Beleidsmedewerker Groen

De kernwaarden leefbaar, groen, ondernemend, duurzaam en transparant spelen een belangrijke rol binnen de gemeente Noordenveld. De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf afdelingen. Het beleid, beheer en onderhoud van de openbare ruimte is ondergebracht binnen de afdeling Beheer. De afdeling is volop in ontwikkeling en wil door kennis, participatie en maatschappelijke betrokkenheid zorgen voor een toekomstbestendige leefomgeving. Wij zijn hiervoor op zoek naar een

Beleidsmedewerker Groen

32 - 36 uur per week

Als beleidsmedewerker groen werk je aan het behouden en realiseren van een gezond, toekomstbestendig leefklimaat voor de inwoners van Noordenveld. Groen in de woonomgeving is daarvoor een cruciale, essentiële basis. Je zult uitwerking gaan geven aan de centrale opgave "het klimaat adaptief maken van Noordenveld' bij de afdeling beheer. Integrale samenwerking met zowel de eigen als externe partijen bepaalt het succes. De uitvoering van het groenbeheer ligt grotendeels bij de buitendienst.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het schrijven van beleidsnotities als o.a. een groenvisie, speelbeleidsplan, gedragscode Wet Natuurbescherming
 • Het implementeren van een robuust groenblauw netwerk, waar klimaat en het vergroten van de biodiversiteit speerpunten zijn
 • Deels bijdragen aan multidisciplinaire projecten door adviseren op vraagstukken vanuit ruimtelijke ordening en de omgevingswet
 • Inventariseren van knelpunten en daarop adviseren met betrekking tot groen, ecologie en speel- / beweegvoorzieningen
 • Het beantwoorden van klachten en meldingen met betrekking tot beleidsvraagstukken
 • Het afstemmen van het beleid met stakeholders zoals de provincie Drenthe, natuurbeherende organisaties, boermarken, dorp- en wijkbelangen en natuurlijk de inwoners van de gemeente Noordenveld.

Wat is je profiel?

 • Een diploma op ten minste HBO-niveau;
 • Kennis van een gemeentelijke organisatie;
 • Ten minste 3 jaar ervaring in het vakgebied groen, landschap en natuur;
 • In staat om zowel zelfstandig als in een team goed uit de voeten te kunnen;
 • Kunnen bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je bent in het bezit van een B rijbewijs.

Wat we vragen

In Noordenveld werken wij met een drietal kerncompetenties die samen aangeven waar we voor staan: vraaggericht, betrouwbaar en wendbaar.  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als Beleidsmedewerker Groen denkt in oplossingen en innovatiekracht bezit.

Verder vragen we dat je:

 • Als beleidsmedewerker een stevige sparringpartner voor collega's en externe partners bent
 • Met een scherpe analytische blik overziet hoe je complexe bestuurlijk vraagstukken aan moet pakken en resultaten haalt
 • Aan tafel zit bij bestuurders, directie en samenwerkingspartners en kunt hen vanuit verbinding en expertise adviseren en overtuigen
 • Het lukt om daarbij de bestuurlijke wensen en de impact hiervan op de ambtelijke organisatie resultaatgericht op te pakken
 • Ambities kunt omzetten in strategie en schakelen tussen theorie en praktijk, ook wat betreft de inzet van middelen
 • Visie en lef hebt en weet waar je het over hebt als het om genoemde onderwerpen gaat
 • Vanuit het werkveld Water, Klimaat, Groen en Bodem opereer je als vraagbaak voor zowel collega's als management
 • Goede mondeling en schriftelijke communicatieve vaardigheden hebt en je communicatie sluit aan bij de doelgroep (inwoners, netwerk, collega’s op diverse niveaus)
 • Goede contactuele eigenschappen en netwerkvaardigheden hebt.

Salaris

Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris tot maximaal €4.671 bruto (functieschaal 10, salaristabel april 2022) per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, onder meer in de vorm van een individueel keuzebudget dat je kunt inzetten ten behoeve van extra verlof, salaris opleidingsmogelijkheden of voor fiscale uitruil.

Het betreft een functie voor 32 tot 36 uur per week voor de periode van één jaar. Bij goed functioneren is er na één jaar uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Interesse?

Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ines Tuinstra, teamleider Beheer Binnendienst, telefoon 088 050 8333.

Wil je solliciteren, ga dan naar de website www.vooruitindrenthe.nl , maak eenvoudig een account aan, upload je CV en schrijf een korte motivatiebrief.  Jouw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 31 mei 2022. 

Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SOLLICITEER