Arts jeugdgezondheidszorg

Werk jij samen met ons aan de gezondheid van alle Groningers?

Ga aan de slag bij de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen!

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren. Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 450 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Dit doen wij namens alle Groninger gemeenten. Preventie en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de expert op het gebied van preventie. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen in het sociaal domein kan de JGZ écht het verschil maken. Mede dankzij de JGZ groeien de meeste kinderen in Groningen veilig en gezond op. Ook in de toekomst willen we gezamenlijk alle ouders en kinderen ondersteunen en hun ontwikkelingskansen vergroten. Daarom zijn wij op zoek naar jou!

Vier pijlers

In de JGZ staan 4 thema’s centraal:

 • Ouderschap
 • Hechting
 • Weerbaarheid 
 • Gezondheid

Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere instanties, zoals geboortezorg, onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kunnen we gezamenlijk een essentiële bijdrage leveren aan veilig en gezond opgroeien in Groningen.

Werkzaamheden

 • Ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig onderkennen en ouders, zo nodig verwijzen.
 • Ouders en kinderen begeleiden en adviseren over de groei, ontwikkeling en opvoeding.
 • Uitvoering geven aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
 • Een bijdrage leveren aan het invullen en uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid en collectieve preventie.
 • Actief trends en mogelijkheden signaleren om vanuit je expertise op preventie de gezondheid, veiligheid en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te stimuleren.

Plek in de organisatie

Als jeugdarts voer je het werk uit in nader te bepalen plaats in de provincie Groningen vanuit een van onze locaties voor jeugdgezondheidszorg, scholen voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs en/of het speciaal onderwijs. Daarnaast ben je actief op het brede terrein van de publieke gezondheidszorg zoals advisering en collectieve preventie.

Wij vragen

 • Jeugdarts KNMG of BIG-geregistreerde basisarts.
 • Integraal kunnen werken met kinderen van 0 tot 18 jaar (en hun ouders).
 • Affiniteit met de doelgroep.
 • De bereidheid ontwikkelingen in het vakgebied te volgen en vakkennis op peil te houden.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto.

Competenties

Naast onze kernwaarden vrij, verbindend, verantwoordelijk en vernieuwend is het van belang dat je over de volgende kerncompetenties beschikt:

Ambitieus en nieuwsgierig I Je bent enthousiast over je vak. Maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vormen de leidraad van je sociaal geneeskundig handelen. Je ambities richten zich, naast cliëntgerichte activiteiten, ook op vakoverstijgende werkzaamheden op het terrein van de publieke gezondheidszorg.

Klantgericht en communicatief vaardig I Je sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en ouders van nu en bent in staat op gelijkwaardige en respectvolle wijze gesprekken te voeren met kinderen en ouders. Je past je communicatie aan op de doelgroep waarmee je in gesprek bent; kind, ouder, collega of netwerkpartner.

Flexibel en inventief I De praktijk in de jeugdgezondheidszorg vraagt om medewerkers die  zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe situaties en in staat zijn om daar, met bestaande kennis en vaardigheden, een weg in te vinden. Er wordt verwacht dat je een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Vraaggericht I Samen met de ouder/ jeugdige /school probeer je de vraag te achterhalen en deze in gezamenlijkheid op te lossen. Een gezonde ontwikkeling en positief opvoeden en opgroeien zijn de uitgangspunten bij het begeleiden van gezinnen. Waar nodig kijk je samen met de ouders en jeugdigen hoe de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen versterkt kan worden.

Daadkrachtig en doelgericht I Knelpunten in de groei, ontwikkeling en veiligheid van kinderen vragen soms om extra inzet en doorzettingsvermogen om onze doelen te kunnen bereiken. Juist in die situaties is effectiviteit van groot belang. Je hebt daarbij een goed inzicht in de sociale kaart en weet wanneer je wie moet inschakelen.

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 4.400,- (aanloopschaal 11a) en maximaal € 6.470,- (functionele schaal 12) bruto per maand bij een volledig dienstverband. Norm 01-01-2023, volgens CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Wanneer je de opleiding Arts Maatschappij & Gezondheid (M&G)-profiel JGZ nog niet hebt afgerond, word je geplaatst in de aanloopschaal 11a.  Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het bijkopen van vakantiedagen, het uitruilen van woon-werk kilometers of kan je laten uitbetalen.

We plaatsen deze vacature op internet omdat we regelmatig vacatures hebben voor jeugdarts en graag met belangstellenden in gesprek komen. Het is altijd mogelijk eens mee te lopen om te onderzoeken of het werk iets voor je kan zijn.

We plaatsen deze vacature op internet omdat we regelmatig vacatures hebben voor jeugdarts en graag met belangstellenden in gesprek komen. Het betekent niet altijd dat we onmiddellijk een vacature hebben. 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met een manager JGZ via het secretariaat (secretariaatjgz@ggd.groningen.nl) of via 0651547702 of 050-367 4000. 

Reageren
Je kunt ook reageren door te klikken op de knop solliciteren.

Na het verzenden van de sollicitatie, ontvang je een ontvangstbevestiging met nadere informatie.