Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Kadereigenaar

Functie omschrijving

Ter versterking van het team zoeken we meerdere enthousiaste kadereigenaren die het verschil gaan maken!

Sinds enkele jaren werken we binnen DICTU conform het beleidsproces. Binnen dit beleidsproces is bepaald dat we voor verschillende beleidsterreinen (architectuur, HRM, Financien, etc.). Beleidseigenaren hebben. Veruit het meest omvangrijks beleidsterrein is Ontwikkeling & Beheer (O&B). Dit terrein is gericht op het ontwikkelen van beleid en kaders voor het primaire proces, d.w.z. het beheer en de ontwikkeling van de software en de infrastructuur. Ter ondersteuning van de Beleidseigenaar O&B is besloten de functie van Kadereigenaar op te nemen. De Kadereigenaren vertalen het beleid naar concrete kaders waarmee we compliant zijn aan ons eigen beleid, maar ook aan vigerende wet- en regelgeving, ISO en BIO.

De hoofdtaken van de Kadereigenaar zijn het opstellen van beleid en kaders voor een specifiek onderdeel van het beleidsterrein. Daarnaast houd je je bezig met het besturen van beleid- en kadercompliance: je faciliteert de doelgroep (IVT/SVT) met advies bij implementatie van en compliance aan beleid en kaders. Je stelt performance indicatoren op voor je kaders en verricht of organiseert metingen en je analyseert uit die metingen het effect op doelen en risico’s van de divisie Operatie. Tot slot waarborg je de compliance van ISO en BIO in het kaderterrein. Als kadereigenaar zorg je ervoor dat je basis documentatie voor je kader aangemaakt hebt en deze elk jaar bijhoudt. Daarnaast draag je zorg voor dat je in tweetal cruciale systemen alles rondom je kader hebt opgevoerd, onderhouden en verwerkt. Tenslotte kan het zijn dat je als kadereigenaar wordt uitgenodigd om deel te nemen aan Interne of Externe audit om over het Opzet en Bestaan van je kader te worden bevraagd.

Omdat dit een nieuw team is, zoeken we meerdere collega’s. Hoewel je niet gebonden bent aan een vast kaderterrein, kijken we wel of er qua kennis en ervaring een match is met de kaderterreinen waar we versterking op zoeken. Je kunt hierbij je voorkeur aangeven voor één of meerdere terreinen. Een definitieve verdeling van de aandachtsgebieden vindt plaats in onderling overleg nadat het team compleet is. Je wordt echter geacht ook kennis en ervaring op te doen op de andere terreinen zodat je als elkaars sparring partner en achtervang kunt fungeren. We kennen de volgende kaderterreinen:

 • Asset management
 • Service en configuration management
 • Autorisatiebeheer
 • Change management
 • Ontwikkelen
 • Testen
 • Projectmanagement
 • Monitoring- en eventmanagement
 • Availability management
 • Capacity en performance management
 • Incidentmanagement
 • Problem management

Functie-eisen

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Bekend met de DICTU organisatie.
 • Kennis van ITIL, daarnaast is kennis van agile werken een pre.
 • Meerdere jaren werkervaring in een ICT functie.
 • Kennis hebben van/ervaring hebben met het beleidsproces, informatiebeveiliging, audits, ISO27001, 27002 en 27004, continu verbeteren volgens PDCA-cyclus.

Competenties:

 • Analytische vaardigheden
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewust
 • Organisatiesensitiviteit
 • Empathisch-/inlevingsvermogen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Oplossingsgericht
 • Plannen en Organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4092,- tot €6045,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Na de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is de intentie de overeenkomst voor onbepaalde tijd voort te zetten. Direct een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.
Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1.600 gedreven professionals werken in Den Haag, Assen en Zwolle vol enthousiasme en met focus op de klant aan voor Nederland belangrijke IT-systemen.

Wij ondersteunen vooral de ministeries van EZK en LNV, inclusief hun uitvoeringsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast leveren wij bepaalde ICT-diensten ook aan andere organisaties binnen het Rijk.

DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties en de bijbehorende dienstverlening. Dat kunnen bedrijfsvoeringsapplicaties, websites en apps zijn, maar ook digitale werkplekken en applicaties op het gebied van subsidies, inspecties en registers. Wij maken daarbij gebruik van moderne technieken en ontwikkelingen zoals Cloud, Mobile en Big Data.

Wij stellen kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en informatieveiligheid centraal. Niet voor niets voldoen onze processen en systemen aan de internationale beveiligingsnorm ISO 27001. De Nederlandse burger mag erop vertrouwen dat de data en systemen die DICTU beheert niet in verkeerde handen komen.

Methodieken & Informatie (M&I), divisie KODA

Het team Methodieken & Informatie (M&I), divisie KODA, levert eenduidige Operatie brede voortbrengings-processen, adviseert hierin de teams en ziet hier op toe.
Het team is eigenaar en beheerder van de binnen Operatie gebruikte voortbrengings-methoden, waaronder DevOps, projectmanagement (Prince II), infrastructuur en beheer.
De medewerkers van het team ondersteunen en adviseren hierbij en onderhouden de methodieken. Het team geeft hiertoe inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van het werk van Directie Operatie door juiste, volledige en actuele gegevens te verzamelen op basis waarvan de teams en het management kan sturen en de voorspelbaarheid van het voortbrengingsproces groter wordt. Het zorgdragen voor quality assurance richting de teams, en daarmee optreden als second line of defence voor de kaders vanuit Operatie, is ook één van de taken van dit team.


Reageer op deze vacature