardig (mondeling en schriftelijk)
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Zelfstandig
 • Integer/betrouwbaar
 • Nauwkeurig
 • Oplettend

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Voor deze functie is een B-screening vereist.

In verband met de zomerperiode heeft de vacature een langere openingstermiijn.

Agentschap Telecom

Agentschap Telecom houdt Nederland veilig verbonden. We zijn toezichthouder, uitvoerder en autoriteit, met een positie middenin het digitale domein. En binnen dit domein gaan veranderingen snel. De impact van digitalisering en telecommunicatie is enorm. Gelukkig hebben we in ons land geweldige netwerken: snel, betrouwbaar en overal bereikbaar. En dat moet natuurlijk zo blijven. Agentschap Telecom zorgt daarvoor. Samen met bijna 400 medewerkers houden we ons bezig met het verdelen van frequenties die hiervoor nodig zijn, kijken we of graafwerkzaamheden in Nederland veilig verlopen en we checken of apparatuur aan de eisen voldoet, zodat het geen storingen veroorzaakt. Daarnaast zetten we ook in op andere gave dossiers, zoals 5G, artificial intelligence, cyberveiligheid en ruimtevaart.

We zorgen ervoor dat netwerken in Nederland betrouwbaar, beschikbaar en veilig zijn. Zo maken we ons land ook digitaal weerbaar. Want de gevolgen van telecomuitval zijn enorm: het openbaar vervoer komt stil te liggen, hulpdiensten kunnen hun werk niet doen en de hartbewaking in ziekenhuizen valt uit. Maar ook moet iedereen veilig online zaken kunnen regelen en kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid, waar je ook bent.

Uitdagend, innovatief en maatschappelijk waardevol werk
Bij Agentschap Telecom werken mensen met passie voor hun vak. We hebben twee kantoren: in Groningen én het centraal gelegen Amersfoort. Maar wat ons betreft mag je ook regelmatig thuis aan de keukentafel werken, of in de trein of bibliotheek. We zijn namelijk gewend om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.

Agentschap Telecom (AT)

Bedrijfsvoering levert ondersteunende producten en diensten voor het agentschap. We doen dit servicegericht en op basis van heldere randvoorwaarden. Met goede ICT, facilitaire voorzieningen, financiële middelen, HRM en inkoopprocessen bieden we onze collega’s een plezierige en efficiënte organisatie. Mede daardoor kunnen zij een bijdrage leveren aan de kerntaak van Agentschap Telecom: een verbonden Nederland. Onze professionalisering is gericht op het versterken van de strategische functie, regievoering en klantgerichtheid. We doen dit door productgerichte sturing, kwaliteitsmanagement en het LEAN inrichten van processen.


Reageer op deze vacature