Procesregisseur Complexe en domeinoverstijgende zorg- en veiligheidscasussen (maatwerk)

Tijdelijk voor de duur van één jaar met kans op vast | 28-36 uur per week

 

Ken jij de weg in het zorg- en veiligheidsdomein en hou je van samenwerken en complexe casuïstiek? Ben jij een verbinder met een onafhankelijke houding en regisserende vaardigheden? Dan is deze uitdagende functie als procesregisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen vast iets voor jou!

 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHG) is een netwerk-samenwerkingsverband tussen justitiële- en zorgpartners en gemeenten, waarin zij, onder eenduidige regie, komen tot een integrale aanpak van complexe problematiek binnen een casus. Wanneer reguliere inzet van partners binnen het eigen domein niet meer werkt en domeinoverstijgende samenwerking nodig is, kan een beroep worden gedaan op het ZVHG. Het ZVHG faciliteert die samenwerking. Het doel ervan is het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast en criminaliteit in de samenleving. Het ZVHG draagt op deze wijze bij aan de veiligheid in de regio.

Bij het ZVHG betrokken partners zijn bijvoorbeeld reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, politie, Dienst Justitiële Inrichtingen, verslavingszorg, OM en GGZ. Ook externe partners zoals zorginstellingen of woningcorporaties kunnen in de samenwerking worden betrokken. Het ZVHG wordt aangestuurd door de ketenmanager en is beheersmatig ondergebracht bij gemeente Groningen. De organisatie bestaat uit een vaste kern van procesregisseurs en procesondersteuners, aangevuld met een schil van medewerkers uit de verschillende partnerorganisaties.

De medewerkers en partners van het ZVHG geloven in de kracht van samenwerking en in het delen van kennis en expertise. Zij leggen de juiste verbindingen om gezamenlijk te komen tot een aanpak op maat.

 

De functie

Als procesregisseur voer je regie op de samenwerking tussen de partners en organisaties die bij een complexe casus zijn betrokken. Er is in een casus sprake van problemen op meerdere leefgebieden die, in samenhang, de veiligheid aantasten in bijvoorbeeld een gezin, straat of wijk. Denk aan geweld, ernstige overlast, misbruik of criminele activiteiten. Onder jouw voorzitterschap zorg je ervoor dat de direct betrokken professionals in gezamenlijk overleg een integrale probleemanalyse met een persoons-, systeem- of gebiedsgerichte aanpak opstellen en uitvoeren, met als doel de onveiligheid te verminderen. Je bewaakt het samenwerkingsproces, zodat op casusniveau de professionals voortgang kunnen boeken. Zo nodig spreek je partners aan op hun bijdrage. Om je rol goed te kunnen vervullen, werk je nauw samen en stem je af met de procesondersteuners in het ZVHG en met de samenwerkingspartners in de gemeentelijke-, zorg- en veiligheidsketen. Je neemt deel aan interne en externe overleggen en draagt daarbij het Zorg- en Veiligheidshuis als samenwerkingsverband daadkrachtig uit.

Naast procesregie in complexe casuïstiek adviseer je professionals en organisaties bij hun vragen op het snijvlak van zorg en veiligheid, waardoor zij een casus (eerder) zelf kunnen oppakken of opnieuw richting kunnen geven.  Tot slot heb je als procesregisseur een signalerende functie en draag je bij aan specifieke aanpakken en ontwikkelingen binnen het netwerk Zorg- en Veiligheidshuis.

  

