Trajectbegeleider IPS

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg voornamelijk werkzaam in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen Basis GGZ en Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast bieden we naast forensische zorg, wonen, welzijn, zorg en behandeling voor ouderen vallend onder de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Lentis bestaat uit ongeveer 4000 medewerkers.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. IPS werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden.
Mensen met een ernstige psychische aandoening die behandeling krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met de methode IPS. Een IPS-trajectbegeleider ondersteunt bij het zoeken naar werk, vinden van werk en behouden van werk. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van een IPS-traject om hun werk te behouden.
Werk hebben helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.
Het IPS-team Groningen is een samenwerking van Lentis Volwassenenpsychiatrie en het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Het gedreven team bestaat uit trajectbegeleiders van zowel Lentis als van het UCP en verzorgt IPS-trajectbegeleiding voor de FACT teams van Volwassenenpsychiatrie van Lentis en de poliklinieken psychosen en bipolaire stoornissen van het UCP. De trajecten worden veelal uitgevoerd in opdracht van het UWV, gemeentelijke sociale diensten en werkgevers.
De dagelijkse coördinatie en uitvoering vindt grotendeels plaats vanuit het UCP.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega

IPS Trajectbegeleider

(Ambulant agogisch begeleider)

Voor 28 uren per week (77,78%)


Werkzaamheden

 • Je begeleidt cliënten bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een betaalde baan volgens de IPS methodiek. Coaching en training op de werkplek kunnen hiervan onderdeel uitmaken.
 • Je participeert in een of meerdere (GGZ) behandelteams.
 • Je ondersteunt en betrekt de naasten van de cliënt bij de arbeidsreïntegratie.
 • Je verwerft werkplekken bij werkgevers en/of ondersteunt cliënten hierbij.
 • Je ondersteunt werkgevers en collega's met betrekking tot het functioneren van een medewerker met een psychiatrische achtergrond.
 • Je ondersteunt werkgevers op het gebied van wet- en regelgeving.
 • Je rapporteert over de voortgang van trajecten aan behandelaars en opdrachtgevers.
 • Je overlegt met instanties of werkgevers over de inhoud en financiering van reïntegratieopdrachten en andere vormen van dienstverlening.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van werkgevers, gemeenten, UWV en andere instanties.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding (MWD, SPH, HBO-v, Social Work) met specialisatie GGz (Agoog).
 • Je hebt kennis van arbeidsrehabilitatiemethodieken (IRB, Storm, IPS).
 • Je hebt ervaring met de doelgroep (ernstige en langdurige psychiatrische problemen).
 • Je hebt ervaring met outreachend werken.
 • Je hebt affiniteit met acquisitie van regulier betaald werk.
 • Je bent oplossingsgericht, proactief, initiatiefrijk en in staat om grotendeels zelfstandig te werken.
 • Je beschikt over goede contactuele eigenschappen, netwerkvaardigheden en een representatieve houding.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en auto.
 • Je bent bereid aanvullende opleiding te volgen tot IPS Trajectbegeleider via Kenniscentrum Phrenos.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is ingedeeld in FWG-functiegroep 50 conform de CAO GGZ. De overige arbeidsvoorwaarden zijn eveneens overeenkomstig de CAO GGZ. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het fietsenplan, tablet-/laptop-regeling, fitness abonnement, pensioenregeling, eindejaarsuitkering, korting bij (zorg) verzekeringen en een regeling aanvullende reiskosten.

Informatie en sollicitatie

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Mark Kap, tel.: (06) 103 23 712). Informatie over de methodiek IPS en werken als IPS Trajectbegeleider is te vinden op www.werkenmetIPS.nl
Solliciteren is mogelijk tot en met 21 augustus 2022.
De sollicitatiegesprekken zijn op woensdagmiddag 12 oktober 2022 gepland.


Reageer op deze vacature