Opleidingsplaats Klinisch Psycholoog

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ-organisaties in Nederland. Vanuit Lentis zijn er vestigingen in Groningen, Emmen, Zwolle, Enschede, Apeldoorn, Hilversum en Arnhem. PsyQ staat voor specialistische, respectvolle en toegankelijke SGGZ. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers toegewijd en gedreven zijn. Binnen PsyQ is er veel aandacht voor nomothetisch werken, effectmeting en continue ontwikkeling.

INTERNE/ EXTERNE VACATURE

OPLEIDINGSPLAATS KLINISCH PSYCHOLOOG
PsyQ Arnhem i.s.m. Dimence jeugd

Start voorjaar 2023 i.s.m. Rinogroep te Utrecht

De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding als vervolg op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Na voltooiing van de opleiding kan registratie in het BIG-register voor klinisch psychologen en voor psychotherapeuten http://www.big-register.nl/ worden aangevraagd.

Werkveld van de klinisch psycholoog:
Een klinisch psycholoog werkt met complexe psychische problematiek en past diagnostische methoden toe op een specialistisch niveau. Hij/zij is vertrouwd met het doen van wetenschappelijk onderzoek, geeft leiding, begeleidt en superviseert (aankomende) professionals en draagt bij aan zorginnovatie..

De opleiding bestaat uit een praktijk deel en een cursorisch deel:
Het cursorische deel bij het opleidingsinstituut Rinogroep te Utrecht bestaat uit een vierjarig programma. De volgende onderwerpen komen aan bod: diagnostiek, behandeling, waaronder psychotherapie, onderzoek & innovatie. Ook is er aandacht voor kennis en managementvaardigheden met betrekking tot de organisatie van zorginstellingen.

Praktijkopleidingsplaats PsyQ Arnhem;
De werkervaring wordt opgedaan volgens een opleidingsplan met werkbegeleiding en supervisie onder verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. PsyQ biedt een op diagnose gerichte specialistische behandeling voor volwassen cliënten met psycho-medische problematiek.

Onze locatie in Arnhem heeft een enthousiast multidisciplinair team opgebouwd met bevlogen medewerkers die werken vanuit hun eigen specialisme. We zijn nog volop in ontwikkeling. We hebben een breed behandelaanbod vooral in de specialistische GGZ. Kernwoorden voor het team zijn: korte lijnen, samenwerken, ondernemend en cliëntgericht.
Zie: www.lentis.nl of www.psyq.nl

Het tweede jaar zal er een uitruil zijn met Dimence jeugd.
Info Jeugd GGZ
De visie op onze hulpverleningsbenadering is ontwikkelingsgericht met ruime aandacht voor de context van de problematiek. Als opleideling is er de mogelijkheid om ervaring op te doen met de doelgroep 0 tot 18 jaar met een gevarieerde problematiek. Het spectrum van aangemelde problematiek is breed: angst, trauma, ontwikkelings- (ADHD, ASS) en hechtingsproblematiek, stemmingsproblemen, dwang, gedrags- en regulatieproblematiek, voedings- en eetstoornissen, somatische symptoomstoornissen, etc. De teams zijn multidisciplinair van samenstelling. Op locatie is er een ruim diagnostiek- en daarmee verbonden testaanbod (IQ, neuropsychologisch, sociaal emotioneel en projectief materiaal, persoonlijkheidsdiagnostiek, diagnostiek van de ouder-kind interactie). Veel ervaring is opgebouwd rond hechtingsproblematiek, de hulpverlening aan infants (0 tot 6 jaar) en jongeren met persoonlijkheidsproblematiek. Op alle locaties vinden regelmatig kennisbevorderingsbijeenkomsten met sprekers van binnen en buiten de organisatie plaats. https://www.jeugdggz.nl/

Daarnaast doe je een onderzoeks- en een managementsopdracht.


We zoeken een BIG geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog die:

Zijn/haar belangstelling voor het vak van klinisch psycholoog vanuit de huidige werkervaring kan motiveren en die de potentie heeft om zich binnen Lentis/PsyQ en Dimence te ontwikkelen tot:
o een gezichtsbepaler voor de klinische psychologie en psychotherapie;
o een leidinggevende van een behandelafdeling;
o een vernieuwer van behandelingen;
o een nieuwsgierige praktijkgerichte onderzoeker.

Opleidingsvoorwaarden:

Het salaris is ingedeeld in FWG-functiegroep 65, conform de CAO GGZ. Er wordt een leer/arbeidsovereenkomst aangeboden voor de duur van de opleiding. Bij goed functioneren en mogelijkheden binnen de organisatie bestaat, na het behalen van het diploma, de mogelijkheid tot een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De cursuskosten, de kosten van leertherapie en de externe supervisie (wanneer nodig) worden vergoed. De opleideling beschikt over 3 uur voor studie en management op de werkplek en 3 uur voor onderzoek en ook het cursorisch onderwijs wordt in werktijd gevolgd ( 3 uur per week). De opleideling heeft een aanstelling van minimaal 27 uur per week.


Nadere informatie en sollicitatie

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mw. J.B. van Diepen, (P-opleider, klinisch psycholoog PsyQ Zwolle), via secretariaat tel.06-15828832 of rechtstreeks via 06-10019234 jb.vandiepen@zwolle.psyq.nl

Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Online solliciteren is mogelijk tot en met 28 augustus aanstaande.

De gesprekken met mw. M. de Jong (Klinisch Psycholoog PsyQ Zwolle, praktijkopleider ) en mw. J.B. van Diepen (Klinisch Psycholoog PsyQ Zwolle, P-opleider) vinden plaats op dinsdag 6 september, locatie PsyQ Arnhem.


Reageer op deze vacature