Trainee vastgoedontwikkeling

OVER DE ORGANISATIE

Gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Een eigen verhaal en eigen kernwaarden. Samen maken we het Westerkwartier én zijn we er voor onze inwoners, dat is waar Westerkwartier voor staat. We gaan samen voor de waarden die ons het meest aan het hart liggen: dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap. De gemeente heeft 63.000 inwoners en telt, inclusief ons sociaal werkbedrijf Novatec, ongeveer 1000 werknemers. De dienstverlening wordt verleend vanuit 5 werklocaties.

Het team

Als trainee ben je werkzaam voor een drietal teams binnen het fysieke domein. Het betreft de teams Vastgoed en grondzaken, Toezicht Controle en Handhaving, en Duurzaamheid.

Het team Vastgoed en grondzaken is onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het terrein van gemeentelijke gebouwen, (sport)accommodaties en grondzaken. Het team draagt onder andere zorg voor de exploitatie van gemeentelijke gronden, de uitgifte van bouwkavels en overige grondzaken. We werken daarbij nauw samen met andere teams.

Het team Toezicht Controle en Handhaving (hierna TCH), houdt zich bezig met bezig met toezicht, controle en handhaving op thema’s uit het fysieke domein. Je kunt hierbij denken aan controle op nieuwbouw, parkeren, afval, jeugd, natuur en landschap.

Het team Duurzaamheid houdt zich bezig met thema’s als duurzame energie, bodem, aardgaswinning/opslag en circulaire economie waaronder afvalinzameling. Het gaat daarbij om strategisch complexe onderwerpen maar ook de dagelijkse uitvoering die bijvoorbeeld gepaard gaat met het schoonhouden van de leefomgeving

OMSCHRIJVING TRAINEE OPDRACHT

De opdracht voor het team Vastgoed en grondzaken vindt plaats in het Programma Huisvesting. Het Programma Huisvesting betreft een aantal projecten dat invulling geeft aan toekomstbestendige en duurzame huisvesting voor de gemeente. De opdracht start vanaf begin 2022 en betreft het ondersteunen van het programmateam in de ontwikkeling en uitwerking van een nieuw kantoorconcept. De opdracht wordt nog nader gedefinieerd.

De opdracht voor het team TCH betreft het zelfstandig maken van een inventarisatie en het doen van onderzoek naar bestaande gebouwen met breedplaatvloeren om vast te stellen of deze voldoen aan het veiligheidsniveau in het Bouwbesluit.

De opdracht voor team Duurzaamheid betreft deelname in de projectgroep die zich bezig gaat houden met een onderzoek naar de toekomst van de milieustraat.

FUNCTIEPROFIEL

Ben jij recent afgestudeerd (max. 2 jaar geleden) en beschik jij over kennis op het gebied van bouw, vastgoed, project management en facilitair zaken? Dan zoeken we jou! Ben je nog niet afgestudeerd, maar verwacht je binnenkort af te studeren, dan nodigen we je ook van harte uit om te reageren. 

Verder ben jij van nature iemand die communicatief vaardig en een echte teamplayer is. Tevens kun je zelfstandig werken. Je stemt zaken af en zoekt collega's op bij vragen. Voor de opdrachten is analyseren en onderzoeken van belang met daarbij een portie lef om tot resultaten te komen. 

WAT BIEDEN WE JOU?

Als trainee werk je 32 uur per week bij de opdrachtgever voor de duur van 1,5 jaar (binnen de 32 uur heb je een dagdeel voor het traineeprogramma). In het programma worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd (of je gaat deze zelf organiseren). We zetten sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht en je maakt onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het op doen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap.

  • Je ontvangt een 32-uurscontract voor de duur van 1,5 jaar. Je wordt gedetacheerd door GOA Publiek, de ABU cao is hierbij van toepassing. We streven naar een startdatum van 1 januari 2022.

  • Je salaris is gebaseerd op schaal 8.0 CAO Gemeenten. Je bouwt maandelijks een vakantiegeldtoelage op volgens de CAO Gemeenten.

  • Je bouwt per maand verlofuren op, per jaar heb je recht op 160 uur.

  • Je ontvang een eindejaarsuitkering conform CAO Gemeenten. 

  • Voor de start van je traineeship kan je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aandragen.

 MEER INFORMATIE

GOA Publiek verzorgt de werving en eerste selectie van deze vacature. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze opdracht, dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23. De vacature sluit bij voldoende geschikte kandidaten.

Contactpersonen:
Nienke Scheeringa & Mariska Wierenga