Ervaren beleidsadviseur Parkeren

Structureel | 36 uur per week

 

Met inleving, lef en creativiteit neem je mensen mee in (parkeer)oplossingen voor het herwinnen van de openbare ruimte.

Je hebt oog voor alle belangen en durft te kiezen.

 

Groningen groeit hard en heeft naar verwachting over 10 tot 15 jaar zo’n 250.000 inwoners. Die groei vangen we op in de bestaande stad. De openbare ruimte in onze gemeente groeit niet mee. Daarom moeten we voorzichtig zijn met onze bestaande openbare ruimte. Die willen we borgen, herwinnen en versterken.

Daarbij willen we de ándere functies van de straat ook de ruimte geven. We creëren méér ruimte voor verblijven, ontmoeten, spelen en voor groene, gezonde mobiliteit. De ruimte op straat kan in een groeiende stad niet langer alleen bestemd zijn voor de geparkeerde auto.

Dat betekent dat we keuzes willen maken, conform onze Parkeervisie (2018) en de Mobiliteitsvisie (2022). Hoe richten we een straat groen in, maar doen we ook recht aan de parkeervraag van bewoners? Hoe maken we een speeltuin van een parkeerterrein, maar voorkomen we dat we de parkeerdruk daarmee verplaatsen? Kortom, we willen een gemeente zijn waar het ruimtegebruik van de geparkeerde auto afneemt en we de alternatieven voor het bezit van een eigen auto aantrekkelijker maken. Met ons parkeerbeleid willen we daadwerkelijk kunnen sturen op de transitie van verkeersruimte naar leefruimte.

Jouw functie

Jij bent de deskundige voor de beleidsadvisering over parkeren in onze gemeente. Vanuit kennis en visie adviseer je over de inpassing van de parkeervraag, zowel in het hier en nu als voor de langere termijn en zowel in de bestaande stad als in de nieuwe woonwijken. Je weet daarbij de goede balans te vinden tussen de praktische oplossing en de transitie naar meer leefruimte. Je bent empathisch en politiek sensitief en weet dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Jij

 • bent verantwoordelijk voor de parkeervisie, de uitvoering èn het up-to-date houden van het parkeerbeleid;
 • zoekt de verbinding met collega’s, andere overheden, organisaties en inwoners van de gemeente. Deze inzichten gebruik je om te informeren en adviseren over ons parkeerbeleid;
 • adviseert het bestuur en maakt beleidsvoorstellen met focus op parkeren, waarbij de leefkwaliteit voorop staat;
 • denkt mee over de inpassing van mobiliteit in grote gebiedsontwikkelingsprojecten en benut kansen voor slimme, duurzame oplossingen, zoals mobiliteitshubs en deelmobiliteit;
 • toetst de haalbaarheid van nieuw parkeerbeleid en de te voeren tarieven. Je bent het eerste aanspreekpunt bij beleid voor het parkeerbedrijf;
 • volgt landelijke en regionale ontwikkelingen en voegt de belangrijkste en haalbare aspecten daarvan toe aan ons parkeerbeleid.

 

Waar je komt te werken

Binnen de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp van Stadsontwikkeling kom je te werken in ons team Ruimtelijke Economie en Mobiliteit. We werken binnen de directie aan de programmering, kaderstelling en strategische beleidsvorming voor de ruimtelijke thema’s Wonen, Ruimtelijke Economie, Leefkwaliteit, Energie(transitie) en Mobiliteit.

 

Wij vragen

 • brede kennis van en ervaring met mobiliteits- en ruimtelijke vraagstukken;
 • een goed gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen;
 • iemand die gemakkelijk kan werken op diverse schaalniveaus (wijk, gemeente, regio en rijk);
 • goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden, zowel in de communicatie met bewoners als bestuurders.

Wij bieden

 • afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal €5.372,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week (functioneel schaal 11, HR-21 normfunctie Medewerker Ontwikkeling II);
 • een individueel Keuze Budget van 17,05% boven op je salaris waarbij je kunt kiezen voor een jaarlijkse of maandelijkse uitbetaling;
 • een werkweek van 36 uur per week, met keuze om wel of geen ADV op te bouwen en de mogelijkheid om je eigen werktijden te kunnen indelen;
 • de mogelijkheid tot persoonlijke groei via ons digitale forum ‘Groningen leert’. We investeren op maat;
 • de mogelijkheid om flexibel en deels vanuit huis te werken, gefaciliteerd door de gemeente met een telefoon, laptop en voorzieningen voor het inrichten van een thuiswerkplek (bureaustoel, scherm);
 • een plezierige werksfeer in een team met fijne collega’s;
 • een werkomgeving waar jouw inbreng het verschil maakt.

Nieuwsgiering geworden

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Erwin Tollenaar, teamleider, via telefoonnummer 06-11 53 46 99 of Natascha Agricola, programmamanager Mobiliteit, via telefoonnummer 06-53 74 39 47.

 

Belangstelling

Je kunt reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 4 juli 2022. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 juli. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Het kan voorkomen dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.


Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); deelnemers van de kansenpool diversiteit, medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); uitzendkrachten werkzaam bij de gemeente Groningen. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.       

 

Solliciteer