Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Teammanager Team Opdrachten

Functie omschrijving

Wil jij leidinggeven in een organisatie die staat voor een sterker en duurzamer Nederland? Ben jij een teamcoach die mensen vertrouwen geeft, waardoor ze zelfstandig optimaal hun vakmanschap inzetten? Vind je het daarnaast leuk zelf je tanden in een inhoudelijke opdracht te zetten? Dan ben jij misschien de nieuwe manager van het team Opdrachten bij de directie KAI (Klant Advies en Informatie).

Wat is onze ambitie?
De directie KAI werkt aan een klantgerichte en datagedreven dienstverlening van RVO. Als publieke dienstverlener wil RVO zichtbare maatschappelijke impact creëren. Binnen het team Opdrachten wordt mee gedacht, ontwikkeld en gestuurd op het realiseren van onze organisatiebrede strategische agenda.

Wie ben jij?
Jij vindt ontwikkeling belangrijk. Als teammanager wil je jouw team én jezelf continu verbeteren. RVO biedt je daartoe de ruimte. Een van je taken is het doorontwikkelen van de visie van RVO door bij te dragen aan opgavegericht werken en de structuur en werkprocessen die daarbij passen uit te werken. Jij bent een teammanager die ervaring heeft met het leidinggeven aan professionals, durft te handelen vanuit vertrouwen en weet te sturen op resultaat.

Hoe is het team samengesteld?
Het team bestaat uit 8 opdrachtmanagers die allen verantwoordelijk zijn voor een account en daarin zelfstandig opereren. De opdrachtmanagers zijn in de lead voor de centrale intake-, coördinatie- en controle op het KAI-aandeel in de RVO-opdrachten waar mogelijk ook politiek gevoelige dossiers onder vallen. Ze zijn verantwoordelijk voor de offertes en de verantwoordingsrapportages en fungeren als centraal aanspreekpunt voor de portefeuillehouders die de opdrachten onder hun hoede hebben en het management van de directie KAI. Het team Opdrachten streeft naar het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van de KAI dienstverlening. Het is verantwoordelijk voor de verdeling en monitoring van budgetten en uren vanuit de diverse opdrachten binnen de KAI organisatie. Daarnaast draagt het team de verantwoordelijkheid voor de (meerjaren) opdrachten (aandeel KAI) op het gebied van de opdrachttoets, offerte- en verantwoordingsystematiek In dit team werken naast opdrachtmanagers financiële medewerkers en business analisten die verantwoordelijk zijn voor inkoop, financiële analyse, SAS-dashboards etc. In totaal gaat het om ongeveer 18 medewerkers.

Wat zijn jouw taken?
Jouw taken als teammanager bestaan uit het inhoudelijk aansturen en coachen van het team opdrachten. Je zorgt voor een totaaloverzicht van en inzicht in de samenhang tussen en de complexiteit van alle opdrachten van KAI. Daardoor heb je een overstijgende rol in het MT en draag je (met collega managers) bij aan een visie op KAI- brede thema’s en organisatieontwikkeling. Je bent sparringpartner voor opdrachtmanagers voor strategische vraagstukken binnen hun account. Je vertaalt de visie op dienstverlening, de klantbeloften en het bereik van de doelgroepen naar haalbare doelen voor het team Opdrachten. Naast teammanager ben je zelf ook opdrachtmanager voor een van de opdrachten en/of lever je een grote bijdrage in strategische vraagstukken en/of projecten.

Wat hebben wij te bieden?
Een uitdagende functie binnen een gedreven en betrokken team in een dynamische organisatie. Er liggen zowel op het inhoudelijke vlak als op het gebied van de ontwikkeling van het team nog veel uitdagingen en mogelijkheden om talenten meer in te zetten, verder te professionaliseren en opgavegericht te gaan werken en eigenaarschap op de opdracht te optimaliseren.

Functie-eisen

 • Bovenal wil je graag aan de slag in deze rol, heb je een intrinsieke motivatie om samen met jouw teamleden te werken aan de doelstellingen en sluiten jouw drijfveren aan bij datgene wat wij van RVO managers vragen.
 • Wij vragen coachend leiderschap met een manager die meedenkt in plaats van ‘denkt voor’. Je geeft vertrouwen, maar grijpt in waar nodig en stuurt op resultaat.
 • Je bent sociaal vaardig en sensitief c.q. omgevingsbewust. Je kijkt breder dan alleen jouw domein, hebt oog voor het RVO belang en volgt relevante (politieke) ontwikkelingen.
 • Je hebt ervaring met en inzicht in politiek-bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen.
 • Je brengt niet alleen kennis en ervaring uit het verleden mee, maar beschikt ook over leer- en aanpassingsvermogen zodat je niet alleen nu maar ook in de toekomst samen met jouw team een verschil kan maken.
 • Je hebt een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhang in bredere context dan eigen werkterrein.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende kwaliteiten gericht op samenwerking en op de aansturing van professionals in een complexe en een veranderende omgeving.
 • Je bent betrouwbaar, integer, organiseert tegenspraak en stimuleert medewerkers tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Je bent in staat om op constructieve wijze met in- en externe partijen samen te werken, durft scherp te zijn met behoud van en aandacht voor de relatie, sensitiviteit voor het oppakken van signalen van gesprekspartners.

Competenties:

Wij zijn op zoek naar een Teammanager die aansluit bij het profiel van de RVO-manager. De RVO manager is proactief en resultaatgericht, handelt vanuit vertrouwen en het gemeenschappelijke belang, kan zich verbinden en ook
onderscheiden, inspireert en disciplineert, creëert ruimte voor samenwerking en vernieuwing, is transparant, integer en durft feedback te geven en te vragen. Als manager toon je voorbeeldgedrag: vanuit de kernwaarde ‘íedere dag beter’ reflecteert de manager op eigen handelen en is zij kritisch op eigen functioneren en dat van haar collega’s, is daarop aanspreekbaar en benut verbetermogelijkheden. Uiteraard breng je jouw eigen kennis en ervaring mee, maar je weet ook optimaal de kennis en ervaring uit jouw team te benutten. Je weet als geen ander jouw teamleden uit te dagen, aan te moedigen en biedt een luisterend oor wanneer dat nodig is.

 • Relatie: samenbindend leiderschap, organisatiesensitiviteit
 • Richting: bestuurssensitiviteit, omgevingsbewustzijn
 • Ruimte: netwerkvaardigheid, innovatief handelen en ontwikkelen van medewerkers
 • Rekenschap: organisatiegericht aansturen

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4551,- tot €6786,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wij volgen gedurende de context van Corona de richtlijnen van het kabinet over thuiswerken. We sorteren zo veel mogelijk voor op hybride werken na de Corona periode. Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 24 augustus 2022, de tweede gespreksronde op 30 augustus.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KAI, afdeling Communicatie en Analyse I

In de directie Klant, Advies en Informatie hebben we de ambitie klantgericht en datagedreven werken binnen RVO te versterken. Dit komt voort uit onze visie op dienstverlening. Binnen de afdelingen Communicatie en Analyse werken verschillende expertises samen om deze doelstellingen te realiseren.


Reageer op deze vacature