Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Communicatieadviseur

Functie omschrijving

Kennis ontwikkelen en delen, verbinden, adviseren én activeren: dat doen we bij PIANOo. Als communicatieadviseur zorg je ervoor dat ons programma professioneel gepresenteerd wordt. Dankzij toegankelijke communicatiemiddelen weten (semi)overheidsorganisaties namelijk hoe zij hun maatschappelijke doelstellingen behalen.

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden is onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. We geven (semi)overheden advies en voorlichting bij inkoop- en aanbestedingsvraagstukken. Dat gaat verder dan de regelgeving waar zij aan moeten voldoen. Zo richten we ons op innovatieve oplossingen en stimuleren we duurzame inkoop en een betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven bij aanbestedingen.

Communicatie vervult hierin de sleutelrol. Schriftelijke adviezen, artikelen op onze website in de vorm van best practices, nieuwsberichten en de organisatie van (online) bijeenkomsten: het zijn een aantal manieren waarop we onze kennis onder de aandacht brengen. Samen met collega-communicatieadviseurs zorg jij voor de realisatie van deze communicatie-uitingen. Jouw collega’s stellen per project een plan van aanpak op, waarna jij hen ondersteunt in de uitvoering. Daarbij is er genoeg ruimte voor jouw ideeën en maak je dus veel impact.

In deze veelzijdige functie ga je aan de slag met de volgende taken:

 • Je stelt zelfstandig nieuwsberichten op voor de website en socialmediakanalen en werkt eventueel campagnes uit. Daarbij heb je altijd oog voor de doelgroep.
 • Je selecteert geschikte beelden, zoals foto’s, video’s en illustraties, of laat deze maken bij externe partijen.
 • Je haalt content op bij samenwerkingspartners en redigeert deze eventueel voor de website.
 • Je begeleidt de opmaak van publicaties in de huisstijl van PIANOo. Denk aan het briefen van de vormgever, de controle en de eindredactie.
 • Je organiseert of ondersteunt bij (online) evenementen. Soms werk je hiervoor samen met een bureau.
 • Je voert zelfstandig kleine communicatieprojecten uit en onderhoudt en bewaakt de communicatieplanningen.

Functie-eisen

 • Je hebt minstens twee jaar werkervaring in het communicatievak, bij voorkeur bij de overheid.
 • Je bent nauwkeurig en ervaren in het schrijven en redigeren van teksten.
 • Je weet hoe je social media zoals LinkedIn en Twitter inzet en monitort, en hoe je data analyseert.
 • Je hebt ervaring met het organiseren van events. Ook heb je eerder leveranciers aangestuurd, zoals vormgevers, videoproducenten of evenementenbureaus.
 • Je past eenvoudig je planning aan als er iets niet gaat zoals verwacht of als je zelf een verandering opmerkt. Daarbij houd je rekening met het politieke klimaat.
 • Je vindt het leuk om met andere communicatieprofessionals samen te werken en draagt actief bij aan deze samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2756,- tot €4430,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij RVO. We zorgen voor een soepele en optimale dienstverlening. Met nationale en internationale programma’s; van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim te organiseren en maximaal gebruik te maken van digitale communicatie. En we bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich op verschillende vestigingen in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland.

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

PIANOo

PIANOo is het ‘Expertisecentrum Aanbesteden’ dat (semi-)overheidsorganisaties helpt bij het behalen van hun maatschappelijke doelstellingen als opdrachtgever. Een overheid die betere oplossingen inkoopt voor haar inwoners, bedrijven en medewerkers, zoals een duurzaam buurtcentrum, goede infrastructuur en eerlijke catering. Zo helpen we (semi-)overheidsorganisaties te groeien, te verduurzamen en innovatief te zijn.

Daarvoor ondersteunen we (semi)overheden bij hun rol als professioneel opdrachtgever. Dat betekent dat we de juridische basis bewaken en het inkoopproces optimaliseren, zowel intern als naar de markt. Maar ook dat we sturen op maatschappelijk verantwoord en innovatiegericht inkopen en het verbeteren van samenwerkingen.

PIANOo is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis en het verbinden, adviseren en activeren van partijen. Soms initieel op kleine schaal, maar altijd met een nationale ambitie. Wij zijn trots op ons netwerk diep in de haarvaten van vele (semi-)overheidsorganisaties en de goede samenwerking met beleid en wetenschap. Zo slaan we de brug tussen theorie en praktijk en zorgen we voor een echte verandering. PIANOo werkt in opdracht van de Rijksoverheid en in goede samenwerking met iedereen die onze opgaven deelt, zoals brancheorganisaties, koepelverenigingen, kennisinstellingen en marktpartijen.

Wij kennen drie hoofdprogramma’s: Beter Aanbesteden, Innovatiegericht Inkopen en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Beter Aanbesteden is gericht op betere samenwerking tussen (semi-)overheidsorganisaties en het bedrijfsleven rondom het aanbesteden. Innovatiegericht Inkopen op het inspireren en ondersteunen van (semi-)overheidsorganisaties bij het kiezen voor innovatie. En Maatschappelijk Verantwoord Inkopen juist voor duurzame en sociale oplossingen. Deze drie hoofdprogramma’s hangen nauw met elkaar samen.

Je komt bij PIANOo terecht in een team van gedreven, deskundige en maatschappelijk betrokken collega's. Je krijgt veel verantwoordelijkheid én de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je bouwt, zowel binnen als buiten de overheid, snel een netwerk op. PIANOo is dé plek voor de veelzijdige professional die graag werkt in een dynamische omgeving en die dingen voor elkaar wil krijgen.


Reageer op deze vacature