Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Communicatieadviseur energieprojecten

Functie omschrijving

Ben je een ervaren communicatieadviseur en wil je jouw kwaliteiten laten zien bij één van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment? Ben je in je element in complexe projecten en programma’s of als adviseur van een bestuurlijke commissie? Wil je bijdragen aan de energietransitie in Nederland? Dan maken we graag kennis met jou.

De energietransitie is booming. Omdat onze opdrachten groeien zijn wij op zoek naar een enthousiaste communicatieprofessional om het communicatieteam van Bureau Energieprojecten en Mijnbouw te versterken. Dit bureau coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Het gaat hierbij om o.a. de aanleg van windparken op land en op zee, zonneparken op land, hoogspanningsverbindingen, het winnen van delfstoffen en aardwarmte, ondergrondse opslag van CO2 en waterstof. Ook ondersteunt het bureau enkele onafhankelijke raden en commissies.

In deze functie werk je samen in een team met communicatieadviseurs en contentspecialisten. Je maakt deel uit van één of meerdere programmateams of projectgroepen bestaande uit de projectleiders van het ministerie en RVO, de initiatiefnemer van het project en de betrokken regionale overheden.
Ook kun je deel uitmaken van de ambtelijke ondersteuning van een onafhankelijke commissie of raad.

Je adviseert de projectgroep hoe we vanuit EZK het beste kunnen communiceren over de vergunningprocedure. Je informeert en betrekt omwonenden en overheden bij de te nemen besluiten over energieprojecten of mijnbouwprojecten in hun regio. Hierbij kijk je welke in te zetten kanalen en communicatiemiddelen het meest effectief zijn. Je zoekt mogelijkheden om ook de moeilijk te bereiken doelgroepen in de regio te bereiken. En je zorgt ervoor dat er samen met alle betrokken partijen een passend communicatieplan wordt gemaakt. Bij deze projecten wordt geanticipeerd op de eisen van de aankomende Omgevingswet.

Afhankelijk van je takenpakket adviseer je bestuurders, programma- en/of projectleden. Je draagt bij aan een gelijkvormige benadering van de omgeving. Je adviseert de programmamanager en de projectleiders ook over het delen van de leerervaringen die bij het werken volgens de omgevingswet worden opgedaan. In communicatiewerkgroepen/netwerken met relevante stakeholders neem jij een sturende of coördinerende rol.
Vanuit je overzicht over de werkzaamheden en het werkveld kun je relevante maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en inhoudelijke signalen afgeven en issues benoemen. Hierop adviseer je proactief. Je bent aanwezig bij werksessies en informatiebijeenkomsten. Bij deze laatste als eerste aanspreekpunt voor lokale media.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een diploma van een relevante WO opleiding en hebt tenminste 5 jaar relevante ervaring op het gebied van communicatieadvies op tactisch en strategisch niveau.
 • Je bent aantoonbaar vaardig in het adviseren en het opstellen van strategisch (communicatie) advies en in het creëren van draagvlak. Hierin heb je tenminste 5 jaar ervaring.
 • Je kunt beleids- en omgevingsontwikkelingen vanuit een bredere context dan alleen het eigen vakgebied doorvertalen naar communicatiestrategie.
 • Je hebt een goede politieke antenne en ervaring met omgaan met weerstand en tegengestelde belangen.
 • Je kun een rol als projectleider oppakken bij grote opdrachten en/of campagnes.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring als communicatieadviseur t.b.v. crisiscommunicatie.
 • Je weet door middel van voorbeelden aan te tonen dat je je werkdomein kunt overstijgen en vanuit dat inzicht proactief handelt.
 • Je hebt kennis van en ervaring met analyseren en vertalen van overzichten uit PIWK en andere SEO tools, zoals Google search naar relevante input voor communicatiestrategie.
 • Natuurlijk beschik je over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Competenties:

 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Politieke sensitiviteit en organisatiesensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 1 à 2 dagen per week zijn.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KAI/Communicatie & Analyse II/Digitale Overheid en Energieprojecten

RVO is voortdurend in beweging en gericht op het verder uitbouwen van de professionele relatie met ondernemers. De directie Klant, Advies en Informatie (KAI) is in deze driehoek dé expert op het gebied van klantcommunicatie, digitale dienstverlening en datamanagement. Met actuele gegevens over de klanten ondersteunt de directie de gehele organisatie om de dienstverlening voortdurend te vernieuwen.

In de directie Klant, Advies en Informatie hebben we de ambities klantgericht (omnichannel) en data gedreven werken binnen RVO te versterken. Dit komt voort uit onze Visie op dienstverlening.

Binnen de afdelingen Communicatie en Analyse werken wij in ACT’s (Advies en ContenT), waar communicatieadvies en content samenwerken aan opdrachten en opgaves. Zo willen we onze ambities realiseren en klaar zijn voor de toekomst. Wendbaar zijn bij nieuwe opdrachten en doelgroepen. En goed in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

De samenwerking in ACT’s brengt focus op de opdracht, en daarbuiten herkenbaarheid voor de collega’s in de keten. Het is direct duidelijk wie het aanspreekpunt is en welke medewerker waarvoor aan de lat staat. Zo kunnen we onze klanten en opdrachtgevers nog beter van dienst zijn en zorgen voor communicatie met impact.


Reageer op deze vacature