arts jeugdgezondheidszorg (ANIOS) Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Werken voor en met kinderen, jongeren en hun ouders en/of verzorgers uit andere culturen iets voor jou?
Ga aan de slag bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen!

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren. Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 450 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Dit doen wij namens alle Groninger gemeenten. Preventie en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) is expert op het gebied van preventie. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen in het sociaal domein kan de JGZ het verschil maken. Mede dankzij de JGZ, die volop in beweging is, groeien de meeste kinderen in Groningen veilig en gezond op.

Ook in de toekomst willen we gezamenlijk alle ouders en kinderen ondersteunen en hun ontwikkelingskansen vergroten. Wil jij meewerken aan het gezond en veilig opgroeien van jonge asielzoekers? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vier pijlers

In de JGZ staan vier thema’s centraal:

 • Ouderschap
 • Hechting
 • Weerbaarheid
 • Gezondheid

Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met anderen zoals geboortezorg, onderwijs, jeugdhulp, huisartsen en het COA kunnen we gezamenlijk een essentiële bijdrage leveren aan veilig en gezond opgroeien.

Wat kun jij daarin betekenen?

 • Ouders/verzorgers en kinderen/jongeren begeleiden en adviseren over de groei, ontwikkeling en opvoeding.
 • Groei, ontwikkeling en veiligheid van kinderen van 0-18 jaar onderzoeken en volgen.
 • Ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig onderkennen en indien nodig verwijzen.
 • Opstellen van het vaccinatieschema en uitvoering geven aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
 • Een bijdrage leveren aan het invullen en uitvoeren van gezondheidsbeleid en collectieve preventie.
 • Inzetten op eigen regie van ouders, kinderen en jongeren rond gezonde ontwikkeling en optimale participatie.
 • Een verbindende factor zijn op het asielzoekerscentrum en samenwerken met ketenpartners.
 • Actief trends en mogelijkheden signaleren om vanuit je expertise op preventie de gezondheid, veiligheid en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te stimuleren.

Waar en met wie ga je werken?

Als ANIOS werk je samen met een jeugdverpleegkundige en een assistent PGA JGZ. 
Je werkgebied ligt in de stad Groningen maar wij verwachten ook de flexibiliteit om bij te springen op andere locaties in de provincie.

Competenties

Naast onze kernwaarden vrij, verbindend, verantwoordelijk en vernieuwend is het van belang dat je over de volgende kerncompetenties beschikt:

Ambitieus en nieuwsgierig I Je bent enthousiast over je vak. Maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vormen de leidraad van je sociaal geneeskundig handelen. Je ambities richten zich, naast cliëntgerichte activiteiten, ook op vakoverstijgende werkzaamheden op het terrein van de publieke gezondheidszorg (asielzoekers) .

Klantgericht en communicatief vaardig I Je sluit aan bij de belevingswereld de doelgroep en bent in staat op gelijkwaardige en respectvolle wijze gesprekken te voeren met kinderen/jongeren en ouders/verzorgers. Je past je communicatie aan op de doelgroep waarmee je in gesprek bent.

Flexibel, stressbestendig en inventief I De praktijk in de PGA JGZ vraagt om medewerkers die zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en in staat zijn om daar, met bestaande kennis en vaardigheden, een weg in te vinden.
Er wordt verwacht dat je een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Vraaggericht I Samen met de ouder of verzorger/jeugdige /school probeer je de vraag te achterhalen en deze in gezamenlijkheid op te lossen. Een gezonde ontwikkeling en positief opvoeden en opgroeien zijn de uitgangspunten. Waar nodig kijk je samen met de ouders/verzorgers of jeugdigen hoe de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen versterkt kan worden.

Daadkrachtig en doelgericht I Knelpunten in de groei, ontwikkeling en veiligheid van kinderen/jongeren vragen soms om extra inzet en doorzettingsvermogen om onze doelen te kunnen bereiken. Juist in die situaties is effectiviteit van groot belang. Je hebt daarbij een goed inzicht in de sociale kaart en weet wanneer je wie moet inschakelen. 

Wij vragen

 • BIG-geregistreerde basisarts of Jeugdarts KNMG.
 • De bereidheid ontwikkelingen in het vakgebied te volgen en vakkennis op peil te houden.
 • De bereidheid om flexibel ingezet te worden in meerdere teams.
 • Affiniteit met kinderen/jongeren en ouders/verzorgers uit andere culturen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto.

Wij bieden

Een contract van 24 u per week voor een jaar. Verlenging van het contract behoort tot de mogelijkheden.

Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 4.020,- (schaal 11) en maximaal € 6.470,- (functionele schaal 12) bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het bijkopen van vakantiedagen, het uitruilen van woon-werk kilometers of kan je laten uitbetalen. 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met het secretariaat van de JGZ, bereikbaar op 050-3674046.

Reageren

Je kunt reageren tot 11 december 2023 door te klikken op de knop  ‘Solliciteren’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 14 december.

Na het verzenden van de sollicitatie ontvang je een ontvangstbevestiging met nadere informatie. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.