Trainee Sociaal Domein

Met dit traineeprogramma krijg je als recent afgestudeerde HBO/WO-er de kans om als starter op de arbeidsmarkt kennis en ervaring op te doen bij de gemeente Borger-Odoorn, met daarbij ondersteuning in je persoonlijke ontwikkeling door GOA Publiek. We zoeken een trainee die communicatief sterk is en makkelijk samenwerkt in verschillende teamsamenstellingen. Je staat stevig in je schoenen, zodat je verschillende belangen kunt bewaken. Daarnaast vindt je het leuk om verschillende informatiestromen te verwerken tot een volgende stap in beleid. Jij bent een aanvulling door jou frisse blik en het stellen van kritische vragen.

Herken jij jezelf hierin? Lees dan snel de vacature!
Nog enthousiaster geworden? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren en wie weet is deze kans voor jou!

OVER DE ORGANISATIE

De gemeente Borger-Odoorn, met ruim 25.000 inwoners en zo’n 250 medewerkers, is een groene plattelandsgemeente met veel openbare ruimte, bossen en natuur en een hoog ambitieniveau. De collega’s werken in hoofdzaak op twee locaties: het gemeentehuis in Exloo en de gemeentewerf in 2e Exloërmond. Verantwoordelijkheden liggen tot laag in de organisatie. Vandaar dat er aangestuurd wordt via opgavegericht werken waarbij ze tegelijkertijd met de afdelingen bouwen aan (meer) zelforganisatie. Ze werken regionaal samen met de gemeenten Emmen en Coevorden en zijn de eerste Drentse gemeente met het internationale Cittaslow-keurmerk. Cittaslow staat onder meer voor genieten op een plezierige, gastvrije manier in een menselijk tempo. Dit doen wordt ook binnen de organisatie gedaan.

De missie van de gemeente is Samen Ontspannen Durven. Dat staat voor integraliteit en onderlinge samenwerking (met elkaar en met onze inwoners), ontspannen in je werk staan (ook in drukke tijden) en durven staan voor wat je nodig hebt. Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.borger-odoorn.nl.

HET TEAM

De afdeling Sociaal Domein is een beleidsafdeling met de ambitie om maatschappelijke thema’s integraal en effectief op te pakken. De decentralisaties binnen Sociaal Domein vormden de eerste aanleiding om meer gezamenlijk, vanuit ieders expertise, het sociaal maatschappelijke beleidsterrein vorm te geven; het regenboogmodel. Vanuit de afdeling Sociaal Domein wordt gewerkt aan een integrale aanpak ten behoeve van kwetsbare inwoners om zo effectief en efficiënt mogelijk problematieken te kunnen aanpakken. Inzet op preventie speelt een belangrijke rol, de afdeling wil zoveel mogelijk voorkomen dat er (ernstige) problemen ontstaan. Het hele Sociaal Domein is daarbij betrokken, maar ook de afdelingen sport, cultuur, onderwijs, wonen, economie en toerisme leveren hun bijdrage aan gezond meedoen. Ook wordt samengewerkt met externe, uitvoerende partners.
De missie van de afdeling komt voort uit het collegeakkoord van 2018: ‘Het is aan de mensen zelf en hun omgeving om iedereen op een gezonde wijze te laten meedoen, jong en oud, gezin en alleenstaande. Waar dat echt niet lukt zal de gemeente aanvullende acties ondernemen om dit alsnog (zoveel mogelijk) voor elkaar te krijgen.’

Het team werkt zeer zelfstandig, verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. De werkzaamheden zijn heel uiteenlopend, dit alleen al door de hoeveelheid beleidstaken die op de afdeling spelen. Daarnaast participeert de afdeling Sociaal Domein ook in projecten van andere afdelingen, zoals momenteel het geval is in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

OMSCHRIJVING TRAINEE OPDRACHT

Per januari 2015 zijn de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, participatie en WMO doorgevoerd vanuit het rijk en de provincie naar de gemeenten. In Borger-Odoorn is deze decentralisatie ingericht met een stichting die voor ons werkzaamheden uitvoert, de sociale teams. Deze koers is ingezet om zo dichtbij als mogelijk zorg te leveren aan inwoners. Momenteel wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van het beleid.

Deze doorontwikkeling wordt opgepakt vanuit het Programma Doorontwikkeling Sociaal Domein, dit programma heeft een doorlooptijd van ongeveer twee jaar. Als trainee wordt je verantwoordelijk voor één of meer zelfstandige klus(sen) en je biedt algemene ondersteuning aan het programma. Het programma wordt aangestuurd door een programmamanager en bestaat uit meerdere projecten, waarbij onder andere aan de slag wordt gegaan met een herijking van het beleid, een visie op preventie en het optimaliseren van de (keten)processen.

Exacte taken en werkzaamheden worden nog gezamenlijk bepaald, onder andere met behulp van een Programma Start-Up (PSU), waar je aan deelneemt.

FUNCTIEPROFIEL

  • Geen tot 2 jaar werkervaring
  • HBO of WO diploma, voorkeur voor Sociologie of Bestuurskunde
  • Affiniteit met programmatisch- en projectmatig werken
  • Gevoel bij de verschillende beleidsterreinen binnen Sociaal Domein (als WMO, jeugd, participatie)

WAT BIEDEN WE JOU?

Als trainee werk je 36 uur per week bij de gemeente Borger-Odoorn voor de duur van 12 maanden (binnen de 36 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). In het programma worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd dor GOA Publiek (of je gaat deze zelf organiseren). Vanuit GOA Publiek zetten we sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht, hierbij maak je onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het opdoen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap.

  • Je ontvangt van de gemeente een 36-uurscontract voor de duur van 12 maanden. Startdatum is 1 juni 2021
  • Je salaris is voor het eerste half jaar € 1934,00 bruto per maand, conform schaal 6.0 CAO Gemeenten. Omdat je je in het eerste half jaar al ontwikkelt, wordt je bruto maandsalaris na 6 maanden verhoogd naar € 2.484,00, conform schaal 8 CAO Gemeenten .
  • Per maand bouw jij over je bruto salaris 17,05% IKB op. Dit bedrag kun je uitruilen of laten uitbetalen, maandelijks of aan het einde van je contract.
  • Je hebt op jaarbasis 4 weken verlof.

 MEER INFORMATIE

GOA Publiek verzorgt de werving en eerste selectie van deze vacature. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze opdracht, dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23.

Reageren kan tot en met 16 mei 2021 uitsluitend via de website van GOA Publiek (www.goapubliek.nl/vacatures).

Contactpersonen:
Nienke Scheeringa (leerlingbegeleider/coach) en Mariska Wierenga (leerlingbegeleider)