Adviescommissie Verkeer en Vervoer Groningen zoekt nieuwe leden

Adviescommissie Verkeer en Vervoer Groningen zoekt nieuwe leden

Zelfs in deze barre tijden van lockdown verplaatsen we ons allemaal vrijwel dagelijks buitenshuis. Dat doen we met de auto, met een scooter, een snorfiets of gewone fiets, maar ook als wandelaar of skater. Iedereen begeeft zich daarmee in het verkeer, en meent daarom verstand te hebben van verkeer en gedrag in het verkeer. Of dat ook zo is valt te bezien, zoals tijdens de Wereldkampioenschappen voetbal iedereen verstand heeft van voetbal. Dat beseft ook het Gemeentebestuur van Groningen dat zich daarom over verkeer en allerlei zaken rondom het verkeer graag laat adviseren door een adviescommissie, de Adviescommissie Verkeer en Vervoer (AVV). Momenteel is de AVV op zoek naar nieuwe leden met een frisse blik op de toekomst van Groningen waarbij de snel veranderende aard en uiterlijk van het verkeer & vervoer een belangrijke rol speelt.

Informatie werkwijze

De Adviescommissie Verkeer en Vervoer (AVV) is een onafhankelijke commissie. Sinds het jaar 2000 geeft de AVV gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur van Groningen. De commissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een ambtelijke secretaris en tien leden uit verschillende disciplines. In de commissie zijn gemeentelijke belangengroepen bewust niet vertegenwoordigd.

De AVV vergadert circa zeven keer per jaar en organiseert één keer een inhoudelijk bezoek ter plaatse. Tijdens de bijeenkomsten bekijkt en bespreekt de commissie actuele ontwikkelingen op verkeersgebied in de stad. De bijeenkomsten bestaan uit presentaties, workshops of veldwerk; de commissie steekt graag de handen uit de mouwen. De besproken onderwerpen worden uitvoerig bediscussieerd waarna mogelijk tot het uitbrengen van een advies wordt besloten.

Jaarlijks heeft de AVV twee keer een voortgangsgesprek annex adviesoverleg met de wethouder voor verkeer. Sommige adviezen worden voorbereid in kleiner verband. Momenteel is de AVV betrokken bij grote veranderingen in het verkeer zoals de toename van het aantal fietsers en fietsen in de stad, de toename en de aard van bezorgdiensten.

In de Adviescommissie Verkeer en Vervoer zijn enkele vacatures ontstaan. De commissie zoekt vernieuwing in verband met de beëindiging van enkele aanstellingen. De commissie komt daarom graag in contact met mensen die belangstelling hebben voor de AVV. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij:

  • Belangstelling hebben voor verkeer en vervoer, met interesse in verkeersveiligheid en bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

  • Betrokken zijn bij de stad, er goed bekend zijn en interesse in wat er leeft bij de Stadjers.

  • Problemen in verkeer en vervoer onafhankelijk en open benaderen, en kritisch kunnen meedenken.

  • Goed kunnen samenwerken.

  • Affiniteit en/of ervaring hebben met aspecten van het verkeer en vervoer systeem (zoals stadsinfrastructuur, economie, gedrag, milieu of techniek).

  • Zeven keer per jaar overdag beschikbaar zijn voor vergaderingen, en een keer voor een plaatselijke schouw                                                                            

Benoeming vindt in de regel plaats voor een termijn van 4 jaren. Na afloop van deze termijn is verlenging mogelijk

De leden van de AVV ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Meer informatie over de adviescommissie verkeer en vervoer is te vinden op: https://gemeente.groningen.nl/adviescommissie-verkeer-en-vervoer

Belangstelling?

Stuur een e-mail met een korte brief met uw motivatie en achtergrond en uw CV aan Floris Schurer:floris.schurer@groningen.nl.

Graag uw reactie vóór 15 maart 2021.

Gesprekken vinden medio maart plaats.

Wilt u eerst meer weten, neem dan contact op met de ambtelijke ondersteuning van de AVV: Floris Schurer (beleidsmedewerker), tel. 14050 of de voorzitter van de commissie Henk Moll henkcmoll@kpnmail.nl