medewerker toezicht en uitvoering aanleg kabels en leidingen

IBOR Bedrijfsbureau zoekt een

Medewerker toezicht en uitvoering aanleg kabels en leidingen

(36 uur, voor de duur van 1 jaar)

Gemeente Midden-Groningen is een jonge gemeente, ontstaan uit de fusie tussen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Wij zijn volop aan het (op)bouwen en zoeken geregeld nieuwe collega’s die zin hebben om de schouders eronder te zetten en samen te werken in onze gemeente die zich als bondgenoot opstelt. Bouw jij mee aan Midden-Groningen?

De organisatie:

IBOR bestaat uit een aantal uitvoerende teams (waaronder afvalinzameling) en een team Bedrijfsbureau. Deze teams zorgen samen voor het integrale beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We werken dagelijks aan de leefbaarheid (schoon, heel en veilig) van de buitenruimte: wegenonderhoud (asfalt, beton, (half)verharding), onderhoud bruggen en beschoeiingen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, ondergrondse kabels en leidingen, groenvoorziening, riolering en afvalinzameling. Daarnaast verzorgen wij een 24-uurs storingsdienst, beheren we begraafplaatsen en composteerterreinen en verzorgen de gladheidsbestrijding.

IBOR Bedrijfsbureau draagt zorg voor de taken die thuishoren bij een ‘ingenieursbureau’. Wij bereiden voor, voeren uit en geven advies over de aanleg en het onderhoud van infrastructuur in de openbare ruimte van Midden-Groningen. Ook zorgen wij voor de projectleiding, directievoering en toezicht op infrastructurele projecten, verzorgen aanbestedingen en het contractbeheer. Ook het formuleren van beleid en beheerplannen voor de openbare ruimte is een taak van het bedrijfsbureau, dit in overleg met bewoners en wijkverenigingen. Daarnaast zijn wij ondersteunend aan de uitvoerende IBOR-teams doordat wij zorgen voor de IBOR-administratie en de vervanging en het onderhoud van de tractie. We werken integraal en benaderen de ontwikkelingen die op ons afkomen vanuit een brede invalshoek.

De belangrijkste taken van deze functie zijn:

 • Je beoordeelt vergunningsaanvragen, toets deze met de eisen van de domeinen en verleent de vergunningen;
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van verleende vergunningen i.r.t. de werkzaamheden van kabels en leidingen in de openbare ruimte rekening houdend met de domeinen (wegen, riolering, groen, openbare verlichting en kunstwerken);
 • Je bent verantwoordelijk voor het kwalitatief opleveren van de openbare ruimte;
 • Je bent contactpersoon namens de gemeente voor burgers en ondernemers;
 • Je maakt en controleert calculaties gerelateerd aan de vergunningen (leges, degeneratie, beheerskosten);
 • Je verricht administratieve werkzaamheden op het eigen vakgebied.

Het team zoekt iemand:

 • Met een HBO werk- en denkniveau die beschikt over een afgeronde civieltechnische opleiding met minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Met een dienstverlenende instelling, zelfstandige werkhouding, kennis van en ervaring met het beheer van de openbare ruimte;
 • Die in staat is goed te kunnen communiceren en samenwerken met bewoners, externe partners (zoals aannemers) en collega’s;
 • Die organisatietalent heeft om samen met anderen dingen aan te pakken en problemen op te lossen;
 • Die zich eigenaar voelt van vraagstukken die op hem/haar afkomen en resultaatgericht is;
 • Die bijdraagt aan een prettige werksfeer binnen het team.

Gemeente Midden-Groningen biedt jou:

Je krijgt een salaris conform Cao Gemeenten. Daarnaast kent de Cao gemeenten een IKB van 18,25% van je salaris.

Competenties

 • Zelfstandigheid
 • Oordeelsvorming
 • Mondelinge communicatie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Regisseren
 • Samenwerken
 • Schriftelijke communicatie
 • Initiatief
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid