Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Solution Architect Toegangsdiensten

Functie omschrijving

De Solution Architect stimuleert en ziet toe op de naleving van architectuurprincipes binnen de Identity en Access Management (IAM) devops-teams van de DICTU Toegangsdiensten. De architect houdt daarnaast de (markt)ontwikkelingen op het gebied van architectuur en IAM ICT-producten actief bij. Zij of hij is verantwoordelijk voor de product-architectuur (ivm de agile werkwijze) en voor het ontwerp van ICT-oplossingen voor opdrachtgevers binnen de bestaande kaders o.m. uit de enterprise, domein, en referentie architecturen.

De algemene taken van een architect binnen DICTU

 • Het bijdragen aan– op basis van kennis van primaire processen van opdrachtgevers en de ontwikkelingen daarin –een enterprise/referentie architectuur en toetsing van ICT-oplossingen en –projecten tegen deze architectuur.
 • Het mede ontwerpen van ICT-oplossingen binnen technische domeinen die door primaire divisies gebruikt kunnen worden in de levering van ICT-oplossingen aan opdrachtgevers.
 • Een bijdrage leveren aan standaarden en richtlijnen voor de bewaking van de kwaliteit van softwareontwikkeling (nieuwbouw en releases) en controle op de navolging hiervan.
 • Het bewaken en bevorderen van product- en proceskwaliteit.
 • Het controleren en bewaken van het vereiste niveau van informatiebeveiliging in projecten.
 • Kennis van methoden en technieken voor architectuur (TOGAF/Archimate/Enterprise Architect).

Specifieke taken solution architect toegangsdiensten team
De solution architect IAM:

 • Heeft oog voor strategische beleidslijnen en primaire (beleids)doelstellingen.
 • Is planmatig ingesteld.
 • Schakelt moeiteloos tussen verschillende opdrachten en in gesprekken op alle niveaus.
 • Is in staat om tot creatieve oplossingen te komen binnen de brede kaders van DICTU en Directie Bedrijfsvoering van het ministerie van EZK.
 • Verbindt teams en andere betrokkenen rond een traject.
 • Is in staat om draagvlak te creëren, uit te dragen en verdedigt de resultaten en eventuele consequenties.
 • Is een teamplayer.
 • Vernieuwde methoden, werkwijzen, inzichten, werkprocessen en producten (door bijv.periodieke evaluaties d.m.v. plan-do-check-act-principe) zijn gerealiseerd.

Functie-eisen

 • Je beschikt over HBO / WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt een opleiding en meerdere jaren ervaring met ICT-architectuur voor IAM.
 • Je bezit uitstekende analytische vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met Interdepartementaal/multidisciplinair samenwerken
 • Je bent op de hoogte van de relevante ontwikkeling op IAM en de EZK IAM referentie architectuur.
 • Je hebt ervaring met Agile werken en Agile architectuur.
 • Je bent gelijk inzetbaar en gericht op zelfontwikkeling.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen-en-organiseren
 • Creativiteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4092,- tot €6045,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de periode van de tijdelijke arbeidsovereenkomst is de intentie de overeenkomst voor onbepaalde tijd voort te zetten. Direct een contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.

Een assessment kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

DICTU is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Ruim 1.600 gedreven professionals werken in Den Haag, Assen en Zwolle vol enthousiasme en met focus op de klant aan voor Nederland belangrijke IT-systemen.

Wij ondersteunen vooral de ministeries van EZK en LNV, inclusief hun uitvoeringsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Daarnaast leveren wij bepaalde ICT-diensten ook aan andere organisaties binnen het Rijk.

DICTU legt zich toe op het ontwikkelen en beheren van systemen en applicaties en de bijbehorende dienstverlening. Dat kunnen bedrijfsvoeringsapplicaties, websites en apps zijn, maar ook digitale werkplekken en applicaties op het gebied van subsidies, inspecties en registers. Wij maken daarbij gebruik van moderne technieken en ontwikkelingen zoals Cloud, Mobile en Big Data.

Wij stellen kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en informatieveiligheid centraal. Niet voor niets voldoen onze processen en systemen aan de internationale beveiligingsnorm ISO 27001. De Nederlandse burger mag erop vertrouwen dat de data en systemen die DICTU beheert niet in verkeerde handen komen.

Dienst ICT Uitvoeringen (DICTU)

De laatste 2 jaar zijn het IAM-team van Directie Bedrijfsvoering (DB) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het IAM-team binnen de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van dat ministerie zeer nauw gaan samenwerken in Agile teams. Samen willen zij ervoor zorgen dat afnemers van de IAM-diensten zelf 'in control' komen en blijven over de digitale identiteiten van hun medewerkers en de authenticatie en autorisatie op de gebruikte applicaties.

Je gaat werken binnen de directie Operatie bij de divisie Generieke Dienstverlening.
De Divisie Generieke Dienstverlening ambieert generieke diensten te leveren en zo op basis van gezamenlijke behoeftestelling, meerdere klanten zo betrouwbaar, efficiënt en innovatief mogelijk te ondersteunen bij de digitalisering van hun primaire processen.

Binnen de afdeling Identity en Access Management zijn er een viertal agile IAM-teams ingericht die er samen voor zorgen dat de generieke diensten voor digitale identiteiten, authenticatie en autorisatie optimaal werken. Deze teams doen ook de verdere ontwikkeling van deze diensten en zorgen voor de aansluitingen van de afnemers op de IAM-diensten. Deze teams zijn authenticatie-team (IDP), het digitale identiteitenbeheer-team (DIDM) en de bevoegdhedenbeheer-teams (GBS en PAM).


Reageer op deze vacature