Transitiemanager Nieuwbouw

Tijdelijk voor de duur van één jaar | 1,00 fte

Draai jij je hand niet om voor de verhuizing van de productielijnen op onze vier locaties naar één nieuwe locatie? Ben jij de transitiemanager die daarbij graag de regie heeft, de transitie coördineert, maar ook graag zelf de handen uit de mouwen steekt? Die daarbij  oog heeft voor wat een verhuizing betekent voor onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan zoeken we jou!

 

Aarzel niet en reageer!

De organisatie

De directie iederz draagt bij aan het streven naar een stad waarin iedereen actief is met werk en/of met zinvolle maatschappelijke activiteiten. Iedderz biedt als het sociaal werk-leer bedrijf van de gemeente Groningen o.a. beschutte werkplekken en begeleiding voor geïndiceerde burgers voor wie de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt (nog) te groot is. Daarmee draagt iederz bij aan de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en van de  Participatiewet, alsook aan het participatiebeleid van de gemeente Groningen. Ons doel is een inclusieve samenleving te realiseren waarin iedereen participeert naar vermogen en waarin aan iedereen, die wil en kan werken, voorzieningen worden geboden om de stap naar loonvormende arbeid te kunnen maken.

De directie iederz werkt nauw samen met de directies Werk en Participatie en Inkomensdienstverlening. Binnen het beschutte werk-leerbedrijf werken, naast het management en de ondersteunende diensten,  circa 500 medewerkers uit verschillende doelgroepen, verspreid over vier locaties.

In 2021 is gestart met de bouw van een nieuw pand aan de Silkeborgweg. Het streven is dat begin 2023 de verhuizing plaatsvindt en alle medewerkers in dit  pand worden gehuisvest. 

De directe aansturing voor deze functie vindt plaats door de directeur iederz.

Jij

Je voert de regie over de transitie van de Groningse locaties van iederz naar de nieuwbouw en bent aldus verantwoordelijk voor de planning en coördinatie. Vanuit strategisch en tactisch inzicht maak je de vertaling naar de concrete activiteiten en draagt waar nodig bij aan de uitvoering daarvan.

Hieronder vallen de volgende hoofdtaken:

 • verzorgt de (verdere) uitwerking en uitvoering van het verhuisplan (incl. mogelijk gefaseerde verhuisbewegingen, volgorde en te ondernemen acties), rekening houdend met mensen en middelen, de borging van de bedrijfsvoering en de naleving van de leveringsafspraken met onze opdrachtgevers;
 • vertaalt de logistieke processen die de verhuizing met zich meebrengt naar operationele aandachtspunten voor onze werkleiders;
 • zorgt voor de herdefiniëring/uitwerking van de ‘5’ belangrijkste i.c. meest kritische bedrijfsprocessen en doet voorstellen betreffende de gewenste eenduidigheid in werkwijzen;
 • voert  inventarisaties uit t.b.v. de nieuwbouw voor zowel iederz als het Shared Service Centre (SSC) en/of ondersteunt daarbij;
 • organiseert en/of ondersteunt bij de actualisatie en implementatie van diensten waaronder OV, ICT, milieu etc. Je pleegt daartoe afstemming met FSH, business-controller/financials, MT iederz, afdelingshoofden en werkleiders;
 • maakt de benodigde investeringen en voorzieningen inzichtelijk, confronteert e.e.a. met de beschikbare budgetten en je bereidt besluitvorming in het MT voor. Waar nodig realiseer je vroegtijdig de Inkoop (rekening houdend met na te leven inkoopregels en invlechting in de verhuisbeweging);
 • verzorgt de organisatie van de in- en externe communicatie t.b.v. de nieuwbouw i.s.m. de gemeente Groningen en een ingehuurde partij.

 

Wij vragen

 • ervaring met vergelijkbare verhuisprojecten, bij voorkeur in een grootschalige productieomgeving (van meerdere locaties naar één locatie, ruim 500 medewerkers + staf, van diversiteit naar uniforme werkwijzen, naar één iederz, één organisatie, één cultuur in één gebouw);
 • bedrijfskundige blik en kennis van logistieke – en productieprocessen;
 • kennis van ISO 22.000;
 • inlevingsvermogen en affiniteit met mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt;
 • een hands-on mentaliteit;
 • HBO/WO-niveau.

 

Jij bent

 • Analytisch,  creatief, oplossingsgericht, praktisch en vooral denkend in mogelijkheden;
 • Pro-actief en zichtbaar, communicatief sterk op verschillende niveaus;
 • Een bruggenbouwer, gericht op samenwerking en afstemming met alle betrokkenen waaronder de externe partijen;
 • in staat prioriteiten te stellen en keuzes te maken, je werkt gestructureerd en houdt overzicht.

 

Wij bieden

De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar met mogelijkheid tot verlenging tot aan het moment dat iederz operationeel is in de nieuwbouw.   

Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling plaatsvinden tot een maximum bedrag  van € 5.519  bruto per maand volgens de CAO Gemeenten (functionele schaal 11A, fulltime salarisnorm d.d. 1-10-2020).

Daarnaast heb je een individueel keuzebudget van 17,05%. De gemeente kent een 36-urige werkweek met de keuze voor ADV.

De functie is ingedeeld in de HR-21 normfunctie Projectleider III, roepnaam Transitiemanager Nieuwbouw.

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met de heer Leo Flooren, directeur iederz, telefoonnummer: 06-4615 5080.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button “Solliciteren”. Solliciteren kan tot en met zondag 6 februari 2022.

Sollicitatiegesprekken zullen naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de derde week van februari 2022.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild.

 

Het kan voorkomen dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); deelnemers van de kansenpool diversiteit, medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); uitzendkrachten werkzaam bij de gemeente Groningen.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.          

Solliciteer