Adviseur opleiden en ontwikkelen

Werk jij samen met ons aan de gezondheid van alle Groningers?

Ruim 450 GGD-professionals (tijdelijk aanmerkelijk uitgebreid in verband met Corona) werken dagelijks met hart en ziel aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Dit doen wij namens alle Groninger gemeenten.

GGD Groningen is volop in ontwikkeling. De GGD is sinds 1 januari 2020 een zelfstandige organisatie.

Als adviseur opleiden en ontwikkelen heb je een belangrijke rol bij de vormgeving van het opleidingsbeleid van de GGD. Je voert de regie op ontwikkeling en opleidingen en op het proces van academisering binnen de GGD.

Werkzaamheden

Je bent een ervaren professional die de verdere professionalisering en ontwikkeling van medewerkers stimuleert èn vormgeeft. Je werkt hiervoor samen met collega’s - waaronder trainers - die trainingen en (ontwikkel)activiteiten organiseren binnen en buiten GGD Groningen. Jij weet vanuit je onderwijskundige achtergrond wat nodig is om medewerkers niet alleen vakinhoudelijk bekwaam te maken en te houden, maar ook verder te ontwikkelen. Je vindt het een uitdaging in- en extern aangeboden activiteiten slim te integreren zodat we ons samen met onze omgeving steeds verder ontwikkelen naar een positief gezonde werk- en leefomgeving. Je houdt je bezig met: 

 • Het doorontwikkelen, implementeren en operationaliseren van organisatiebreed opleidingsbeleid, waarbij je de samenhang binnen het aanbod bewaakt, met bijzondere aandacht voor de professionals in de uitvoering (artsen, verpleegkundigen etc.).
 • Het structureren en ontwikkelen van opleidingsinitiatieven binnen GGD Groningen, waarbij jij stuurt op samenwerking van betrokken partijen, zowel in- als extern.
 • Het opstellen van een plan van aanpak waarin organisatiebrede opleidingsinitiatieven onderlinge samenhang hebben (en medewerkers met elkaar samenwerken en elkaar onderling versterken).
 • Het organiseren van een scholingscyclus voor alle functies rekening houdend met het wettelijk kader voor (her)registratie van de BIG-beroepen.
 • Het adviseren aan het MT over de verdeling van centrale opleidingsgelden, inclusief bewaking van het centrale opleidingsbudget.
 • Het signaleren en analyseren van relevante (regionale en landelijke) ontwikkelingen op het gebied van opleiden en ontwikkelen.
 • Het monitoren en bijsturen van de opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten in relatie tot de koers van GGD Groningen en het initiëren van evaluaties van opleidingsactiviteiten.
 • Het aanjagen van  (verdiepende) opleidingen, trainingen en oefeningen met innovatieve werkvormen.
 • Stelt inwerkprogramma’s en deskundigheidsbevorderingsplannen op.
 • Adviseert over de invulling van de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid en coördineert de uitvoering.
 • Zorgt dat we voldoen aan de visitatie-eisen, heeft contact met landelijke werkgever SBOH en de stichting SOGEON m.b.t. de artsen in opleiding.
 • Onderhoudt contacten met onderwijsinstellingen (RUG, Hanzehogeschool, NSPOH) en collega-organisaties/-opleidingscoördinatoren en levert een bijdrage aan samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld tussen de 3 noordelijke GGD-en).
 • Is secretaris van de GGD-refereercommissie.
 • Bent secretaris van de commissie Academisering. Deze commissie initieert eigen onderzoeken en beoordeelt participatie in andere onderzoeksvragen. Jij geeft mede richting aan de invulling van deze commissie.
 • Het adviseren over en begeleiden van onderzoeken binnen en buiten de GGD.

Plek in de organisatie

Als adviseur opleidingen maak je deel uit van de afdeling Bedrijfsvoering. De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces en zorgt ervoor dat medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Deze afdeling bestaat uit de volgende clusters: control & financiën, HRM, communicatie, informatiemanagement, kwaliteit & juridische control, facilitair en klantcontact & receptie. Er zijn circa 48 mensen werkzaam.

De regie van opleiden en ontwikkelen binnen de GGD is belegd bij één persoon. De adviseur opleiden en ontwikkelen wordt ondersteund door een medewerker ondersteuning opleidingen/stages.

Wij vragen

Een proactieve, klantgerichte, flexibele en enthousiaste collega met goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). Je hebt oog voor de belangen en werkwijzen van GGD Groningen en partners, denkt vanuit samenwerking en versterking van de organisatie en neemt gemakkelijk initiatieven. Je kunt uitstekend netwerken ontsluiten, aanleggen en onderhouden. Je bent een verbinder van mensen en je focus is gericht op mensen in beweging zetten. Bovendien ben je politiek, bestuurlijk sensitief.

Verder beschik je over:

 • Een HBO+/WO-opleiding (bijv. onderwijskunde, opleidingskunde, didactiek, pedagogiek)
 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring.
 • Visie op opleiden en ontwikkelen en het efficiënt en doelmatig inzetten van mensen en middelen
 • Digitale vaardigheden (Windows, sociale media en diverse applicaties).
 • Kennis van toegepast wetenschappelijk onderzoek

 Wij bieden

 • Een leuke en veelzijdige functie in een informele en open sfeer waar resultaatgericht wordt gewerkt en waar genoeg te ontwikkelen is.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.561,-- en maximaal € 5.169,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uren p.w., functioneel schaal 11). Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het bijkopen van vakantiedagen, het uitruilen van woon-werk kilometers of kan je laten uitbetalen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

Magda Mooibroek, manager bedrijfsvoering, telefoonnummer 06 52406584.

Reageren
Je kunt reageren tot en met 18 juni 2021 door te klikken op knop: ‘Solliciteren’. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 25 of 26.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd.