Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Communicatie adviseur Energieprojecten

Functie omschrijving

Wil jij als communicatieadviseur bijdragen aan de energietransitie in Nederland en werken aan één van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment? En ben je op zoek naar een nieuwe werkplek waarbij je in een complexe omgeving communicatie-activiteiten opzet en uitvoert? Dan maken we graag kennis met jou.

Omdat onze opdrachten groeien zijn wij op zoek naar enthousiaste communicatiecollega's om het communicatieteam van Bureau Energieprojecten en Mijnbouw te versterken. Dit bureau coördineert de vergunningverlening van grote energieprojecten. Het gaat hierbij om o.a. de aanleg van windparken op land en op zee, zonneparken op land, hoogspanningsverbindingen, het winnen van delfstoffen en aardwarmte, ondergrondse opslag van CO2 en waterstof.

Wat ga je doen?
In deze functie werk je samen in een team met communicatiecollega’s en contentspecialisten. Je informeert en betrekt omwonenden en overheden bij de te nemen besluiten over energieprojecten of mijnbouwprojecten in hun regio. Daarvoor werk je samen in een projectgroep bestaande uit de projectleiders van het ministerie en RVO, de initiatiefnemer van het project en de betrokken regionale overheden.

Advies
Je adviseert de projectgroep hoe we vanuit EZK het beste kunnen communiceren over de vergunningprocedure. Hierbij kijk je welke in te zetten kanalen en communicatiemiddelen het meest effectief zijn. Je zoekt mogelijkheden om ook de moeilijk te bereiken doelgroepen te bereiken in de regio. En je zorgt ervoor dat er samen met alle betrokken partijen een passend communicatieplan wordt gemaakt. Bij deze projecten wordt geanticipeerd op de eisen van de aankomende Omgevingswet.

Uitvoering
Je zorgt voor- of coördineert de uitvoering van diverse communicatiemiddelen behorend bij de procedure. Denk aan de posters voor informatieavonden of webinars, nieuwsberichten, input geven voor- en meelezen met nieuwsbrieven en websites van de projectpartner en de interne nieuwsbrief van het programma.

Netwerk en werkomgeving
Je coördineert communicatiewerkgroepen met alle relevante partijen. Het kan ook zijn, dat je deze voorzit. Uiteraard heb je een goed overzicht van de omgeving van een project, ook in de media. Je signaleert maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en issues en deelt deze met jouw relevante in- en externe samenwerkingspartners. Bij informatiebijeenkomsten in de regio ben je het eerste aanspreekpunt voor lokale media. Je handelt doortastend op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie.
Bij RVO werken wij hybride, en daarmee plaatsonafhankelijk. De mogelijkheid bestaat om thuis te werken en (indien corona het toelaat) op een RVO-locatie. Wel verwachten wij je 1-2 werkdagen per week op locatie in Den Haag voor teambijeenkomsten en -overleggen.

Ontwikkelmogelijkheden
Heb je ambitie om je kennis en vaardigheden te verbreden of door te groeien? We gaan graag met je in gesprek over hoe jij je na verloop van tijd verder kunt ontwikkelen binnen onze organisatie.

Functie-eisen

De communicatieadviseur die wij zoeken is proactief en heeft een constructieve opstelling. Je kunt vanuit een helicopterview nieuwe trends en ontwikkelingen vertalen naar (aanpassingen van) communicatiestrategieën en zorgt dat deze worden toegepast en geëvalueerd.
Je bent in staat om grote communicatieprojecten zelfstandig aan te sturen en je draagt zorg voor de uitvoering van je opdrachten en adviezen in nauwe samenwerking met je collega’s. Je hebt ervaring in complexe besluitvormingsprocessen bij bestuurlijke samenwerkingsverbanden en hoe deze te beïnvloeden. Je hebt visie en kennis van de (vak)ontwikkelingen, bij beleid, onder doelgroepen en in de organisatie en kunt deze door vertalen naar concret e communicatie strategieën. Je bent een serieuze, stevige en gedegen gesprekspartner voor opdrachtgevers.

 • Je hebt een relevante HBO opleiding en een uitstekende actuele kennis van het vakgebied communicatie.
 • Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare adviesfunctie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het maken en implementeren van communicatiestrategieën en adviseren hierover.
 • Je hebt affiniteit met de innovatie-thematiek en met het samenwerken in PPS-en/netwerken.
 • Je kunt vakkennis vertalen naar (vernieuwend) communicatiebeleid en communicatieaanpak.
 • Je weet resultaten te bereiken door samen te werken en bruggen te slaan.
 • Je hebt goede politieke antenne, je bent omgevingssensitief en ervaren in het omgaan met weerstand en tegengestelde belangen.

Tot slot ben je een enthousiaste, motiverende, dienstverlenende en overtuigende persoonlijkheid en je beschikt over goede contactuele eigenschappen en uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Competenties:

 • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Adviesvaardig
 • Klantgericht
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht
 • Creatief

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2811,- tot €4519,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

KAI/Afdeling Communicatie en Analyse II/Duurzaam I

RVO is voortdurend in beweging en gericht op het verder uitbouwen van de professionele relatie met ondernemers. De directie Klant, Advies en Informatie (KAI) is in deze driehoek dé expert op het gebied van klantcommunicatie, digitale dienstverlening en datamanagement. Met actuele gegevens over de klanten ondersteunt de directie de gehele organisatie om de dienstverlening voortdurend te vernieuwen.


Reageer op deze vacature