3 Adviseurs mobiliteit

Gemeente Smallingerland zoekt:

Drie Adviseurs Mobiliteit
(een junior, medior & senior)
(36 uur per week)

Dit zijn wij
Smallingerland, een gemeente in Friesland met ruim 55.000 inwoners, goed bereikbaar in het hart van Noord-Nederland, op de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rondom onze hoofdplaats Drachten liggen 13 dorpen verspreid over de unieke Friese Wouden. Je vindt hier een bijzondere mix van stedelijk gebied, landelijk gebied en water. Met zo'n 600 medewerkers zetten wij ons in om goede voorzieningen en een duurzaam en veilig woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven. 

In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. De belangrijkste kernwoorden die bij deze kracht horen zijn Persoonlijk, Samen en Doen. 

Als verkeerkundige maak je onderdeel uit van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hier worden beleid en ontwerpen opgesteld ten behoeve van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, stedenbouw, wonen, natuur en landschap, verkeer en vervoer, duurzaamheid, water en milieu. Je komt in een energiek team waarbij met humor en veel betrokkenheid wordt gewerkt en zonodig buiten de lijntjes kleuren wordt aangemoedigd. 

Waarom 3 vacatures? 
Dit doen we om daadwerkelijk een veranderingsslag te kunnen gaan maken de komende jaren. We hebben geen vastomlijnd profiel. Het gelijktijdig werven van een drietal collega's geeft de mogelijkheid om in gezamenlijkheid te kijken naar het vormen van een takenpakket dat past bij jouw talenten en drive. Niet alleen binnen de 3 vacante functies, maar juist ook in relatie tot de huidige bezetting. Uiteraard kunnen we wel een aantal elementen beschrijven om je gevoel te geven bij de mogelijke werkzaamheden.

Dit is de functie
We overspoelen je niet met de standaard clichés. Natuurlijk hebben wij ook te maken met de algemene trends waarbij we meer van 50 naar 30 gaan, langzaam verkeer een prominentere plek geven, ketenmobiliteit, verduurzaming etc. Maar die trends ken jij als professional.  

Onderwerpen waar jij de komende jaren de tanden in mag gaan zetten zijn onder andere:
•    De Lelylijn, een unieke kans voor Drachten met grote consequenties. 
•    Innovatieve last mile oplossingen creëren samen met het Innovatiecluster Drachten.
•    Deelmobiliteit, kan het anders dan die overlast veroorzakende scooter op de stoep? 
•    Of wat dacht je van de ontsluiting en het parkeren in het centrum van Drachten fundamenteel
      anders inrichten. 
•    Of vanuit je expertise bijdragen aan wijkvernieuwingsprogramma's waarbij de hele openbare
      ruimte anders wordt ingericht. 
•    Maar ook qua logistiek zijn we de 2e stad van Friesland met de grootste binnenhaven en hebben
      we uitdagingen qua ontsluiting, verduurzaming en versterken van goederenvervoer over water.

Verder ben je betrokken bij beleidsontwikkeling op het gebied van verduurzaming, logistiek, verkeersveiligheid, parkeren en verstedelijking. Meedraaien in projectgroepen zoals het centrum, het nieuwe zwembad de Welle of een nieuwe woonwijk. En lever je verkeersinhoudelijke bijdragen aan op operationeel niveau vervangen/aanpassen van bestaande wegen. 

En ben jij de medior of senior die wij zoeken? Dan mag je ook een rol spelen in de ontwikkeling van de junioren om je heen. 

Dit zoeken wij
•    Relevant WO of HBO diploma 
•    Passie voor het vak en een aanpakkersmentaliteit
•    Medior & Senior: meerjarige relevante werkervaring in een soortgelijke functie
•    Junior: afrondende fase van opleiding of enige ervaring (starten in september is mogelijk)

Dit bieden wij                                                                      
Eén van de voordelen van werken bij Smallingerland is de omvang van onze organisatie. We zijn een relatief kleine organisatie in een omvangrijke gemeente met behoorlijke ambities. Hierdoor zit je dicht op besluitvorming én op de uitvoering en krijg je snel ruimte en vertrouwen om een belangrijke bijdrage te leveren aan grote en kleinere uitdagingen. Bij ons werk je in een cluster van 5 collega's die zich bezighouden met mobiliteit. Maar je bent nadrukkelijk onderdeel van het team Omgeving. Mobiliteit is bij ons geen afgezonderd beleidsveld. We koppelen de vraagstukken aan o.a.; stedenbouw, inrichting openbare ruimte, klimaatadaptatie, woningbouw en economie.  

Uiteraard bieden we ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: 
•    17,75% Individueel Keuze Budget
•    Uitstekende pensioenvoorwaarden
•    Reiskosten en OV vergoeding
•    Leasefiets regeling
•    Flexibel in te delen werktijden
•    Thuiswerkmogelijkheden en thuiswerkvergoeding
•    Opleidingsmogelijkheden
•    Doorgroeikansen binnen een omvangrijke organisatie

Het salaris wordt in overleg bepaald op basis van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5725,- (schaal 11).
 
Aanvullend op het salaris bieden we een vrij te besteden Individueel Keuze Budget van 17,75%.

Dit bieden we in de vorm van een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie om deze hierna voort te zetten voor onbepaalde tijd. Direct een vast contract is bespreekbaar.

Heb je vragen?                                                
Dan kun je over de inhoud van de functie contact opnemen met Rik Oppedijk (senior adviseur mobiliteit) via 0512 581234.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Elko Hamstra (Adviseur werving & selectie) via e.hamstra@smallingerland.nl of 0631102684. 

Heb je interesse?                                                                
Dan ontvangen we graag uiterlijk 4 juni een motivatie met CV van jou via werkeninfriesland.nl

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verplicht onderdeel van de procedure.

Wy binne in twatalige organisaasje. Dat betsjut datst iepenstiest foar it Frysk. Behearsking fan de Fryske taal dan wol de reewilligens om dy dat eigen te meitsjen sit yn dyn bagaazje.

Solliciteer