MBO Trainee Groen - gemeente Westerkwartier

Je bent net (of bijna) klaar met je MBO opleiding en op zoek naar een werkplek waar naast het opdoen van werkervaring er ook volop ruimte is voor je persoonlijke ontwikkeling. Je gaat aan de slag bij het team buitendienst van de gemeente Westerkwartier en daarnaast volg je een programma bij GOA Publiek ter ondersteuning van je persoonlijke ontwikkeling. Klinkt dit jou goed in de oren? Lees dan snel de vacature!

Nog enthousiaster geworden? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren en wie weet is deze kans voor jou!

OVER DE ORGANISATIE

Gemeente Westerkwartier is een jonge gemeente met een eigen DNA: Dichtbij, Nuchter en Ambitieus. Een eigen verhaal en eigen kernwaarden. Samen maken we het Westerkwartier én zijn we er voor onze inwoners, dat is waar Westerkwartier voor staat. We gaan samen voor de waarden die ons het meest aan het hart liggen: dichtbij, in verbinding, wendbaar en persoonlijk leiderschap. De gemeente heeft 63.000 inwoners en telt, inclusief ons sociaal werkbedrijf Novatec, ongeveer 1000 werknemers. De dienstverlening wordt verleend vanuit 5 werklocaties.

HET TEAM

Team buitendienst is de uitvoerende tak van de gemeente Westerkwartier. Er werken ca. 180 operationele medewerkers die zich in hoofdzaak dagelijks bezig houden met onderhoudswerkzaamheden van de leefomgeving. Het doel is het veilig en leefbaar houden van de buitenruimte conform de vastgestelde kwaliteit. Niet alle werkzaamheden voert de buitendienst uit; een aantal werkzaamheden worden door marktpartijen uitgevoerd. Hier wordt in sommige gevallen door de buitendienst toezicht gehouden.

De buitendienst voert naast onderhoudswerkzaamheden ook faciliterende en dienstverlenende taken uit. Hierbij kun je denken aan evenementen, verkiezingen of ondersteuning bij vrijwilligersinitiatieven.

De buitendienst is de meest vooruit geschoven tak van de gemeente en daarmee het meest zichtbaar. We zijn dagelijks in het veld te vinden en vormen de ogen en oren voor de gemeente.

Team buitendienst is een gedreven en dynamische groep waarbij kernwaarden: humor, lef, samen en vertrouwen dagelijks merkbaar zijn. We leveren een positieve bijdrage aan een nog mooier Westerkwartier.

We werken nauw samen met teams van de binnendienst. Zij bepalen beleid en kwaliteit die wij in uitvoering brengen. De projecten die we uitvoeren zijn in hoofdzaak langlopende structurele projecten zoals onderhoudswerkzaamheden aan plantsoenen of onderhoud aan bomen. Maar bijvoorbeeld ook op sportvelden, begraafplaatsen, op het gebied van riolering, elementverharding, straatmeubilair, etc. Projecten met een kop en een staart betreffen aanleg van groen of kleinschalige civieltechnische werken. Naast projectmatige werkzaamheden voert de buitendienst faciliterende en dienstverlenende werkzaamheden uit. Hierbij kun je denken aan plaatsen van bebording bij evenementen, het opruimen van het terrein na een kermis, maar ook het plaatsen van verkiezingsborden, stemhokjes en het behandelen van meldingen van inwoners.  

Ruim de helft van ons personeel bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van meewerkend voormannen en jobcoaches worden deze medewerkers begeleid in werk. Hierdoor krijgen ze meer eigenwaarde en dragen zij bij aan het onderhoud van de leefomgeving. Dit alles biedt een maatschappelijk meerwaarde voor maatschappij en gemeente.

 OMSCHRIJVING TRAINEE OPDRACHT

Opdrachten waar een trainee mee aan de slag kan:

1: digitale tekeningen

2: ondersteunende werkzaamheden van coördinator

3: onderhoud bermen

4: renovaties en inboet


Ad. 1 – digitale tekeningen

De gemeente Westerkwartier werkt met digitale tekeningen. Deze zijn niet helemaal up to date. De trainee controleert met een tablet de tekeningen in het veld en past de tekening aan op plaatsen waar het niet klopt. Hierbij is het belangrijk om goed te kijken en precies te werken. Je leert werken in een GIS programma en doet vaardigheden op met het lezen van tekeningen.

Ad. 2 – ondersteunende werkzaamheden van coördinator

Bij de buitendienst werken vijf coördinatoren. Iedere coördinator heeft zijn eigen taakvelden (bijv. groen, bomen, ecologisch groen, etc.). De coördinatoren zijn een soort van uitvoerders die onder leiding vallen van de teamleider. Zij geven functioneel leiding aan de uitvoerende medewerkers die het werk buiten verzetten. Een coördinator stemt regelmatig werkinhoudelijke zaken af met beheerders, houdt toezicht, maakt planningen, zorgt voor een goede voorbereiding van werkzaamheden, voert administratieve taken uit en beoordeelt meldingen.

