Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Implementatie Programma Manager CBI

Functie omschrijving

Wil je bijdragen aan een oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken in sectoren in Afrika en Azië? Wij zijn op zoek naar een projectmanager.

Als projectmanager bij het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingsalanden (CBI) ben je verantwoordelijk voor een aantal meerjarige projecten waarin je samen met Europese en lokale consultants, lokale ondernemers, associaties, overheden, diensverleners en ook Europese bedrijven bijdraagt aan duurzaamheidstransities.

Samen met collega’s onderzoek je onderliggende oorzaken voor het ontstaan van economische, sociale en ecologische vraagstukken in sectoren en ontwikkel je systeemstrategieen om bij te dragen aan verduurzaming. Je richt je daarbij per project op een of enkele duurzaamheidsvraagstukken. In Ethiopie voeren we bijvoorbeeld een project uit waarin we bijdragen aan de transitie van de export van groenten en fruit via zeevracht in plaats van via luchtvracht. En in Burkina Faso voeren we een project uit waarin we bijdragen aan een beter inkomen voor lokaal mkb en boeren en aan bodemherstel in de Moringa sector.

Je bent ook verantwoordelijk voor de werving en selectie van Europese en lokale consultants die interventies en activiteiten zullen uitvoeren, stuurt het team van consultants aan, zet samenwerking op met lokale en internationale organisaties en onderhoudt relaties met Nederlandee en internationale partners, RVO collega’s die in hetzelfde land werken en ambassades.

Om bij te dragen aan duurzaamheidstransities maken we gebruik van het systeemdenken. Onze projecten kennen daarom een iteratieve en flexibele opzet. Als projectmanager vraagt dit om continue monitoring van de resultaten van je project, relflectie daarop en het constant bijstellen van je project vanuit een aantal hoofddoelstellingen. Daarbij betrek je partners en collega's. Je bent niet alleen op inhoud betrokken maar ook verantwoordelijk voor de financiële planning en uitvoering van het project.

Je zorgt ook voor de interne en externe communicatie over je resultaten, samen met de afdeling communicatie.

Je werkt nauw samen met je projectteam, dat naast jezelf bestaat uit een projectmedewerker en soms ook uit andere projectmanagers.

Dienstreizen maken naar ontwikkelingslanden is onderdeel van je werk.

Functie-eisen

De volgende kennis en ervaring neem jij mee:

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau in ontwikkelingsstudies, economische studies, duurzaamheidsstudies of een soortgelijk vakgebied.
 • Je hebt een aantal jaar ervaring met projectmanagement: je kunt goed op hoofdlijnen sturen, bent in staat resultaten te monitoren, kunt reflecteren op resultaten, de financiën bewaken en een project op basis daarvan aanpassen (iteratief werken) en je weet hoe je ervaren inhoudelijk deskundigen kunt vinden, selecteren, contracteren en aansturen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met economie, handels- en investeringsbevordering en het ondernemersklimaat.
 • Ervaring met systeemdenken is een absolute pré. We zoeken in het bijzonder mensen met ervaring met (methoden en tools uit) het transitiedenken en/of Market System Development.
 • Je hebt goede algemene kennis van economische, sociale en ecologische duurzaamheidvraagstukken, corporate sociale responsibility, internationale duurzaamheidsregelgeving als ook van internationale handel.
 • Je hebt ervaring met het inzetten van innovatieve digitale manieren om je werk uit te voeren.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Engels en Frans. Het is een absolute pré als jij ook de Franse en Arabische taal beheerst.
 • Ervaring in Afrika of het Midden-Oosten is een absolute pré.
 • Je bent bereid tot en in staat om regelmatig buitenlandse dienstreizen te maken, ook naar fragiele staten.Daarnaast herken jij je in de volgende persoonsomschrijving:
 • Je bent innovatief, kunt nieuwe werkwijzen snel tot je nemen en kunt buiten bestaande kaders denken.
 • Je bent een echte verbinder en werkt graag samen, bent nieuwsgierig (leert graag zelfstandig en met en van anderen) en kunt vanuit verschillende perspectieven en belangen denken (bijvoorbeeld in je projecten tussen de verschillende actoren in een sector).
 • Je beschikt over politieke en culturele sensitiviteit en kan opereren in de complexe politieke context en private en publieke structuren van ontwikkelingslanden.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden.

Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Coördineren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Creativiteit
 • Klantgerichtheid
 • Motiveren
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie gemiddeld 1-2 dagen per week op de RVO-vestiging in Den Haag wordt verwacht.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Internationale programma's/CBI/LMIC

Het Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) heeft als doel bij te dragen aan duurzaamheidstransities in sectoren in Afrika en Azië. Wij doen dat door samen met lokale en internationale private en publieke partners de export van producten en diensten naar vooral Europa te stimuleren. Daarbij richten we ons op export van nicheproducten en diensten die economische kansen bieden voor het lokale mkb als ook kansen voor meer fatsoenlijk werk in de sector en een betere omgang met het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de export van biologische varianten van landbouwproducten, halffrabrikaten in plaats van grondstoffen en duurzame varianten van textiel. Zo zetten we export in als middel om bij te dragen aan duurzaamheidstransities.

We dragen met name bij aan SDG 8 (eerlijk werk en economische groei) en SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie). In elk project stellen we één of enkele duurzaamheidsvraagstukken centraal. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar vraagstukken m.b.t. vrouwen en jongeren. Om bij te dragen aan verduurzaming van sectoren maken we gebruik van het systeemdenken.

Wat doen we dan precies in onze projecten? We:

 • Creeeren bewustzijn over de kansen voor export van duurzame producten en diensten naar vooral Europa en voor verduurzaming van de sector;
 • Bouwen capaciteit op bij bijvoorbeeld lokaal mkb, overheden en associaties;
 • Delen kennis over bijvoorbeeld markteisen;
 • Leggen verbindingen tussen de private en publieke sector en tussen ondernemers in onze doellanden en ondernemers in Europe en
 • Promoten het gebruik van technologie.

Hoewel we in Nederland niet heel bekend zijn, hebben we in vele tientallen ontwikkelingslanden over heel de wereld een sterke naam omdat we op unieke wijze marktwerking koppelen met het addresseren van duurzaamheidsopgaven. We implementeren onze strategie 2021-2025 met aandacht voor duurzaamheid, systeemdenken, samenwerking en cocreatief en iteratief werken.

We hebben een portfolio van tussen de 40 en 50 meerjarige projecten in meer dan 25 landen. Daaraan werken we met ongeveer 60 mensen, verdeeld over drie teams.

CBI wordt gefinancieerd door het minister van Buitenlandse Zaken en is een afdeling binnen de Directie IP van RVO. Deze directie voert meerdere programma’s uit die zijn gericht op duurzame ontwikkeling en op handel en investering. Het is onze ambitie om de komende tijd meer gezamenlijke projecten te gaan identificeren en ontwikkelen met deze programma’s als ook met programma’s van Nederlandse en internationale partners.


Reageer op deze vacature