GOA publiek

De GOA Publiek faciliteert, detacheert en geeft actieve begeleiding in leerwerktrajecten en traineeships, ten behoeve van werkgevers in de publieke sector. Lerende medewerkers (BBL-leerlingen) uit het MBO, deeltijd studenten uit het HBO en recent afgestudeerde HBO/WO trainees worden door GOA Publiek bij inleners gedetacheerd en begeleid in een kwalificerende opleiding. Hiermee worden de inleners ontzorgd en worden risico’s overgenomen, die de inleners anders zelf dragen. Door toepassing en het bundelen van subsidies wordt voor werkgevers een scherp inleentarief berekend.

De GOA Publiek neemt samen met de publieke sector haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door het bieden van kansen, aan met name jongeren, op de arbeidsmarkt. De GOA Publiek zet zich in voor het creëren van meer leerbanen en faciliteert de invulling van deze nieuwe kansen. Daarnaast anticipeert zij met haar werkzaamheden op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, waar instroom van geschikte arbeidskrachten in de toekomst een knelpunt kan vormen om de dienstverlening op peil te houden.

Missie

De GOA Publiek creëert en faciliteert leerwerkplekken in de publieke sector om daarmee een bijdrage te leveren aan de terugdringing van de (jeugd)werkloosheid en het borgen van kwalitatief goede instroom in de (nabije) toekomst in de publieke sector.

Kernwaarden

Maatschappelijk

Door de inzet en samenwerking met publieke organisaties voegt zij maatschappelijke waarde toe.

Betrokkenheid

Aandacht voor de vraag van haar opdrachtgevers en oog voor de kansen van kandidaten.

Ontzorgen

Ontzorgt de publieke organisaties om daarmee de drempel te verlagen om leerwerkplekken te creëren

Lean en mean

Efficiënt opgezette en geleide organisatie, waardoor de tarieven, in lijn met het maatschappelijk karakter, laagdrempelig blijven

Beroepsonderwijsbreed

De GOA Publiek richt zich niet uitsluitend op het MBO, maar ook op HBO- & WO-niveau.