Profiel procesregisseur

 • je hebt ervaring met het coördineren van processen en beschikt over verbindende vaardigheden en een open houding. Je bent een professional met inlevingsvermogen die de regierol met senioriteit uitdraagt. Je fungeert als aanspreekpunt;
 • je bent een ervaren voorzitter die ervoor zorgt  dat overleggen op een voor alle partners prettige en effectieve wijze plaatsvinden;
 • je kent de weg in het zorg- en veiligheidsdomein en in de gemeente en je weet gebruik te maken van de expertise van ketenpartners;
 • je kan goed samenwerken. Je bent een teamspeler en kan goed omgaan met verschillende, soms conflicterende, belangen. Je neemt geen verantwoordelijkheden over, maar je bent juist in staat ketenpartners in hun kracht te zetten;
 • je bent besluitvaardig, initiatiefrijk en sterk in het begeleiden en sturen van processen, zonder de inhoud en de samenwerking uit het oog te verliezen. Je werkt niet vanuit macht, maar zet in op gezamenlijk gedragen besluiten op basis van inhoudelijke afwegingen;
 • je bent in staat de partners in het overleg mee te nemen naar een gezamenlijke probleemanalyse en integrale aanpak van de casus, ook als die om een ‘out-of-the-box’ oplossing vraagt. Je bent gericht op het gezamenlijk doel en hebt oog voor mogelijkheden, kansen en oplossingen;
 • je hebt een flexibele werkhouding, kunt goed schakelen en bent stressbestendig;
 • je bent betrouwbaar en integer. Je kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie en maakt ketenpartners bewust van de rechtmatige uitwisseling van persoonsgegevens.

 

Wij vragen

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring in het functioneren binnen een complexe samenwerkingsomgeving en een brede blik op de aanpak van veiligheidsvraagstukken, zowel op casus- als procesniveau;
 • gedegen kennis van het werkveld, de (wettelijke) bevoegdheden en mogelijkheden van de gemeenten, justitie- en zorgpartners en hun interventiemogelijkheden;
 • kennis van de geldende wet- en regelgeving, waaronder privacyregels en AVG;
 • sterke communicatieve, verbindende en procesmatige vaardigheden. Ervaring en technische vaardigheden in het leiden van vergaderingen, gespreksvoering en besluitvormingsprocessen;
 • een overstijgende blik; in staat tot meta-communicatie;
 • rijbewijs.

 

Uiteraard staat daar ook wat tegenover. Op het moment dat je bij ons in dienst komt krijg je van ons

 • een salaris, afhankelijk van jouw achtergrond, van maximaal € 4.671-, bruto per maand op basis van 36 uur per week.[functionele schaal 10];
 • een tijdelijke aanstelling van 28-36 uur. In eerste instantie een tijdelijk arbeidscontract, welke na 1 jaar, bij goed functioneren , omgezet wordt in een vast arbeidscontract;
 • detachering behoort tot de mogelijkheden;
 • je kunt ervoor kiezen om ADV-uren op te bouwen;
 • naast dit salaris bouw je elke maand nog eens 17,05% van je salaris extra op; ons zogeheten Individueel Keuze Budget. Dit budget is opgebouwd uit je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, een levensloopbijdrage en een aantal bovenwettelijk verlofuren. Jij kiest of je dit wilt sparen, of dat je dit elke maand bij je salaris wil. Je kunt er ook extra verlofuren mee kopen;
 • een leven lang ontwikkelen vinden wij heel normaal. Daarom hebben wij een digitaal leerportaal ‘Groningen Leert’;
 • een iPhone en een iPad óf laptop in bruikleen;
 • de mogelijkheid om thuis te werken. In dat geval faciliteren wij voor jou voorzieningen die dit verantwoord maken, denk aan een bureaustoel of extra beeldscherm, alsmede een thuiswerkvergoeding;
 • we hebben een actieve jongeren vereniging voor ambtenaren tot en met 35 jaar en uiteraard een personeelsvereniging;
 • wij zijn als organisatie continu in ontwikkeling. Dat betekent dat er altijd diverse doorgroeimogelijkheden voor jou zijn, zowel binnen de directie als de gehele organisatie;
 • we hebben nog meer secundaire arbeidsvoorwaarden; ook daar vertellen we je uiteraard graag meer over!

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Joyce Oord, ketenmanager a.i., via joyce.oord@groningen.nl of 06-31663564. Je kunt ook contact opnemen met het ZVHG, dan zorgen we ervoor dat je terug gebeld wordt.

 

Reageren

LET OP: i.v.m. vakanties is de periode om te reageren op deze vacature extra kort. Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 26 juni 2022. De gesprekken zijn gepland op 4 juli 2022. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild. Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

Medewerkers van een ketenpartner van ZVHG kunnen solliciteren via de vacature link op www.noorderlink.nl.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven, waarbij voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); deelnemers van de kansenpool diversiteit, medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); uitzendkrachten werkzaam bij de gemeente Groningen.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.       

Solliciteer