Specialist Jongeren

Is het je passie om met jongeren te werken en hen te begeleiden op diverse leefgebieden? Durf je het aan om jongeren die de verkeerde kant op lijken te bewegen of jongeren die helemaal niet bewegen weer hun goede kant op te laten gaan? Deins je niet terug voor een stevig gesprek, beschik je over een gezonde dosis humor, doorzettingsvermogen en maak je makkelijk contact met de doelgroep? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn met ingang van 1 juli 2023 op zoek naar een

Specialist Jongeren

Voor 24- 32 uur per week, 2 jaar

Binnen de gemeente Noordenveld signaleren we jongeren die middelen gebruiken en overlast veroorzaken. Daarnaast zien we ook een stijging in het aantal jongeren dat met messen rondloopt, vastloopt op school en merken we een toename van het aantal jongeren met psychische klachten.

Voor deze groep zoeken we een collega die met hen aan de slag gaat en hierbij nauw samenwerkt met politie, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, zorgaanbieders en openbare orde en veiligheid.

De specialist slaat een brug tussen school, werk, vrijetijdsbesteding, hulpverleners, politie en gezin van deze jongeren en zorgt ervoor dat jongeren weer op een positieve manier mee gaan doen in de samenleving. De specialist is actief op school, in de wijk, op het werk en komt bij gezinnen thuis en gaat zowel aan de slag met de groepsdynamiek als met individuele ondersteuning.

Hij heeft contact met zowel de jongeren als de partijen daaromheen en legt de signalen bij de juiste partijen neer zodat de juiste hulp opgestart kan worden of voort zelf de juiste hulp uit. Van de specialist wordt ook gevraagd om overstijgend te kijken naar de problematiek en aanbevelingen te geven aan de betrokken partijen.

 

Wat je gaat doen

 • Je legt actief contact met jongeren, hierbij werk je nauw samen met OOV, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, onderwijs,  politie, verenigingen en andere hulpverleners;
 • Je signaleert risicofactoren op het gebied van ontwikkelingsbedreiging en komt tot een eerste analyse en verbind hier vervolgacties aan op alle mogelijke levensgebieden zoals school, dagbesteding, werk en hulpverlening;
 • Je voert hulpverlening uit en biedt zelf ondersteuning aan;
 • De specialist gaat zowel aan de slag met de groepsdynamiek als met individuele ondersteuning voor deze jongeren;
 • De specialist richt zich zowel op de groep als op het individu. Voor de groep kijkt de specialist welke interventies nodig zijn om het overlastgevende gedrag te verminderen. Voor het individu kijkt de specialist welke hulp de jongere nodig heeft en wie hierbij te betrekken. Indien nodig zorgt de specialist ervoor dat bestaande professionals bij elkaar komen om de aanpak op elkaar af te stemmen;
 • Je verwijst indien nodig door naar de 2e lijns zorg (verzorgt ook beschikking);
 • Je signaleert eventuele tekortkomingen in het aanbod van ondersteuning of in de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Wat we van je vragen

Binnen de gemeente Noordenveld zijn drie kerncompetenties vastgesteld, die wij belangrijk vinden voor al onze medewerkers: vraaggericht, betrouwbaar en wendbaar.

Dit betekent voor de functie van specialist jongeren dat wij verwachten dat je de wensen en behoeften van de jongere onderzoekt en daarbij passende oplossingen biedt en ook zelf uitvoert. Daarnaast heb je oog voor de veiligheid en ontwikkeling van de jongere. Verder anticipeer je op veranderende omstandigheden en ben je instaat daarbij te wisselen van methode of aanpak. 

Verder vragen we:

 • HBO werk- en denk niveau;
 • SKJ registratie of bereidt zijn deze te behalen;
 • Kennis van en ervaring met de Jeugdwet, onderwijs, welzijnswerk en/of jeugdcriminaliteit;
 • Een positieve benadering en oplossingsgericht denken;
 • Iemand die de taal van de jongeren spreekt;
 • Een pionier, iemand die zelf het initiatief neemt om nieuwe wegen te zoeken;
 • Iemand die goed problematiek kan herkennen en de natuurlijk drive heeft om te doen wat nodig is;
 • Grote kennis van diverse gespreksvormen en methodieken geschikt voor jongeren;
 • Iemand die In staat is om een stevig sociaal netwerk in Noordenveld te onderhouden;
 • Beschikking over een rijbewijs.

Wat bieden we

Het betreft hier een nieuwe functie o.a. vooruitlopend op de nieuwe hervormingsagenda Jeugd waarbij gevraagd wordt om betere en tijdige zorg en ondersteuning in te zetten op de juiste plek en wanneer dit nodig is.  Na 2 jaar zal gekeken worden of deze functie structureel moet worden toegevoegd aan het sociale domein en/of bijsturing van de functie noodzakelijk is.

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van minimaal € 2.878 (aanloopschaal 8) tot maximaal € 4.537 (functieschaal 9) bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Definitieve vaststelling van de loonschaal volgt nog. Mocht deze afwijken dan wordt dit met terugwerkende kracht hersteld.

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, onder meer in de vorm van een individueel keuzebudget dat je kunt inzetten ten behoeve van extra verlof of extra salaris, opleidingsmogelijkheden of fiscale uitruil van woon-werkverkeer. De functie is voor de duur van 2 jaar.

 

Meer informatie

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Majorie van Breukelen, teamleider toegang 06-10039604

 

Solliciteren

Solliciteren kan tot woensdag 31 mei 2023. De sollicitatiegesprekken staan ingepland op vrijdag 2 juni 2023. Solliciteer hier

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid krijgt de interne kandidaat voorrang.