Jij als trainee ondersteunt hierbij. Je neemt enkele taken over van de coördinator. Je leert hierbij welke taken een coördinator uitvoert en doet ervaring op in het voorbereiden, delegeren en controleren van werkzaamheden.

Ad. 3 –onderhoud bermen

Het inventariseren van de gebreken aan de bermen is een jaarlijks terugkomende klus. De trainee voert een visuele inspectie uit en legt beschadigingen vast op de digitale tekening. Nadat alles geïnventariseerd is, wordt een aannemer gezocht om het werk uit te voeren. Samen met een coördinator wordt er een startwerkvergadering gehouden. Daarna houdt de trainee toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het werk van de aannemer. Na afronding wordt het werk opgeleverd.  Je leert zelfstandig werk op te nemen en het vervolgens uit te laten voeren door een aannemer. Je doet ervaring op met het samenwerken met een aannemer en controle houden op de uit te voeren werkzaamheden.

Ad. 4 – renovaties en inboet

Plantvakken die ‘versleten’ zijn, omgevormd mogen worden of die enkele kale plekken bevatten worden in kaart gebracht. De trainee voert alle benodigde gegevens in op tekening en paspoort. Zodra alles opgenomen is, gaat de trainee in overleg met de beheerders om te bepalen welke plantvakken aangevuld worden met beplanting en welke vernieuwd worden. Hierbij zal de hoogte van het budget een grote rol spelen. Dan kan de trainee starten met de voorbereidingen: rooiwerkzaamheden, grondwerkzaamheden, planten bestellen en inplannen werkzaamheden. Vervolgens vindt de overdracht plaats naar de uitvoerende medewerkers die het werk gaan uitvoeren. De trainee houdt vinger aan de pols met de uitvoering en controleert het werk. Uiteindelijk wordt het werk opgeleverd bij de beheerders. Als trainee leer je te kijken naar de huidige staat van het groen en bedenk je de beste optie voor locaties waar het groen niet voldoet aan de gestelde eisen. Je maakt een plan en verzamelt de benodigde gegevens. Nadat bekend is welke locaties aangepakt gaan worden leer je planmatig het werk voor te bereiden en uit te voeren.

 Een werkdag kan er als volgt uitzien:

’s ochtends start je op bij een gemeentewerf waar je met enkele medewerkers een kop koffie drinkt en over de voortgang van het werk spreekt. Daarna ga je met jouw Ipad het veld in voor het controleren van de digitale tekeningen. Je neemt ook evt. inboet en renovaties op. Tussendoor krijg je een melding van de coördinator toegezonden om op locatie te beoordelen. Je neemt contact op met een collega om de melding verder op te lossen.

’s Middags heb je overleg met de coördinator en beheerder over de voortgang van de werkzaamheden. Daarna ga je het veld om en controleer je werk van de aannemer. Om 15.30u ga je achter je laptop om je mail en andere administratie te verrichten.

 FUNCTIEPROFIEL

Je brengt het volgende met je mee:

-        Een (bijna) afgeronde studie ‘Middenkaderfunctionaris opzichter/uitvoerder groene ruimte of iets vergelijkbaars gericht op het groen.

-        (MBO 4) of vergelijkbaar. Gericht op grond-, weg- en waterbouw

-        Uitstekende communicatieve en digitale vaardigheden

-        Je werkt zelfstandig en bent consequent

-        Je hebt een flexibele houding

-        Werken doe je gestructureerd

-        Zin om veel te leren

-        In het bezit van een rijbewijs B

 WAT BIEDEN WE JOU?

Als trainee werk je 32 uur per week bij de gemeente Westerkwartier voor de duur van anderhalf jaar. Je ontvangt een contract bij GOA Publiek en wordt gedetacheerd naar de gemeente Westerkwartier. Je salaris wordt ingeschaald op schaal 6.0 van de CAO Gemeenten. Ook ontvang je een eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Startdatum is zo snel mogelijk.

In het programma vanuit GOA Publiek worden onder vier thema’s diverse workshops, trainingen, intervisies en andere bijeenkomsten georganiseerd door GOA Publiek (of je gaat deze zelf organiseren). Vanuit GOA Publiek zetten we sterk in op persoonlijke begeleiding en aandacht, hierbij maak je onderdeel uit van een traineegroep. Het programma biedt je een uitstekende leermogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Naast het opdoen van werkervaring ga je kennis maken met de gemeentelijke organisatie en het ambtelijk vakmanschap.

 MEER INFORMATIE

GOA Publiek verzorgt de werving en eerste selectie van deze vacature. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze opdracht, dan kun je contact opnemen op 050 700 13 23.

Wanneer je enthousiast bent geworden van de vacature vragen we je om ons zo snel mogelijk omver te blazen met jouw motivatie, maar uiterlijk op 23 oktober. Reageren kan uitsluitend via de website van GOA Publiek (www.goapubliek.nl/vacatures). 
Of neem direct contact op en app/bel met 06-24835525. Dan gaan we direct met je in gesprek over de functie. 

Contactpersoon:
Herre Jan van Hilten (carrièrecoach)