Senior beleidsadviseur sociaal domein

De gemeente Smallingerland is voor het team Sociaal geregeld op zoek naar een

Dit zijn wij  
Het team Sociaal Geregeld houdt zich bezig met het beleidsmatig faciliteren van de uitvoering op het gebied van werk, inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugd en schuldhulpverlening en contractmanagement.

Binnen onze organisatie streven we naar een kleine afstand tussen beleid en uitvoering. Dat doen we om het door de gemeenteraad en/of het college vastgestelde beleid ook daadwerkelijk te laten doorwerken in die uitvoering. Hiertoe hebben we binnen de gemeente Smallingerland een organisatie-ontwikkelingstraject ingezet, die de dienstverlening en samenwerken met de omgeving voorop stelt. De gemeente Smallingerland beweegt naar een organisatie die flexibel en wendbaar is, denkt vanuit mogelijkheden en voortdurend in contact staat met haar omgeving. Een organisatie waar mensen voorop staan en niet de regels, die werkt vanuit opgaven, ruimte geeft om te leren en te experimenteren en voortschrijdend inzicht toepast.

Dit is de functie                                                                                                                        
Als senior beleidsadviseur neem je de verantwoordelijkheid voor het voorbereiden, ontwikkelen, monitoren van en adviseren over gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein (o.a. Participatiewet, WMO en Jeugdwet). Je helpt met jouw creativiteit en ontwikkelgerichte instelling om binnen het sociaal domein verder door te ontwikkelen.

- Je hebt een brede blik in het sociaal domein, bij voorkeur heb je ervaring met meerdere vakgebieden binnen het sociaal domein. Vanuit deze brede blik, en specifiek vanuit jouw aandachtsgebied, draag je oplossingen aan, vertaal je
  landelijke/provinciale ontwikkelingen naar de plaatselijke situatie en maak je plannen zodat het beleid tot uitvoering komt.
- Je werkt zowel strategisch als praktisch. Je hebt stevige ervaring in de politieke advisering. Tegelijk weet je ook wat ervoor nodig is om beleid naar de praktijk te vertalen en weet welke stakeholders je nodig hebt om complexe opgaves naar
  concrete oplossingen te begeleiden. Dit geldt zowel binnen de organisatie als voor ketenpartners en bewoners.
- Je neemt hiervoor deel aan diverse overlegverbanden en werkgroepen en geeft voorlichting. Ook leid je projecten binnen de organisatie en in samenwerking met onze ketenpartners. Zo ontwikkel of implementeer je vernieuwing en verbetering
  binnen een specifiek beleidsterrein.

Dit zoeken wij
Je beschikt (tenminste) over een relevante afgeronde hbo-opleiding. Je communiceert makkelijk en helder in gesprek en in (schriftelijke) advisering. Dit kun je intern en extern en op verschillende niveaus. Je hebt ruime beleidsmatige ervaring en hebt brede vakkennis van relevante wetgeving en procedures, specifiek binnen het sociaal domein. Je bent in staat om de werkelijkheid van de uitvoering te vertalen naar passend beleid. Deze informatie haal je op bij de uitvoering en vooral bij onze inwoners.

Naast de vakinhoud lukt het jou om resultaat te boeken op complexe dossiers die een integrale afstemming vergen, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarbij ga je een uitdaging of een pittig gesprek zeker niet uit de weg. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit. Je bent vaardig in het ontwikkelen van scenario's en het voeren van onderhandelingen met diverse partijen, ook in een politieke context.

Binnen het team wordt in hoge mate zelfstandig gewerkt in een platte organisatie. Dit vraagt veel van medewerkers: open zijn naar collega's, zelf lijnen uitzetten, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen. Hierbij ben je in staat om in verbinding te treden met je collega's binnen het team en ook in de andere teams in de organisatie. Je zoekt actief de verbinding met andere beleidsterreinen.

Dit bieden wij
Naast een uitdagende functie in een organisatie die in beweging is; goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een Individueel Keuze Budget en opleidingsfaciliteiten. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en vastgesteld op minimaal € 3.277,- (aanloopschaal 10A) en maximaal € 5.169,- bruto per maand (standaardschaal 11) bij een 36-urige werkweek. Inschaling in de uitloopschaal 11A behoort (bij aanzienlijke werkervaring) tot de mogelijkheden.

Verder bieden we een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar in de functie van Beleidsadviseur B. We hebben de intentie deze na een jaar bij goed functioneren om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Heb je vragen?                                                                                                                       
Dan kun je over de inhoud van de functie contact opnemen met Gerdien Tiesinga (Teammanager Sociaal Geregeld). Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Leo de Boer (HR adviseur). Beide zijn ze bereikbaar via 0512-581234.

Heb je interesse?
Dan ontvangen we graag uiterlijk 27 januari 2022 een motivatie en een CV van jou via onderstaande link.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verplicht onderdeel van de procedure.

By de gemeente Smellingerlân wurd likegoed Frysk as Nederlânsk praten. / Bij Gemeente Smallingerland spreken we zowel Fries als Nederlands.

 Solliciteer