Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Senior adviseur verduurzaming land- en tuinbouw

Functie omschrijving

Heeft de verduurzaming van de Nederlandse landbouw jouw warme belangstelling? Wil jij actief bijdragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord, werken aan oplossingen voor het stikstofvraagstuk of aan de ontwikkeling van kringlooplandbouw? Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maak jij als senior adviseur verduurzaming land- en tuinbouw hét verschil.

De doelstellingen voor een duurzame Nederlandse landbouw zijn ambitieus. Zo zetten we bijvoorbeeld alles op alles om in 2050 klimaatneutraal te zijn en werken we aan win-win oplossingen voor boeren en natuur. Om dit te realiseren versterken wij ons team met twee senior adviseurs die de verbinding zoeken tussen beleid, wetenschap en landbouwpraktijk. Met een heldere visie en gezonde drive zorg je voor voldoende aansluiting met de landbouwpraktijk om op niveau mee te praten met beleid en wetenschap. Je houdt ontwikkelingen bij op dit gebied en brengt specifieke kennis in.

Afhankelijk van je kennis en ervaring ga je aan de slag met het thema CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw en de monitoring van het klimaatbeleid óf met het thema verduurzaming van de veehouderij en monitoring van het stikstofbeleid. Jij bent in ieder geval de trekker van een aantal eigen (deel)opdrachten en coördineert daarvoor de benodigde activiteiten.

Je werkt daarnaast mee aan de interne samenwerking en kennisdeling op het onderwerp verduurzaming glastuinbouw of verduurzaming veehouderij. Het verder vormgeven van deze samenwerking over instrumenten en teams heen staat nog in de kinderschoenen. Dat vraagt dus flexibiliteit, maar geeft ook veel ruimte voor eigen inbreng.

Wij vinden het belangrijk dat je inhoudelijk betrokken bent, afspraken maakt en nakomt, flexibel bent en van aanpakken weet. Maar ook gebruik maakt van de kennis, ervaring en inzet van verschillende collega's binnen RVO over teams en directies heen. Jouw verbindende kwaliteiten geven hier echt de doorslag.
Je werkt in een enthousiast en betrokken team. Veel collega’s werken vanuit standplaats Utrecht, maar werken nu nog veel thuis of hybride. Je moet in ieder geval bereid zijn om te reizen naar collega’s, ministerie of doelgroep als het werk daarom vraagt.

Functie-eisen

  • Een relevante en afgeronde wo-opleiding.
  • Aantoonbare werkervaring (5+ jaren) binnen de agrosectoren in combinatie met verduurzaming.
  • Kennis van de glastuinbouw- of veehouderijsector en gevoel voor monitoring is een pre, maar niet noodzakelijk.
  • Je hebt ervaring met het zoeken naar en verbindingen leggen met in- en externe contacten.

Competenties:

Binnen RVO vinden we het belangrijk dat medewerkers klantgericht zijn, deskundig en kostenefficiënt werken en streven naar optimale in- en externe samenwerking. Daarnaast zijn voor de functie van senior adviseur de onderstaande competenties belangrijk:

  • Klantgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Flexibiliteit
  • Stressbestendigheid
  • Pro-activiteit
  • Plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3919,- tot €5825,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Binnen RVO werken wij hybride, en daarmee plaatsonafhankelijk. De mogelijkheid bestaat om thuis te werken en (indien corona het toelaat) op een RVO-locatie. De dichtstbijzijnde RVO-locatie word je standplaats. Wel verwachten wij je 1-2 werkdagen per week op locatie Utrecht voor teambijeenkomsten en -overleggen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

NP/Industrie, Agro en Financiering/Agro en Food ketens I en II

De afdeling Industrie, Agro en Financiering (IAF) streeft er naar om op een integrale wijze bedrijfssectoren te ondersteunen, we doen dit in opdracht van ministeries van EZK, LNV en IenW. Op dit moment wordt er gewerkt aan een aantal maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming van de industrie, Circulaire Economie en Kringlooplandbouw. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet zoals financiële regelingen, maatwerkoplossingen, netwerksturing, monitoring, beleidsadviezen, etc.

Binnen de afdeling werken zo'n 200 medewerkers met passie en kennis aan verschillende thema's en instrumenten, zij werken daarin nauw samen en houden elkaar daarop scherp. Medewerkers worden vanuit de organisatie op verschillende manieren gefaciliteerd in hun functie bijvoorbeeld door middel van IT apparatuur, cursussen en opleidingen.

Onze focus ligt op talentgericht werken, daarom werken wij veel aan persoonlijke én inhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen is er de gelegenheid om vakinhoudelijke cursussen te volgen. Je kunt ook gebruikmaken van het EZK-leerportaal met een ruim aanbod (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap, strategisch adviseren of politiek-bestuurlijke gevoeligheid.


Reageer op deze vacature