Projectleider gebiedsontwikkeling

De gemeente Noordenveld bestaat uit 26 kernen en buurtschappen, waarvan Roden, Peize en Norg de grootste zijn. Noordenveld is een aantrekkelijke en groene woon/werk gemeente. Het is omgeven door een grote variatie in natuurschoon, aantrekkelijke woonmogelijkheden, een hoog voorzieningenpeil en een veelheid aan economische, recreatieve en culturele activiteiten. De gemeente ligt centraal in de driehoek Groningen, Drachten en Assen. De kernwaarden leefbaar, groen, ondernemend, duurzaam en transparant spelen een belangrijke rol binnen onze gemeente. De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf hoofdafdelingen. De strategische ontwikkeling is ondergebracht in de afdeling Ontwikkeling & Strategie. Voor het team ontwikkeling zijn wij op zoek naar een

Projectleider gebiedsontwikkeling

36 uur per week

 

 Uitdaging

Op basis van de vastgestelde Omgevingsvisie en via programmasturing en projectmanagement wordt de strategische agenda van het bestuur gerealiseerd. Als projectleider lever je hieraan een bijdrage, geef je leiding aan projecten en neem je deel aan programma’s. Concreet liggen er nu een aantal opgaves voor de herontwikkeling van bestaande locaties en een aantal herontwikkelingen binnen het programma Centrumontwikkeling Roden (o.a. parkeren, woningbouw). Ben jij een creatieve en ondernemende projectleider? Beschik jij daarnaast over de voelsprieten voor politieke en bestuurlijke verhoudingen? Word je enthousiast van de geschetste opgaves? Solliciteer dan op deze functie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Operationeel leidinggeven aan (complexe) projecten;
 • Initiëren, coördineren, bewaken, opstellen en uitvoeren van het projectplan;
 • Onderhouden van contacten en onderhandelen met (externe) belanghebbenden;
 • Vertegenwoordigen van de gemeente bij inspraakavonden.

 Functie-eisen

 • Relevante opleiding op minimaal Hbo-niveau, bijvoorbeeld Bouwkunde, Civiele techniek of Vastgoed;
 • Aanvullende opleiding gericht op projectleiding;
 • Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Kennis van ruimtelijke planprocessen en gemeentelijke grondexploitatie;
 • Affiniteit met civieltechnische werken is een pré.

Competenties

Binnen de gemeente Noordenveld zijn drie kerncompetenties vastgesteld.

Vraaggericht

Kent de organisatie en de klanten/partners en gebruikt die kennis tot wederzijds voordeel

 • Heeft oog voor bedrijfsprocessen van de klantorganisatie, denkt van daaruit naar mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Biedt ongevraagd extra service; herkent (on)uitgesproken wensen en klachten en biedt oplossingen;
 • Monitort de klanttevredenheid en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten binnen het eigen werkveld;
 • Speelt flexibel en pro actief in op wensen van de klant; bedenkt alternatieven voor klantwensen en biedt deze aan.

Betrouwbaar

Doelgericht sturen

 • Zet behaalde resultaten af tegen beoogde resultaten, maakt een analyse van de verschillen en communiceert actief daarover;
 • Is anderen behulpzaam realistische doelen te bereiken en spreekt anderen aan op prestatie en gedrag;
 • Komt afspraken na en spreekt anderen aan op het nakomen van afspraken;
 • Geeft feedback op concreet gedrag en houdt een spiegel voor.


 Wendbaar

Zelfsturing en anticiperen

 • Improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie en past daarbij eigen stijl en gedrag aan;
 • Verbetert zijn werkzaamheden door te anticiperen op veranderende omstandigheden; wisselt van methode of aanpak.

Schakelt gemakkelijk tussen eigen werk en dat van anderen.

Naast deze competenties vinden wij het voor deze functie belangrijk dat je beschikt over zelfsturend vermogen en actief verantwoordelijkheid neemt.

Salaris

Wij bieden, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris tot maximaal schaal 10A € 5.366 (cao gemeenten januari 2023) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, onder meer in de vorm van een individueel keuzebudget dat je kunt inzetten ten behoeve van extra verlof of extra salaris, opleidingsmogelijkheden of fiscale uitruil van woon-werkverkeer.

Interesse of direct solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Bianka Bijsterveld op bijsterveld@queenfishers.nl | 06-42302637.*

*Queenfishers verzorgt de werving & selectie voor deze vacature. Dus NIET solliciteren via deze website!